Comisia Electorală a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, în conformitate cu prevederile Regulamentului Facultății Universității de Stat din Moldova, aprobat de Senatul USM la 06.02.2024 prin procesul-verbal nr.7, anunță despre inițierea procedurii de alegere a studenților și masteranzilor în cadrul Consiliului Facultății.

Membrii Consiliului Facultății urmează a fi aleși prin vot direct și secret de către studenți și masteranzi.

Alegerile urmează să aibă loc în termen maxim  de 10 zile după anunțarea acestora.

 

02.04.2024

Președintele Comisiei Electorale,

Jecev Ivan, dr, în drept, lect. univ.

Published marţi, 2 aprilie 2024

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved