M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Masterat

Facultatea de Drept

Lista programelor de master
de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (2023-2024)

Nr.
d/o
FacultateaDenumirea programuluiMP/MCNr. de crediteResponsabil de program
1DreptDrept penalMP90Gurev Dorina, doctor în drept, conferenţiar universitar
2DreptStiințe penale aplicativeMP120Botnarenco Mihaela, doctor în drept, conferenţiar universitar
3DreptDrept civilMP90Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar
4DreptProceduri judiciare civileMP90Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar
5DreptDrept internaționalMP90Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar
6DreptProces penal și criminalisticăMP90Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
7DreptDreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP90Macovei Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
8DreptDrept public și guvernare
electronică
MP90

Sîli Irina, doctor în drept, lectoruniversitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar

9DreptDrept fiscal și vamalMP90Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
10DreptDrepturile omuluiMP90Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar
11DreptAnticorupție, frecvență redusăMP120Mariana Grama, doctor în drept, conferenţiar universitar
12DreptAnticorupție, frecvență la ziMP120Mariana Grama, doctor în drept, conferenţiar universitar
13DreptDrept fiscal și activitate vamală, frecvență la ziMP120 
14DreptDrept public, frecvență la ziMP90 Goriuc Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar
15DreptDrept public, frecvență redusăMP90Goriuc Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar


Lista programelor de master

de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (2022-2023)

Nr.
d/o
FacultateaDenumirea programuluiMP/MCNr. de crediteResponsabil de program
1Drept

Drept penal

MP90Gurev Dorina, doctor în drept, conferenţiar universitar
2Drept

Drept penal

MP120Botnarenco Mihaela, doctor în drept, conferenţiar universitar
3DreptDrept civilMP90Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar
4DreptProceduri judiciare civileMP90Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar
5DreptDrept internaționalMP90Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar
6DreptProces penal și criminalisticăMP90Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
7DreptDreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP90Macovei Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar
8DreptDrept public și guvernare
electronică
MP90

Sîli Irina, doctor în drept, lectoruniversitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar

9DreptDrept fiscal și vamalMP90Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
10DreptDrepturile omuluiMP90Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar
7DreptDrept fiscal și activitate vamală, frecvență la ziMP120