În cadrul seriei de evenimente „Familia și schimbările climei” desfășurate în Republica Moldova pe parcursul anului 2024, pe 29 aprilie, Departamentul Drept Internațional și European din cadrul Facultății de Drept, USM, a organizat un workshop destinat studenților din ciclul II al Programului de Master în Drept Internațional. Evenimentul, intitulat “Tranziția verde în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova”, a fost conceput să sprijine înțelegerea acestei tematici cruciale.

În cadrul workshopului, masteranzii au prezentat proiecte ralizate în grupuri, utilizând metoda învățării prin rezolvarea problemelor. Proiectele selectate au abordat provocări specifice în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile pentru tranziția verde a Republicii Moldova.

La realizarea proiectelor, membrii echipelor au folosit date statistice pentru a sublinia relevanța problemelor abordate. Ei au identificat deficiențe legislative și instituționale care împiedică implementarea eficientă a convențiilor internaționale, au examinat bunele practici din alte țări, în special standardele UE, și au concluzionat cu propuneri pentru îmbunătățirea legislației.

În cadrul workshopului, au fost prezentate următoarele proiecte: (i)Strategii în domeniul resurselor forestiere în contextual acțiunilor climatice; (ii) Impactul crizei globale de apă la nivel national; (iii) Combatearea poluării apei și a solului prin parteneriate strategice; (iv) Gestionarea ineficientă a deșeurilor în contextul Dezvoltării Durabile și altele.

Published vineri, 3 mai 2024

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved