Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / La 14 mai 2021 Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept a USM a organizat masa rotunda, cu genericul ,,Ziua internațională de Acțiune pentru Climă”
La 14 mai 2021 Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept a USM a organizat masa rotunda, cu genericul ,,Ziua internațională de Acțiune pentru Climă”
17.05.2021                   imprimare

La 14 mai 2021 Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept  a USM a organizat masa rotunda, dedicată jubileului de  75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova,  cu genericul ,,Ziua internațională de Acțiune pentru Climă".

Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă se aniversează în data de 15 mai în legătură cu proclamarea necesității pentru a proteja clima ca resursă pentru bunăstarea generațiilor prezente și viitoare.

În debutul evenimentului, participanții au fost salutați de către Veronica MOCANU, doctor în drept, conferențiar universitar, Prodecanul Facultății de Drept, Olga DORUL, doctor în drept, conferențiar universitar, Șef Departament Drept Internațional și European și Natalia ZAMFIR, doctor în drept, conferențiar universitar, care a enunțat scopul și obiectivele mesei rotunde și a trecut în revistă agenda mesei rotunde.

Invitații speciali, absolvente ai Facultății de Drept, USM, Valentina ȚAPEȘ Secretar de Stat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Veronica LOPOTENCO Manager Proiectului EU4Climate, UNDP au abordat diverse subiecte precum: angajamentele Republicii Moldova de implementare a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climei (CONUSC) și Acordului de la Paris; contribuția proiectului EU4Climate la îndeplinirea obligațiilor internaționale ale RM în cadrul CONUSC și alte tratate.

Scopul mesei rotunde a fost de a crea o înțelegere mai cuprinzătoare  asupra obligațiilor internaționale ale Republicii Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și protecție a mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și facilitarea adaptării la schimbările climatice, inclusiv trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon.

Efectele negative ale schimbărilor climatice constituie o mare provocare la nivel mondial, cât și la nivel național, deoarece Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și la dezastre. Experții în domeniu estimează că datorită fenomenelor meteo extreme provocate de schimbarea climei, printre care valurile de căldură, incendiile de pădure și seceta sau precipitațiile abundente și inundațiile, țara va pierde 10% din PIB anual.

Pentru a răspunde provocărilor asociate cu schimbarea globală a climei care rezultă din creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră (GES) în vederea atingerii obiectivelor  Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei și Acordului de la Paris - stabilizarea concentrațiilor de GES la un nivel care să împiedice orice perturbare periculoasă a sistemului climatic, creșterea globală a temperaturii medii anuale la suprafață nu ar trebui să depășească nivelurile preindustriale cu mai mult de 2°C.

Valentina ȚAPEȘ, secretar de Stat MADRM a venit cu un mesaj de mulțumire pentru organizatori și a punctat că în luna martie 2020, Republica Moldova printre primele patru țări a prezentat către Secretariatul Convenției cu privire la schimbarea climei Contribuția Națională Determinată (CND) actualizată la Acordul Climatic de la Paris. Prin CND actualizată, RM și-a sporit ambiția de reducere necondiționată a emisiilor de GES, până la 70% comparativ cu anul de referință 1990 către anul 2030, în comparație cu 64-67%, cum era prevăzut în prima versiune a CND (2015). În cazul în care țara va avea acces la tehnologii și resurse financiare la costuri reduse, diminuarea emisiilor ar putea crește către 2030 până la 88% față de anul de referință 1990.

Veronica LOPOTENCO, Manager Proiectului EU4Climate, UNDP a venit cu un cuvânt de felicitare față de corpul didactic în legătură cu aniversarea a 75 de ani de la fondarea USM, după care, a evidențiat că  Proiectul EU4Climate va ajuta Republica Moldova în realizarea angajamentelor ambițioase să acționeze împotriva schimbărilor climatice. Obiectivul proiectului este de a sprijini dezvoltarea și implementarea politicilor climatice de către statele Parteneriatului Estic ale UE : Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, care contribuie la dezvoltarea cu emisii reduse și reziliență la climă a propriilor țări și la îndeplinirea angajamentelor lor în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Proiectul EU4Climate constă din următoarele componente: (i) actualizarea contribuțiilor naționale determinate; (ii) elaborarea strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse până în 2050; (iii) consolidarea sistemelor naționale de monitorizare, raportare și verificare; (iv) alinierea la acquis-ul UE pentru climă și energie; (v) integrarea aspectelor climatice în alte sectoare, sensibilizarea interinstituțională și ghiduri de sector pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) investiții în domeniul climatic; (vii) planificarea adaptării la schimbările climatice.

Manifestarea științifică s-a bucurat de un real succes şi interes din partea participanților - cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi.

La închiderea evenimentului, Natalia ZAMFIR, moderatorul evenimentului a concluzionat asupra faptului că obiectivele mesei rotunde au fost atinse și a propus organizarea de noi evenimente, cu noi abordări și noi perspective în scopul informării și ridicării nivelului de conștientizare a importanței acțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice și protecției  mediului înconjurător.

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.