M. Kogălniceau 67
+373 XX XXX XXX
decanatdrept@gmail.com

Facultatea de Drept

Universitatea de Stat din Moldova

Cuvântul decanului

Îmbinând armonios tradiția - novația - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului. Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență. Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat. Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.

Evenimente

Conferința științifică internațională cu genericul „Instituția Avocatului Poporului pentru drepturile copilului – 15 ani de activitate. Impact și perspective”.

La data de 27 martie 2023, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, în colaborare cu Universitatea ...

NOI OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚII FRANCONI DE LA FACULTATEA DE DREPT A USM

  La 27 martie 2023, în scopul dezvoltării cooperării a avut loc întrevederea, în regim ...

ȘEDINȚA FESTIVĂ A CONSILIILOR FACULTĂȚII DE DREPT ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA ȘI UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

La 23 martie curent, în cadrul Facultății de Drept a USM s-au desfășurat lucrările Consiliilor ...

La 21 martie 2023, Filiera Anglofonă a sărbătorit cu mândrie 20 de ani de la înființare

La 21 martie 2023, Filiera Anglofonă a sărbătorit cu mândrie 20 de ani de la ...

Anunțuri

Conferința științifică „100 DE ANI DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI: Evoluții, context și perspective europene în România și Republica Moldova”, 24 martie 2023

INVITAȚIE de participare la conferința științifică  „100 DE ANI DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI: Evoluții, context ...

Lecția publică cu tematica ” Consumul de droguri: soluţii pro şi contra pentru dezincriminare”, la data de 22.03.2023

AVIZ        În ultimele trei decenii traficul de droguri constituie un subiect de maximă actualitate ...

Invitație de participare la conferința științifică internațională: „Familia contemporană între tradiție și lege”

Invitație de participare la conferința științifică internațională: „Familia contemporană între tradiție și lege” Facultatea de ...

Contactează-ne!​

    Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved