M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Facultatea de Drept

Universitatea de Stat din Moldova

Cuvântul decanului

Îmbinând armonios tradiția - novația - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului. Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență. Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat. Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.

Evenimente

Conferința științifică internaţională „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie, Ediția a III-a”, 7–8 decembrie 2023

La 7–8 decembrie 2023 s-a desfășurat Conferința științifică internaţională „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa...

𝑼𝒏𝒊𝒕̦𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒓𝒊 𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆 𝒔̦𝒊 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒖𝒎𝒐𝒔!

  Expoziția specială cu vânzare organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată...

Ședința Comună a Consiliilor Facultății de Drept a Universității din București și al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova

În perioada 22.11.2023- 26.11.2023, Delegația Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, sub...

Conferința internațională științifico-practică „Arbitrajul în Republica Moldova la 30 de ani”

Cu prilejul aniversării a 30 de ani de activitate, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional (CACI) de...

Masa rotunda privind constatările monitorizării proceselor judiciare in cadrul proiectului ,, Sporirea transparenței , responsabilității și accesului la sistemul judecătoresc “

În cadrul Facultății de Drept a fost prezentat RAPORTUL PRIVIND ANALIZA DATELOR MONITORIZĂRII INSTANȚELOR, realizat...

Anunțuri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSĂ

În scopul deschiderii contului și perfectării cardului bancar pentru transferul bursei, studenții Facultății de Drept...

Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional”

AVIZ   Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Validitatea tratatelor internaționale ca garant...

Susținerea tezei de doctorat cu titlul: „Mijloace de apărare a pârâtului în cadrul procesului civil”

AVIZ Susținerea tezei de doctorat cu titlul: „Mijloace de apărare a pârâtului în cadrul procesului...

Ședința solemnă de informare, cu studenții anului I, secția frecvență redusă, ONLINE, la 13 octombrie 2022, ora 14:00,

La 13 octombrie 2022, ora 14:00, VĂ INVITĂM la ședința solemnă de informare, cu studenții...

Contactează-ne!​

    Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved