Stimați studenți,

Ne bucurăm să vă anunțăm că în cadrul programului „Consolidarea Cercetării, Scrierii și Argumentării Juridice în Moldova”, organizația National Center for State Courts Williamsburg Sucursala Chișinău (NCSC Chișinău) va organiza o competiție națională studențească axată pe consolidarea abilităților studenților de cercetare, analiză, scriere și argumentare juridică. Această competiție va reprezenta atât o oportunitate de consolidare a cunoștințelor și abilităților juridice cât și o experiență educațională valoroasă pentru studenții de la facultățile de drept, oferindu-le posibilitatea de a-și consolida competențe importante pentru viitorii juriști și de a le demonstra în fața unui juriu care va fi format din profesioniști cu experiență în domeniul dreptului.

Competiția se va desfășura în limba română și va cuprinde două etape:

  1. Scrierea a două memorii (expuneri de poziție în scris). Scrierea memoriilor va reprezenta un exercițiu important de cercetare, analiză, scriere și argumentare juridică.
  2. Prezentarea pledoariilor. Această etapă va oferi studenților oportunitatea de a-și demonstra abilitățile de argumentare juridică și pledare eficientă.

Vor fi realizați următorii pași:

  • 24 noiembrie 2023: formarea echipelor din 4 studenți și 2 profesori îndrumători. Fiecare echipă de studenți va avea pe lângă profesori îndrumători și un mentor cu experiență de participare la competiții naționale și internaționale de simulare a pledoariilor (moot court competitions).
  • 27 noiembrie 2023: echipele de studenți și profesorii îndrumători vor primi problema (speța) și regulile competiției. Speța va conține 2 probleme de drept civilși 2 probleme de drept procesual civil în baza cărora studenții vor scrie memoriile (atât din partea reclamantului cât și din partea pârâtului).
  • 9 decembrie 2023:instruirea studenților privind cunoașterea și înțelegerea problemei, structura și scrierea memoriului.
  • 19 februarie 2024:prezentarea memoriului din partea reclamantului.
  • martie 2024:instruirea studenților privind prezentarea pledoariilor.
  • 29 martie 2024:prezentarea memoriului din partea pârâtului.
  • aprilie 2024: pregătirea și prezentarea pledoariilor în fața unui juriu format din profesioniști în domeniul dreptului.

Scopul principal al competiției este de a evalua calitatea cercetării, capacitatea studenților de a identifica și analiza problemele juridice, de a construi argumente solide și pertinente, de a scrie documente juridice clare și concise și de a prezenta pledoariile în fața unei instanțe în mod convingător și profesionist. Regulile competiției sunt similare cu regulile competițiilor internaționale Vis Moot și Jessup. Astfel, prin participarea la această competiție studenții se vor pregăti pentru o eventuală participare la competițiile internaționale de simulare a pledoariilor (moot court competitions).

Pot participa studenții de la drept din anii 2, 3 și 4. Ei vor beneficia de îndrumare continuă, mentorat, suport, asigurare cu materiale și alte lucruri necesare pentru scrierea memoriilor și pregătirea pledoariilor.

Studenții care doresc să participe la competiție sunt rugați să se înregistreze până pe data de 24 noiembrie 2023, accesând următorul link https://forms.gle/oZPY9hxgiABmKzRy7.

Datele de contact vor fi folosite pentru transmiterea speței și regulilor competiției, precum și pentru comunicarea ulterioară.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dra Vlada Rusu la nr. de telefon 069489582.

Published joi, 9 noiembrie 2023

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved