Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Cuvântul Decanului Facultății de Drept a USM, Sergiu Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Cuvântul Decanului Facultății de Drept a USM, Sergiu Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar
27.01.2021                   imprimare

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.

La Facultatea de Drept există două linii de predare: română și rusă; în plus, formabilii de la Ciclul I-Licență pot studia discipline de specialitate în limbile engleză și franceză dacă se înscriu la filierele anglofonă și francofonă - toate acestea fiind expresie a unei facultăți moderne și multiculturale.

Cursuri și activități practice interactive, sesiuni științifice studențești, concursuri și competiții, mobilități academice - sunt activități organizate pentru pregătirea studenților noștri.

Facultatea este pe deplin deschisă lumii profesionale și societății civile. Legăturile strânse stabilite de-a lungul timpului cu practicieni din domeniul dreptului, cu reprezentanți ai autorităților publice, ai organizațiilor neguvernamentale etc., precum și cu facultăți de drept de peste hotare se materializează în stagii de practică pentru studenți, în organizarea de workshop-uri/activități de ghidare și consiliere în carieră, manifestări științifice și  mobilități academice, totodată facilitând inserția profesională a absolvenților noștri.

Succesul studentului este plasat în centrul preocupărilor noastre, oferindu-i-se un mediu intelectual și uman propice dezvoltării sale.

Vă invităm să ne vizitați și să descoperiți Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova - o instituție academică modernă și un partener de încredere ce se afirmă prin rezultate remarcabile în educație și în cercetare.

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.