Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Conferința internațională cu genericul „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative”, 26-27 noiembrie 2021
Conferința internațională cu genericul „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative”, 26-27 noiembrie 2021
27.11.2021                   imprimare

La 26-27 noiembrie 2021 s-a desfășurat Conferința științifică internaţională „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative", eveniment organizat de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu UN Women Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei, precum și în cooperare cu Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius" din Constanța, România.

Manifestarea se înscrie armonios în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen", fiind organizată pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, desemnată în ziua de 25 noiembrie, și cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova. În acest fel, tematica forului științific se aliniază preocupărilor actuale de a pune capăt hărțuirii, prin creșterea gradului de conștientizare, prin împărtășirea experiențelor ce funcționează și prin mobilizarea autorităților publice, profesioniștilor, experților și mediului academic în lupta contra acestui flagel. În particular, obiectivul conferinței a fost de a oferi o platformă de discuții științifico-practice privind protecția juridică contra oricărei forme de hărțuire [hărțuirea sexuală, acte de persecuție (stalking), hărțuirea la locul de muncă (mobbing), hărțuirea pe internet, bullying ș.a.], identificarea bunelor practici de luptă contra acestui fenomen și găsirea celor mai optime soluții pentru îmbunătățirea cadrului juridic.

La festivitatea de deschidere a manifestării științifice au luat cuvântul: Aurelia Hanganu, doctor habilitat, conferențiar universitar, Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat din Moldova; Marcel Spatari, Ministru, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Republica Moldova; Angela Munteanu-Pojoga, Deputată, Parlamentul Republicii Moldova, Comisia Drepturile Omului și Relații Interetnice; Adriana Cazacu, Secretară de Stat, Ministerul Educației și Cercetării, Republica Moldova; Veronica Mihailov-Moraru, Secretară de Stat, Ministerul Justiției, Republica Moldova; Dominika Stojanoska, Reprezentantă de țară UN Women Moldova; Andrei Iavorschi, Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Republica Moldova; Adrian Stoica, doctor habilitat, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității OVIDIUS din Constanța, România; Tatiana Kolomieț, doctor habilitat, profesor universitar, membru-corespondent al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, jurist emerit al Ucrainei, Decanul Facultății de Drept a Universității Naționale din Zaporojie; Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

În mesajul său de salut, dna Prorector Aurelia Hanganu a precizat că „Universitatea de Stat din Moldova este un spațiu în care promovăm cunoașterea, dezvoltarea umană și spiritul liber, iar toleranța față de persoanele pe care le avem/întâlnim în jurul nostru, la fel ca și libertatea de gândire, de expresie sunt principii pe care Universitatea le promovează consecvent. Titlul ales pentru conferința științifică „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative", relevă o problemă a lumii, în general, iar pentru soluționarea ei se cer conjugate inclusiv eforturile sistemelor educaționale, de drept, de protecție socială, economic etc. Facultatea de Drept are tocmai avantajul de a constitui spațiul unde se realizează, deopotrivă, procesul educativ și instructiv în recunoașterea acestui fenomen din perspectiva gestiunii lui legale, de transmitere a acestei cunoașteri, de identificare a problemelor și breșelor pe care le demonstrează sistemul și de găsire a soluțiilor în stare să remedieze incertitudinile și dificultățile existente. Promovând spiritul critic și cel al activismului civic, valorile democrației și ale multiculturalității, mediul academic în colaborare cu instituțiile partenere din sistemul educațional, profesional și cel statal, din țară și de peste hotare, demonstrează constant deschidere pentru nou, pentru respectul față de egal, pentru sprijinirea nemijlocită și oferirea de servicii comunității căreia îi aparține".

La rândul său, în discursul prezentat, Decanul Facultății de Drept, dl Serghei Brînza, a menționat că „este responsabilitatea tuturor - a mediului academic, a autorităților publice, a societății civile, a practicienilor din sectorul justiției, a fiecăruia - să ne asigurăm că oricare persoană evoluează într-o societate sigură și respectuoasă, în care legea este cea care guvernează. Izolarea, intimidarea, umilirea, anxietatea, depresia, stresul pe termen lung sunt doar câteva dintre consecințele hărțuirii. La acestea se adaugă un amestec de indiferență din partea făptuitorilor și toleranță nejustificată din partea victimelor, care îi fac adesea pe oameni să spună „Nu e chiar așa de rău, a fost doar o glumă". Hărțuirea nu este o glumă, nu este banală și nici inocentă. Hărțuirea este o ilegalitate.  Și trebuie să recunoaștem că nu suntem pe deplin gata pentru a-i proteja pe cei care suferă intolerabilul. Acest eveniment științific internațional constituie o oportunitate pentru a dezvolta propuneri și soluții în lupta cu acest flagel, pentru a favoriza schimburi de bune practici, precum și pentru a lărgi orizonturile de cooperare științifică și profesională întru realizarea obiectivului evenimentului. Conferința este și un prilej de a sensibiliza societatea în a spune: NU hărțuirii! Pentru că „a spune NU acestor fapte" înseamnă a afirma, zilnic, demnitatea și respectul față de persoana umană. Și este de datoria noastră, a tuturor, să luptăm împotriva a ceea ce degradează, a ceea ce doare și a ceea ce, uneori, în mod regretabil, ucide".

Startul discuțiilor științifice a fost dat de către dna Dorina Gurev, doctor în drept, Șefa Departamentului Drept penal, care a ținut să arate că „agenda evenimentului poartă un generic actual, aparent îngust, dar totuși multidisciplinar, ce a reunit cadre didactice universitare, judecători, procurori, avocați specialiști din cadrul autorităților publice și a organizațiilor neguvernamentale, precum și alți practicieni din țară și de peste hotare. Plusvaloarea acestui forum științific îl reprezintă faptul că este organizat în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen", dedicate Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor - marcate anual la data de 25 noiembrie. Mai mult, evenimentul se desfășoară și cu ocazia aniversării - a 75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova, făcând parte din întreagă serie de manifestaţii ştiinţifice dedicate acestui prilej. Îmi exprim deplina încredere că substanţa prezentărilor din cadrul conferinței va fi în egală măsură relevantă şi utilă atât pentru mediul academic, cât şi pentru publicul larg care va genera cele mai bune practici de prevenire a hărțuirii și a violenței împotriva femeilor. Iar talentul participanților va permite distingerea celor mai optime soluții pentru îmbunătățirea cadrului juridic în domeniu".

Comunicările au fost prezentate în cadrul panelelor moderate de către dna Augustina Bolocan-Holban, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept, USM;  dna Nighina Azizov, analistă programe EVAW UN Women Moldova și de către dl Vasile Draghici, doctor în drept, profesor universitar,  Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius" din Constanța, România.

Forul științific internațional a reunit peste 150 de participanți și participante din Republica Moldova, România, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, Federația Rusă. Comunicările prezentate în cadrul evenimentului vor fi completate de abordări integrate și vor fi publicate într-un volum al conferinței.

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova aduce cordiale mulțumiri partenerilor și colaboratorilor, invitaților speciali și participanților la eveniment. Interesul manifestat față de conferință și comunicările de maximă actualitate prezentate, încurajează continuarea organizării acestei manifestări științifice internaționale. În acest plan, facultatea își propune includerea conferinței pe agenda evenimentelor planificate pentru anul 2022, sub același slogan: Uniți împotriva violenței, pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. 

Site-ul conferinței: http://drept.usm.md/conferinte/harassment/Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.