Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri / Evaluare preliminară a tezei de doctorat în cadrul Departamentului Drept Internațional și European
Evaluare preliminară a tezei de doctorat în cadrul Departamentului Drept Internațional și European
19.10.2021         

La data de 22 octombrie, 2021, ora 15.30, în format online, în cadrul Departamentului Drept Internațional și European, Facultatea de Drept, USM,  va avea loc evaluarea preliminară a tezei de doctor cu tema: „Validitatea tratatelor internațional ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional" elaborată de Augustina Șiman (Școala Doctorală Științe Juridice, Facultatea de Drept, USM).  

Conducător științific: Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar

Link-ul de acces: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI2MzY1NmQtNTI2Yy00ODQ2LTg1MDAtNmQ3ZTg0ZTVmNTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244765e78-b3d4-4e5a-b455-c83ce64e41d9%22%2c%22Oid%22%3a%22dcf71dde-0360-4477-9d50-8cfc7ff3ffd4%22%7d

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.