Studenții Facultății de Drept a USM, Gabriel VESCU, anul III; Valentina RAILEAN, anul III; Maxim CEBAN, anul III, vor reprezenta Universitatea de Stat din Moldova la concursul internațional „Jean Pictet” ediția a 43-a (anglofonă) care se va desfășura în Bredene, Belgia în perioada 25 februarie-3 martie 2024.

Este important să remarcăm faptul că, deja mai mult de 15 ani, studenții Facultății de Drept ai Universității de Stat din Moldova depun dosarul de participare, fiind acceptați pentru următoarea etapă,  după preselecția în care urmează să formuleze răspunsuri și să întocmească un eseu în materia dreptului internațional public. Totodată, în ultimii 10 ani echipa Universității de Stat din Moldova este unica echipă din țara noastră admisă să participe la prestigiosul concurs.

Concursul „Jean Pictet” a fost numit în onoarea lui Jean Pictet, unul dintre fondatorii Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, precum și un specialist notoriu în materia dreptului internațional umanitar.

Concursul promovează spiritul de echipă, colaborarea și solidaritatea, valori fundamentale în domeniul umanitar. Aceste calități nu sunt doar utile în timpul competiției, ci reprezintă și piloni esențiali în activitatea ulterioară a specialiștilor de drept internațional public.

La moment, studenții noștri sunt la etapa pregătirilor, care este centrată atât pe aspecte teoretice, cât și pe studierea cazurilor examinate de Curtea Internațională de Justiție, Curtea Internațională Penală, cauze notorii pe care s-au expus instanțele ad hoc: Tribunalul internațional militar de la Nüremberg, Tribunalele internaționale penale pentru fosta Yugoslavie, pentru Rwanda ș.a.

Participanții la Concursul „Jean Pictet” se confruntă cu situații practice complexe, similare celor întâlnite în contextul conflictelor armate sau al altor situații de urgență umanitară. Ei sunt evaluați nu doar pentru cunoștințele lor teoretice, ci și pentru abilitățile lor de a aplica dreptul și de a argumenta în mod eficient în situații practice.

Acest concurs atrage studenți de la facultățile de drept din întreaga lume și oferă o oportunitate unică de a interacționa cu colegi din diferite culturi și de a învăța unii de la alții. Participarea la Concursul „Jean Pictet” oferă, de asemenea, o perspectivă valoroasă asupra provocărilor curente din domeniul dreptului internațional umanitar și încurajează angajamentul în acest domeniu.

Echipa Facultății de Drept care va participa la ediția a 43-a a concursului „Jean Pictet” este îndrumată de Olga DORUL, doctor în drept, conferențiar universitar și Doina CAZACU, doctor în drept, conferențiar universitar din cadrul Departamentului Drept Internațional și European.

 

Published Wednesday December 27th, 2023

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved