M. Kogălniceau 67
+373 XX XXX XXX
decanatdrept@gmail.com

Admiterea 2022

Facultatea de Drept

Admiterea la studii de licență
-

Facultatea de Drept a USM

Sesiunea de bază se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022.

Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 9 august – 20 august 2022 după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 9 august – 15 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 16 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 17 august – 19 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2022.

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere;
  2.   copia buletinului de identitate;
  3.    actul de studii, în original, cu anexă;
  4.    4 fotografii 3×4 cm;
  5.    bon de înscriere (se achită în  momentul depunerii actelor).
  Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, blocul 4 al Universității de Stat din Moldova, bir. 113

La concursul de admitere la studii superioare de licență pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii profesionale sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică, cât și prin depunerea electronică a dosarului de participare eadmitere.usm.md.

Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul vă expedia copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului), cu prezentarea originalului acestuia în perioada stabilită pentru depunerea în original a actelor de studii.Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/.
Persoana responsabilă: Chibac Nataliadoctor în drept, lector universitar, 
Tel.: 067560055 

 

Admiterea la studii de masterat

Admiterea la studii de masterat- 2022
Facultatea de Drept a USM

Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022.

Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 9 august – 20 august 2022 după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 9 august – 15 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 16 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 17 august – 19 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2022.

Doar Facultatea de Drept a USM Vă oferă cea mai variată gamă de programe de studii la masterat, în funcție de doleanțele DVS!

Acestea sunt:

Programe de studii 90 de credite (pentru absolvenții facultăților de drept) 

Programe de studii 120 de credite (pentru absolvenții altor facultăți) 

• Drept penal;

• Drept public și guvernare electronică;

• Drept civil;

• Proceduri judiciare civile;

• Drept internațional;

• Proces penal și criminalistică;

• Drepturile omului;

• Drept fiscal și vamal;

• Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri.

• Drept penal;

• Drept fiscal și vamal;

• Drepturile omului;

• Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri.

*Pentru a vizualiza oferta programului de studii la masterat (selectați programul dorit)

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

 1. diploma de licență și anexa;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. 6 fotografii, 3×4 cm;
 4. certificatul de la locul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 5. copia de pe certificatul de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români);
 6. bon de înscriere, (se achită în momentul depunerii actelor).

Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, blocul 4 al Universității de Stat din Moldova, bir. 122.

Şefii de promoţie, laureaţi ai Galei performanţelor, vor beneficia de loc bugetar la programul de master din domeniul de formare profesională respectiv.

Înmatricularea la studii superioare de masterat, cu finanţare bugetară, se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.  Candidatul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse on-line. În cazul introducerii unor date eronate ce vor influenţa rezultatele concursului, candidatul va pierde locul bugetar.

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/ 

 Persoana responsabilă: Chisari-Rurak Alionadoctor în drept, lector universitar.

Telefon> 067318813