M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Membrii Consiliului Facultății

Facultatea de Drept

Membrii Consiliului Facultăţii 

1.    Serghei Brînza – Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

2.    Stela Botnaru  –  Vicepreşedintele Consiliului, Prodecanul Facultății de Drept,  doctor în drept, conferențiar universitar 

3.    Oleg Pantea – Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar  

4.    Cristina Popovici – Prodecanul Facultății de Drept, magistru în drept, lector universitar  

5.    Svetlana Slusarenco – Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice, doctor în drept, conferențiar universitar  

6.    Ludmila Dumneanu  –  Președintele Comisiei de Asigurare a Calității, doctor în drept, conferențiar universitar  

7.    Cuciurcă Doina –  Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic, magistru în drept, lector universitar  

8.    Ecaterina Șaporda – Secretarul Consiliului Facultăţii,  masterandă la programul Proces penal și Criminalistică, an I

9.    Raluca-Rusanda Donțu – Preşedintele comitetului sindical studenţesc,  studenta la anul III

 

Departamentul Drept Privat

10.  Sergiu Băieșu – Şef al Departamentului, doctor în drept, profesor universitar 

11.  Aliona Chisari – doctor în drept, lector universitar 

12.  Aliona Cara – doctor în drept, conferențiar universitar

13.  Valentina Cebotari – doctor în drept, conferenţiar universitar 

14.  Octavian Cazac –  doctor în drept, conferenţiar universitar

15.  Tatiana Tabuncic – doctor în drept, conferenţiar universitar 

16.  Dorin Cimil – doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

 

Departamentul Drept Public

17.  Rodica Ciobanu – Şef al Departamentului, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 

18.  Alexandru Arseni – doctor habilitat în drept, profesor universitar 

19.  Ion Guceac – academician, doctor habilitat în drept, professor

20.  Pavel Țurcanu – doctor în drept, coferențiar universitar

21.  Vlad Vlaicu – doctor în drept, conferențiar universitar

22.  Sava Maimescu – doctor în drept, conferențiar universitar

23.  Oleg Televca – doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Penal

24.  Mariana Grama – Şef al Departamentului, doctor în drept, conferențiar universitar

25. Dorina Gurev – doctor în drept, conferențiar universitar

26.  Vladimir Grosu – doctor în drept, conferențiar universitar

27.  Stanislav Copețchi – doctor în drept, conferențiar universitar

28.  Alina Şavga – doctor în drept, conferențiar universitar

29.  Dorin Popescu – doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Procedural

30.  Elena Belei – Şef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar universitar

31.  Igor Dolea – doctor habilitat în drept, profesor universitar

32.  Dumitru Roman – doctor în drept, conferențiar universitar

33.  Igor Coban – doctor în drept, conferențiar universitar

34.  Vîzdoaga Tatiana – doctor în drept, conferențiar universitar

35.  Gheorghe Macovei – doctor în drept, lector universitar

 

 

Departamentul Drept Internaţional şi European

36.  Lilia Gribincea – Şef  al Departamentului, doctor în drept, conferențiar universitar

37.  Violeta Cojocaru – doctor habilitat în drept, profesor universitar

38.  Nicolae Osmochescu – doctor în drept, profesor universitar

39.  Natalia Zamfir – doctor în drept, conferențiar universitar

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

40.  Irina Jitaru – studentă la anul IV

41.  Dina Liubinschi- student la anul III

42.  Nicolai Belecci – student la anul III

43.  Vasile Guzun – student la anul III

44.  Victoria Stațiuc – studentă la anul III

45.  Laurențiu Chiaburu – student la anul III

46.  Dumitru Stoica – student la anul III

47. Tudor Vătavu – student la anul III

48.  Svetlana Brătescu  – masterandă la programul Drept penal, an II

49.  Olesea Panchiv – masterandă la programul Drept public și Guvernare electronică, an I

50.  Anatolie Colțeniuc – doctorand anul II, Specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal

51.  Maria Frunze – doctorandă anul II, Specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal