Se anunță susținerea tezei de doctor în drept, în Consiliul Științific Specializat D 554.01-24-20, constituit în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobat prin decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, nr.2 din 23.02.2024, cu tema: „Distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor, la specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal.

Autor:  NEGRITU Ludmila

Conducător științific:  EȘANU Adriana, conferențiar universitar, doctor în drept

Data susținerii: 17 mai 2024

Ora: 14.00

Adresa: Chișinău, MD – 2009, str. Mihail Kogălniceanu 67, blocul II, sala 216.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC: https://anacec.md/files/Negritu-teza.pdf

Published sâmbătă, 4 mai 2024

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved