Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri / ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA ANUNŢĂ SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: „RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT”
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA ANUNŢĂ SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: „RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT”
12.10.2021         

ANUNŢ

privind susţinerea tezei de doctor în drept

Școala Doctorală Științe Juridice

a Universității de Stat din Moldova

anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„Răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport”

Candidat: POSTOVANU  Nicolae

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Conducător de doctorat: BRÎNZA Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Data susținerii: 23 octombrie 2021

Ora: 10.00

Locația: blocul 2 al USM, biroul 119, strada Mihail Kogălniceanu, 67, municipiul Chișinău.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat (aprobată de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova, procesul-verbal nr. 1 din 6 septembrie 2021):

  1. BOTNARU Stela, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, președinte al comisiei;
  2. BRÎNZA Serghei, profesor universitar, doctor habilitat în drept, USM, conducător de doctorat;
  3. GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, referent oficial;
  4. BUJOR Valeriu, profesor universitar, doctor în drept, USEM, referent oficial;
  5. COPEȚCHI Stanislav, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, referent oficial;
  6. STATI Vitalie, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, secretar ştiinţific al Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat. 

Rezumatul și teza de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/57482/) și pe pagina web a Școlii Doctorale Științe Juridice (www.drept.usm.md).

Sesiunea online poate fi accesată la link-ul: https://us02web.zoom.us/j/87590293140?pwd=MXlVOEZVNXZvODEvTlhtY25tUnlsUT09

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.