Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2021
Admiterea 2021

Noutăți și evenimente
In memoriam conf. univ. dr. Gheorghe Ulianovschi (1949-2021)  
  Colectivul Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a USM este profund îndurerat de trecerea la cele veșnice a distinsului profesor Gheorghe Ulianovschi, doctor în drept, conferențiar universitar. Golul lăsat în sufletele noastre este infinit. Născut la 14 noiembrie 1949, domnul

23.07.2021             
INTERVIU CU DOMNUL ALEXANDRU ARSENI, PROFESOR UNIVERSITAR, DOCTOR HABILITAT ÎN DREPT, DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, ABSOLVENT AL USM
Alexandru Arseni: absolvent cu mențiune al Facultăţii Drept a Universităţii de Stat din Moldova, promoția 1982, doctor habilitat în drept, profesor universitar, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, autor al Declaraţiei Suveranităţii din 23 iunie 1990, a Legii cu

21.07.2021             
„USM ȘI-A GĂSIT LOCUL ȘI ROLUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI DE CERCETARE AL REPUBLICII MOLDOVA, PRECUM ȘI ÎN SPAȚIUL EUROPEAN, OCUPÂND O POZIȚIE DE FRUNTE”. INTERVIU CU DOMNUL NICOLAE OSMOCHESCU, DOCTOR ÎN DREPT, PROFESOR UNIVERSITAR, ABSOLVENT AL USM
Nicolae Osmochescu: absolvent al Facultății de Drept a USM, promoția 1973, Diplomă cu mențiune C № 460269, doctor în drept, profesor universitar, judecător în demisie al Curții Constituționale a RM( prima componență), ex-Ambasador al RM, prim-viceministru al Ministerului Afacerilor Externe,

15.07.2021             
Felicitarea absolventei Facultății de Drept a USM, Nadejda Hîncu, PROMOȚIA 2021, adresată absolvenților Facultății.
Patru ani: Patru ani de învățătură, de dubii, de veselie de responsabilitate. Patru ani de stres, tinerețe, studenție, petrecuți alături. Patru ani în care ne-am format. Ne-am dezasamblat pe bucăți și ne-am strâns din nou, luând decizii peste decizii de care părticică se

11.07.2021             
Felicitarea absolventei Facultății de Drept a USM, Svetlana Brătescu, PROMOȚIA 2021, adresată absolvenților Facultății.
La un moment dat în viață am rămas marcată să aflu că personalitatea noastră este determinată de trei aspecte: locurile pe care le vizităm, cărțile pe care le citim și oamenii pe care îi întâlnim. După o nouă etapă încheiată, recunosc

10.07.2021             
Detalii: Evenimente
Subdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.