Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri
Anunțuri
Susținerea publică a tezei de doctorat în drept cu tema „Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova"
ANUNȚSe anunță susținerea publică a tezei de doctorat în drept cu tema „Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova", elaborată în cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice a USM de studentul-doctorand Creciun Ilie,
06.07.2021      
    
ANUNȚ - Cazarea în căminele studențești pentru anul de studii 2020-2021, (Anul II,III, IV)
 Anunț !Cu privire la cazarea în căminele studențești pentru anul de studii 2020-2021Studenții Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, care doresc să beneficieze de un loc de cazare în căminele studențești ale USM, pentru anul de studii
28.06.2021      
    
   
[2 iulie 2021, 11:00] Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldova"
 ANUNŢprivind susţinerea tezei de doctor în dreptȘcoala Doctorală Științe Juridicea Universității de Stat din Moldovaanunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldova" Candidat: PALAMARCIUC VladimirSpecialitatea: 553.01 - Drept civilConducător științific:
17.06.2021      
    
ANUNȚ - Cu privire la cazarea în căminele studențești pentru lunile iunie-august 2021.
Studenții Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, care doresc să beneficieze de un loc de cazare în căminele studențești ale USM, pentru lunile iunie-august 2021 , urmează să depună cerere de cazare începînd cu data de 16
16.06.2021      
    
   
ANUNȚ - Bursele de merit 2021!

10.06.2021      
    
Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță pentru data de 18 iunie 2021, ora 14:00, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc. 2, aud. 119), evaluarea preliminară...
 ANUNȚ Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță pentru data de 18 iunie 2021, ora 14:00, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc. 2, aud.
28.05.2021      
    
   
   
[14 mai 2021, ora 15:00] Masa rotundă cu genericul ,,Ziua internațională de Acțiune pentru Climă”
Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept al Universității de Stat din Moldova, organizează în format online (Zoom), la data de 14 mai 2021, ora 15:00, în contextul jubileului de 75 de ani a Universității de Stat din
13.05.2021      
    
[14 mai 2021, ora 14.00] Masă Rotundă cu genericul: „Abordări comparative în domeniul securităţii sociale”
 În contecstul Zilei Europei, Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept, USM,organizează Masă Rotundă cu genericul:„Abordări comparative în domeniul securităţii sociale”Moderator: Nelea Rusu -  expert în politici sociale Evenimentul va avea loc în data de 14 mai 2021, ora 14.00 în format
12.05.2021      
    
   
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim on-line, la data de 28 aprilie 2021 masa rotundă dedicată jubileului de 75 de ani a USM, cu genericul „Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 330/2 CP RM (Îmbogățirea ilicită)”.
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim on-line, la data de 28 aprilie 2021 masa rotundă dedicată jubileului de 75 de ani a USM, cu genericul „Cauzele de nefuncționare a normei
27.04.2021      
    
   
În cadrul Departamentului Drept Internațional și European la 23 aprilie 2021, ora 15.00 (online - moodle) își va desfășura lucrările Masă rotundă „Dreptul conflictelor armate în sec. XXI”. Evenimentul se înscrie în lista manifestărilor prilejuite aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova.
În cadrul Departamentului Drept Internațional și European la 23 aprilie 2021, ora 15.00 (online - moodle) își va desfășura lucrările Masă rotundă „Dreptul conflictelor armate în sec. XXI”. Evenimentul se înscrie în lista manifestărilor prilejuite aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova. Participanții, studenții
22.04.2021      
    
La data de 26 aprilie, 2021, orele 15.00, în cadrul Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, USM, va avea loc evaluarea preliminară a tezei de doctor cu tema: „Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești”
La data de 26 aprilie, 2021, orele 15.00, în format online, în cadrul Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, USM,  va avea loc evaluarea preliminară a tezei de doctor cu tema: „Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești"; Autor -
15.04.2021      
    
   
Masa rotundă „JUSTIȚIA PENALĂ BAZATĂ PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN RM: STANDARDE PROFESIONALE ȘI ETICE”
Masa rotundăJUSTIȚIA PENALĂ BAZATĂ PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN RM: STANDARDE PROFESIONALE ȘI ETICELa data de 19.04.2021 în conextul inițiativei de fortificare a relațiilor de cooperare dintre mediul academic, profesioniști și practicieni ai dreptului, precum și în vederea identificării mecanismelor
09.04.2021      
    
[Masa rotundă] PROFESIONALISMUL ȘI STANDARDELE ETICE IN ACTIVITATEA ANGAJAȚILOR MAI: Repere de promovare a drepturilor omului în RM
La data de 14.04.2021 în conextul inițiativei de fortificare a relațiilor de cooperare dintre mediul academic, profesioniști și practicieni ai dreptului, precum și în vederea identificării mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului se organizează masa rotundă Profesionalismul și
01.04.2021      
    
   
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INFRACŢIUNEA - RĂSPUNDEREA PENALĂ - PEDEAPSA. DREPT ŞI CRIMINOLOGIE”, 25-26 MARTIE 2021
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova vor organiza în data de 25-26 martie 2021, în format on-line, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  ,, Infracţiunea - Răspunderea Penală - Pedeapsa. Drept și Criminologie"Participanţi eligibili: masteranzi, doctoranzi şi cadre
23.03.2021      
    
   
[22-23 aprilie 2021] Conferința științifică a doctoranzilor „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare juridică".
 INVITAȚIE conferința științifică a doctoranzilor„Metodologii contemporane de cercetare și evaluare juridică". În cadrul Facultății de Drept USM, cu implicarea LCȘ „Drept Public Comparat și E-Guvernare" se organizează la 22.04.2021 conferința științifică națională a doctoranzilor „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare juridică". Prin
16.03.2021      
    
Apel de înregistrare pentru Competiția Națională de Comunicare Juridică „Ella Negruzzi” 2020.
  Apel de înregistrare pentru Competiția Națională de Comunicare Juridică „Ella Negruzzi" 2020.Reprezentanța Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI) în Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Studenților de la Drept (ELSA) Republica Moldova și Asociația Studenților în
12.03.2021      
    
   
1 2 »»

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.