M. Kogălniceau 67
+373 XX XXX XXX
decanatdrept@gmail.com

Masterat

Facultatea de Drept

Lista programelor de master
de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (2022-2023)

Nr.
d/o
FacultateaDenumirea programuluiMP/MCNr. de crediteResponsabil de program
1DreptDrept penalMP90Gurev Dorina, doctor în drept, conferenţiar universitar
      
2DreptDrept civilMP90Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar
3DreptProceduri judiciare civileMP90Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar
4DreptDrept internaționalMP90Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar
5DreptProces penal și criminalisticăMP90Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
6DreptDreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP90

Macovei Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar

      
7DreptDrept public și guvernare
electronică
MP90

Sîli Irina, doctor în drept, lectoruniversitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar

8DreptDrept fiscal și vamalMP90Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
      
9DreptDrepturile omuluiMP90Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar