Universitatea de Stat din Moldova, prin Filiera Francofonă Drept, finalizează elaborarea Acordului Cadru  de aderare a USM la Consorțiul Universitar constituit din  16 universități din Franța și Universitatea din Luxemburg.

În prezent, condițiile de asociere sunt în faza finală de discuție în cadrul Colegiului Juridic Franco-Român pentru Studii Europene din București, care operează într-un amplu cadru de cooperare științifică cu Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

Acest proiect de importanță academică și științifică reprezintă nu doar o provocare, dar deschide noi oportunități pentru studenții, masteranzii și profesorii implicați în cadrul Filierei Francofone Drept a USM.

Activitățile și beneficiile acestui proiect inovator includ mobilități academice pentru studenți și profesori francofoni în cadrul celor 16 universități membre ale Consorțiului, precum și organizarea de evenimente științifice, culturale, mese rotunde, conferințe, colocvii și concursuri.

În perioada 18-24 martie, la Nanterre, Paris, a fost finalizată prima etapă de aderare a Filierii Francofone Drept la Consorțiul Universitar. Doamna Vitalina Bahneanu, doctor în filologie, conferențiar universitar, coordonatoarea Filierei, care s-a aflat în această perioadă la Paris, a declarat: „Acesta este un pas uriaș pentru Dreptul Francofon de la USM, deschizând perspective ample pentru studenții și masteranzii noștri, precum și contribuind la modernizarea sistemului juridic național și alinierea la standardele europene”.

În prezent, dosarele cu celelalte 15 universități se află în proces de finalizare. În contextul acestui proiect, în perioada 29-31 martie, la Chișinău, s-a aflat într-o vizită de serviciu Dna Dr. Elena Pacea, Secretara Generală a Colegiului Juridic Franco-Român, care a discutat cu rectoratul USM privind beneficiile și condițiile de aderare la Consorțiul Universitar, având ca epicentru academic Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

Rectorul USM, Domnul profesor universitar, doctor, Igor Șarov, și-a reiterat angajamentul de a contribui pe deplin la implementarea acestui proiect de amploare, care va spori notorietatea și atractivitatea USM: „Integrarea USM în procesul de internaționalizare reprezintă una dintre prioritățile actuale ale instituției. Avantajele aderării Filierei Francofone Drept a USM la Consorțiul Universitar sunt evidente și, la rândul nostru, ne angajăm să fim parteneri serioși și cooperanți în acest Proiect Francofon, care va deveni o carte de vizită a Universității de Stat din Moldova”.

În același context, Dl Vladimir Dolghi, prorector pentru Activitatea financiară și Relații Internaționale, a menționat că USM va asigura suportul logistic și accesul la resurse specializate în vederea lansării cu succes a proiectului.

La 29 iunie, la București, în cadrul Colegiului Juridic Franco-Român pentru Studii Europene, va avea loc o ședință de lucru a conducerii celor 16 universități pentru a discuta aspectele finale ale semnării Acordului de aderare la Consorțiul Universitar, la care vor participa și reprezentanți ai rectoratului USM.

La rândul său, Ministrul Educației și Cercetării, Dl Dan Perciun, a salutat acest proiect de amploare și a dat asigurări că Ministerul va oferi sprijinul necesar pentru implementarea cu succes a acestuia.

Published luni, 1 aprilie 2024

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved