Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2021
Admiterea 2021

Noutăți și evenimente
NOI PUNȚI SPRE CUNOAȘTERE
Studenții Facultății de Drept (anul I, II și III), ai Universității de Stat din Moldova, sub ghidarea Conferențiarului Universitar Aliona Cara-Rusnac,  în perioada 13-17 Septembrie 2021 au vizitat Biblioteca Publică de Drept. Luna septembrie este luna în care nu doar

20.09.2021             
Dl. Norbert TÓTH, doctor în drept, conferențiar universitar în vizita de studiu la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.
În zilele 1-7 septembrie 2021 la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova se află în vizită de studiu dl. Norbert TÓTH, doctor în drept, conferențiar universitar, șeful Departamentului Drept Internațional al Universității Naționale a Serviciilor Publice, Budapesta, Ungaria.

02.09.2021             
INTERVIU CU DOAMNA VALERIA ȘTERBEȚ, DOCTOR ÎN DREPT, EX-MINISTRU AL JUSTIȚIEI, EX-PREȘEDINTE AL CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE A REPUBLICII MOLDOVA, EX-PREȘEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, EX-JUDECĂTOR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA, DISTINSĂ CU MEDALIA „MERITUL CIVIC”, ORDINUL „GLORIA MUNCII” ȘI ORDINUL REPUBLICII
1) Tradițional, discipolii USM sunt cei care asigură piața muncii cu profesioniști, specialiști cu o înaltă pregătire academică. Care au fost oportunitățile Dvs. de angajare și cum v-ați acomodat necesităților practice ale profesiei ?   Este cunoscut faptul că Universitatea de Stat

10.08.2021             
INTERVIU cu Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Domnul Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar,decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” și Medalia „Meritul Civic, absolvent al Facultății de Drept a USM
1.   Tradițional, discipolii USM sunt cei care asigură piața muncii cu profesioniști, specialiști cu o înaltă pregătire academică. Care au fost oportunitățile Dvs. de angajare și cum v-ați acomodat necesităților practice ale profesiunii? Am absolvit studiile de licență în 1991 la

28.07.2021             
INTERVIU CU DOMNUL ALEXANDRU ARSENI, PROFESOR UNIVERSITAR, DOCTOR HABILITAT ÎN DREPT, DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, ABSOLVENT AL USM
Alexandru Arseni: absolvent cu mențiune al Facultăţii Drept a Universităţii de Stat din Moldova, promoția 1982, doctor habilitat în drept, profesor universitar, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, autor al Declaraţiei Suveranităţii din 23 iunie 1990, a Legii cu

21.07.2021             
Detalii: EvenimenteSubdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.