În sens larg, prin Decanat înţelegem atât conducerea curentă a Facultăţii de Drept, reprezentată de decan, asistat de prodecani, cât şi personalul administrativ (secretariat) implicat în organizarea, coordonarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ la Facultate.

Secretariatul gestionează, de asemenea, problemele de înmatriculare, promovare şi de exmatriculare ale studenţilor (categoria dată include persoanele înscrise la toate cele 3 cicluri de studii – licenţă, masterat şi doctorat).

Atribuţiile principale ale personalului secretariatului constau în:

–          elaborarea graficelor de studii;

–          elaborarea orarului pentru sesiunile de examinare şi sesiunile de recuperare;

–          întocmirea documentelor necesare promovării studenţilor în următorii ani de studii;

–          ţinerea şi completarea registrelor de note;

–          eliberarea adeverinţelor şi certificatelor;

–          întocmirea dispoziţiilor de recunoaştere a notelor în baza adeverinţelor academice;

–          completarea fişelor academice ale studenţilor;

–          întocmirea demersurilor pentru eliberarea borderourilor;

–          eliberarea carnetelor de note şi carnetelor de student;

–          completarea suplimentelor la diplomele de licenţă şi cele de master;

–          întocmirea demersurilor de exmatriculare a studenţilor.

Putem fi contactaţi după cum urmează:

Anticamera
Program de lucru:

Luni – vineri: 08.00 – 17.00
Pauză de masă: 12.00 – 13.00

 

Laborant Superior : Furculița Dan
Tel.: 068 821 263
Laborant: Irina Jitaru
Tel.: 079 262 28
Secţia învăţământ cu frecvenţă la zi și frecvență redusă
Program de lucru:

Luni – vineri: 07.45 – 17.00
Pauză de masă: 12.00 – 13.00

 

Metodist: Ghidion-Popescu Svetlana
Frecvență la zi: an. II
Frecvență redusă: an. IV
Tel.: 
069 378 119
E-mail: ghidions@mail.ruMetodist: Albina Țurcan
Frecvență la zi: An. III
Frecvență redusă: an. I
Tel.: 069 991 000
E-mail: albinaturcanu79@gmail.comMetodist: Liliana Beschieru
Frecvență la zi: an. IV
Tel.: 069 090 952
E-mail: lb01051975@mail.ru

Metodist: Olaru Aurora
Frecvență la zi: an. I
Frecvență redusă: an. V
Tel.: 069 204 154
E-mail: aurora.ermurachi@gmail.com

Metodist Rodica Musteață
Frecvență redusă: an. II, III
Tel.: 068 220 333
E-mail: rodicamusteata1969@gmail.com

Metodist masterat: Lilia Fetescu
Tel.: 069 386 612
E-mail: liliafetescu@yahoo.com

 

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved