Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2020


Noutăți și evenimente
Facultatea de Drept a USM își consolidează cadrul de parteneriate prin semnarea unui acord de colaborare cu A. A. ”Agenția Națională Transport Auto”  
În data de 05 martie 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a participat în cadrul unei ședințe de lucru cu reprezentanții A. A. "Agenția Națională Transport Auto". În cadrul ședinței a participat directorul A. A. "Agenția

07.05.2021             
La data de 5 mai 2021, studenți și masteranzi de la Facultățile de Drept din țară au participat la concursul Procesul Simulat de Drept penal/ Drept Procesual Penal.  
La data de 5 mai 2021, studenți și masteranzi de la Facultățile de Drept din țară au participat la concursul Procesul Simulat de Drept penal/ Drepr Procesual Penală. Concursul are ca obiect dezbaterea unui caz fictiv respectând procedurile dintr-un proces real

06.05.2021             
Masa rotundă cu genericul „Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 330/2 CP RM (Îmbogățirea ilicită)”.
La 28 aprilie 2021, Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM a organizat masa rotundă, dedicată jubileului de 75 de ani a USM, cu genericul „Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 330/2 CP RM

30.04.2021             
Delegația MAI la Facultatea de Drept a USM: Extinderea colaborărilor interinstituținale
O echipă de specialiști ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în frunte cu Secretarul general ERHAN Ianuș, însoțiți și de reprezentanți ai Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare" au organizat o vizită de lucru la data de 23.04.2021, la

27.04.2021             
Totalizările Sesiunii de comunicări științifice naționale cu participare internațională "Dematerializarea Dreptului și Administrației Publice"
În data de 21- 22 aprilie 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța și Universității Naționale Yuriy Fedrovych, Cernăuți, Ucraina au organizat

27.04.2021             
Detalii: Evenimente
Anunțuri
Detalii: AnunțuriSubdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.