Decanatul Facultăţii de Drept

Anticamera
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 106
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Secţia învăţământ cu frecvenţă de zi și frecvență redusă
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 108
Metodist: Albina Țurcan
Frecvență la zi: An. IV
Frecvență redusă: an. II
Tel.: 069 991 000
E-mail: albinaturcanu79@gmail.com

Metodist: Liliana Beschieru
Frecvență la zi: an. I
Frecvență redusă: an. III
Tel.: 069 090 952
E-mail: lb01051975@mail.ru

Metodist: Olaru Aurora
Frecvență la zi: an. II
Frecvență redusă: an.  IV
Tel.: 069 204 154
E-mail: aurora.ermurachi@gmail.com

Metodist: Ghidion-Popescu Svetlana
Frecvență la zi: an. III
Frecvență redusă: an. I, V
Tel.: 
069 378 119
E-mail: ghidions@mail.ru

Metodist masterat: Grosu Valentina
Tel.:
E-mail: grosuvalentina07@mail.ru
Program de lucru:

Luni – vineri: 07:45 – 17:00
Pauză de masă: 12:00 – 13:00

Departament Drept Privat
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 206
dreptprivat@mail.ru
Departament Drept Procedural
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 116
inastarosta@mail.ru
Departament Drept Penal
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
drept.penal.usm@gmail.com
Departament Drept Internaţional şi European
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 114
drept.international.usm@gmail.com
Departament Drept Public
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 208
dep.dreptpublic@usm.md

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved