M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Facultatea de Drept

Universitatea de Stat din Moldova

Cuvântul decanului

Îmbinând armonios tradiția - novația - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului. Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență. Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat. Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.

Мероприятия

(Română) Ședința Comună a Consiliilor Facultății de Drept a Universității din București și al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”...

(Română) Conferința internațională științifico-practică „Arbitrajul în Republica Moldova la 30 de ani”

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”...

Объявления

(Română) Expoziția cu vânzare dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, găzduită de Facultatea de Drept a USM, 1 decembrie 2023, ora 11:00

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”...

(Română) Competiția națională studențească axată pe consolidarea abilităților studenților de cercetare, analiză, scriere și argumentare juridică

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”...

(Română) Conferința științifică națională cu participare internațională: „Dimensiuni private și publice în drept medical”, 14 decembrie 2023

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”...

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ „ПРЕСТУПЛЕНИЕ – УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – НАКАЗАНИЕ. ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ”, ВЫПУСК III

Объявление Юридического факультет, Департамент Уголовного права Молдавского Государственного Университета в период с 7 по 8...

(Română) Conferința științifică națională cu participare internațională: „Dimensiuni private și publice în drept medical”

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”...

Связаться с нами!​

    Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved