M. Kogălniceau 67
+373 XX XXX XXX
decanatdrept@gmail.com

Facultatea de Drept

Universitatea de Stat din Moldova

Cuvântul decanului

Îmbinând armonios tradiția - novația - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului. Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență. Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat. Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.

Evenimente

Înmânarea diplomelor absolvenților programelor de master în drept, promoția 2023

Emoții la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.  La data de 30 ...

Ziua ușilor deschise în cadrul Centrului de Instruire al ANP

Astăzi, 25 mai 2023, ora 10:00, Decanul Facultății de Drept, Serghei Brînza, dr. hab., prof. ...

Lecția publică cu genericul „Convenția Europeană și Curtea Europeană a Drepturilor Omului vs Republica Moldova: între realitate și perspective”

În contextul aderării Republicii Moldiva la UE, în data de  16  mai 2023, la Facultatea ...

EVENIMENT DE MARE REZONANȚĂ ACADEMICĂ: 25 DE ANI AI FILIEREI FRANCOFONE DREPT A USM

Un eveniment de mare rezonanță academică, a cărui gazdă a fost Facultatea de Drept, a adunat ...

Anunțuri

Prezentarea Studiului Global al Națiunilor Unite privind Copiii Privați de Libertate, 09 Iunie 2023, 0rele 09.00, USM, Mediacor

Avem deosebita plăcere de a Vă invita la evenimentul de prezentare a Studiului Global al ...

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT cu tema tezei: „Admisibilitatea probelor prezentate de apărător în procesul penal”

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT Pretendent:   CEACHIR Anatolie Conducător ştiinţific:  Tatiana VIZDOAGĂ ...

Contactează-ne!​

    Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved