Anul 2023 vine cu ce-a de-a 75-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului, care coincide cu cea de-a 30-a aniversare a Înaltului Comisariat al Drepturilor Omului. Timp de 75 de ani, obiectivul principal al Declarației Universale a Drepturilor Omului a fost aceea de a „injecta” societatea internațională cu spiritul egalității, libertăților fundamentale, justiției echitabile și spiritului nediscriminatoriu. Prin acest instrument internațional sunt consacrate drepturile tuturor ființelor umane și reprezintă un plan universal în ce privește armonizarea continuă a cadrului juridic internațional și național cu privire la codificarea și promovarea valorilor Declarației.

Departamentul Drept internațional și European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova a organizat două evenimente cu ocazia aniversării a 75 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, invitată de onoare fiind Doamna Beatrix Ferenci, Șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Republica Moldova.

La 26 noiembrie 2023, a fost organizată Masa rotundă cu tema: „Declarația Universală a Drepturilor Omului – 75 de ani de echitate, justiție și demnitate umană”.

Evenimentul a avut drept scop implicarea activă a studenților și masteranzilor Facultății de Drept  în cercetarea detaliată și aprofundată a contextului politico-juridic în ce privește adoptarea și promovarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Participanții la eveniment au venit cu prezentări/studii în ce privește acest document de referință, care proclamă drepturile inalienabile pentru toți oamenii, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut.

Interesul și prestația participanților la masa rotundă au fost apreciate de către Doamna Beatrix Ferenci, Șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Republica Moldova, care a scos în evidență valoarea Declarației Universale a Drepturilor Omului prin faptul că a devenit un veritabil instrument internațional care stă la baza formării celui mai dezvoltat sistem de protecție a drepturilor omului.

La 11 decembrie 2023, Departamentul Drept Internațional și European, Facultatea de Drept în colaborare cu Departamentul Relații Internaționale, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din cadrul Universității de Stat din Moldova, au organizat Masa rotundă cu tema: „Declarația Universală a Drepturilor Omului – fundamentul echității și demnității umane”.

Masa rotundă a avut drept scop implicarea activă a studenților/masteranzilor din cadrul ambelor facultăți  în cercetarea detaliată și aprofundată a contextului politico-juridic în ce privește adoptarea și promovarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Principiile înscrise în aceasta au fost preluate în constituţiile statelor democratice şi în numeroase convenţii internaţionale, dobândind astfel forţă juridică. Prin cercetările participanților la eveniment s-a reușit să fie făcută o retrospectivă a provocărilor și problemelor pe care le întâmpină atât societatea internațională, cât și Republica Moldova la capitolul respectării drepturilor omului, a realizărilor obținute până acum și a acțiunilor care trebuie întreprinse în continuare pentru consolidarea sistemului universal de protecție a drepturilor omului.

În cadrul evenimentului au participat studenți din cadrul Facultății de Drept și Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova. Membrii comitetului organizatoric ai evenimentului/juriului – Virginia Zaharia, doctor în drept, conferențiar universitar, Valentin Roșca, doctor în drept, conferențiar universitar, Cristina Bancu, magistru în drept, asistent universitar.

Published Wednesday December 27th, 2023

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved