M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Colectivul departamentului

Facultatea de Drept

Ciobanu Rodica

dr. habilitat, conf. univ

Șefa Departamentului

Mărgineanu Aliona

Laborant superior

Țurcan Lilia

dr., lector universitar

Aramă Elena

dr.habilitat, prof. univ.

Arseni Alexandru

dr.habilitat, prof. univ.

Baciu Olga

magistru/asist. universit.

Сatan Carolina

dr., lector universitar

Cârnaț Teodor

dr.habilitat, prof. univ.

Ciobanu Octavian

dr., lector universitar

Chicu Oleg

dr., lector universitardr., lector universitar

Chiper Natalia

dr., conf. universitar

Chirtoacă Lilia

dr., conf. universitar

Chisari-Lungu Oxana

dr., lector universitar

Cojocaru Vladlen

dr., conf. universitar

Creciun Natalia

dr., lector universitar

Ctitor Natalia

dr., conf. universitar

Cuciurca Doina

magistru/asist. universit.

Dumneanu Victor

magistru/asist. universit.

Erhan Ianuș

dr., conf. universitar

Goriuc Silvia

dr., conf. universitar

Guceac Ion

dr.habilitat, prof. univ.

Ignatiuc Tatiana

magistru/asist. universit.

Iordanov Rodica-Iordanca

dr., conf. universitar

Jecev Ion

dr., lector universitar

Maimescu Sava

dr., conf. universitar

Mărgineanu Valentin

doctor/lector universit.

Mocanu Veronica

dr., conf. universitar

Mocanu Victor

dr., conf. universitar

Mostovei Tatiana

dr., lector universitar

Negru Andrei

dr.habilitat., prof. univ.

Negru Boris

dr.habilitat., conf. univ.

Nichita Rodica

dr., lector universitar

Paladi Andrian

dr., lector universitar

Pantea Oleg

dr., conf, universitar

Popovici Cristina

prodecan, magistru/asist. universit.

Rîbca Eugen

magistru/asist. universit.

Rusu Viorel

magistru/asist. universit.

Sîli Ira

dr., lector universitar

Smochină Andrei

dr.habilitat, prof. univ.

Soltan Veaceslav

magistru/asist. universit.

Sosna Alexandru

dr., conf. universitar

Slusarenco Svetlana

dr., conf. universitar Directorul școlii doctorale Științe Juridice USM

Televca Oleg

dr., conf. universitar

Țurcan Pavel

dr., conf. universitar

Vlaicu Vlad

dr., conf. universitar

Zaharia Victor

dr., conf. universitar

Zamfir Pavel

dr., conf. universitar

Zaporojan Corina

magistru/asist. universit.