M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Colectivul departamentului

Facultatea de Drept

Mariana Grama

Șefa Departamentului

Doctor în drept, conferențiar universitar

Victoria Cocieru

Laborantă

Brînza Serghei

Doctor habilitat în drept, profesor universitar

Botnaru Stela

Doctor în drept,conferențiar universitar

Moraru Victor

Doctor în drept, prof. univ

Ciobanu Igor

Doctor în drept,conferențiar universitar

Stati Vitalie

Doctor în drept, prof. univ

Şavga Alina

Doctor în drept,conferențiar universitar

Zaporojan Igor

Doctor în drept,conferențiar universitar

Dumneanu Ludmila

Doctor în drept, conferențiar universitar

Grosu Vladimir

Doctor în drept, conferențiar universitar

Gurev Dorina

Doctor în drept, conferențiar universitar

Popescu Dorin

Doctor în drept, lector

Martin Daniel

Doctor în drept,conferențiar universitar

Gîrla Lilia

Doctor în drept, conferențiar universitar

Manea Vladislav

Doctor în drept, conferențiar universitar

Eşanu Adriana

Doctor în drept, conferențiar universitar

Fortună Ghenadie

Doctor în drept, lector. univ

Hadîrca Igor

Doctor în drept, conferențiar universitar

Vidaicu Mihaela

Doctor în drept,conferențiar universitar.

Copeţchi Stanislav

Doctor în drept, conferențiar universitar

Bolocan Augustina

Doctor în drept, conferențiar universitar

Botnarenco Mihaela

Doctor în drept, conferențiar universitar.

Reniță Gheorghe

Doctor în drept, lector

Strulea Maria

Doctor în drept, conf.

Ulianovschi Xenofon

Doctor habilitat în drept, prof.univ

Spoială Alexandru

Doctor în drept, lector

Gladchi Gheorghe

Doctor habilitat,prof. univ.

Vîrlan Petru

Mag. / lector

Colțeniuc Anatolie

Mag./asistent

Stratan Andrei

Mag./asistent