În perioada 24-27 aprilie 2024, la Iași (România), s-a desfășurat Hexagonul Facultăților de Drept, Ediția 2024 – o manifestare științifică, care a reunit conducerea Facultăților de Drept de la Universitățile din București, Chișinău, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara, precum și cadrele didactice și studenții.  

Hexagonul Facultăților de Drept oferă oportunitatea studenților de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile juridice prin participarea  la competiții și dezbateri. Acest lucru contribuie la formarea unei generații de profesioniști ai dreptului mai bine pregătiți și mai înzestrați cu aptitudini practice.

Pentru studenți, acesta este un moment important în parcursul lor academic, având ocazia să interacționeze cu colegii din alte universități, să se facă  auzite vocile și să  împărtășească ideile cu colegii. Fiecare întâlnire și fiecare moment petrecut împreună poate aduce o nouă perspectivă și poate contribui la creșterea personală și profesională.

Echipa Facultății de Drept a Univerității de Stat din Moldova a fost  coordonată de Decanul Facultății,  profesorul universitar, doctor habilitat în drept,  dl Serghei BRÎNZA. 

Probele de concurs au fost ținute la materiile:  drept constituțional, drept civil și drept penalLa disciplina Drept civil, au participat la concurs studenții Irina COJOCARU (anul III), Danu TARTUȘ (anul III), fiind coordonați de lectorul universitar , dl Ion CREȚU; la disciplina Drept penal au participat studenții Vasile GUZUN (anul IV), Valeria GRIȘCIUC (anul IV), fiind coordonați de dna Dorina GUREV, doctor în drept, conferențiar universitar; iar la disciplina Drept constituțional şi instituții politice au participat studentele Cătălina RĂILEANU (anul IV), Daniela GÎNCO – FODOR (anul II), fiind coordinate de dl Ion GUCEAC, academician,  profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Studenții au demonstrat cunoștințele și abilitățile pe domeniile de concurs. Prietenia și spiritul competitiv au fost la fel de importante ca și excelența academică, iar finalul evenimentului a adus numeroase amintiri frumoase și satisfacție pentru participanți.

Hexagonul Facultăților de Drept este un forum pentru schimbul de idei, bune practici și experiențe între diferitele facultăți de drept și are un rol important în facilitarea dialogului, colaborării și dezvoltării învățământului juridic la nivel național și internațional.

Published luni, 29 aprilie 2024

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved