print
„USM ȘI-A GĂSIT LOCUL ȘI ROLUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI DE CERCETARE AL REPUBLICII MOLDOVA, PRECUM ȘI ÎN SPAȚIUL EUROPEAN, OCUPÂND O POZIȚIE DE FRUNTE”. INTERVIU CU DOMNUL NICOLAE OSMOCHESCU, DOCTOR ÎN DREPT, PROFESOR UNIVERSITAR, ABSOLVENT AL USM
15.07.2021

Nicolae Osmochescu: absolvent al Facultății de Drept a USM, promoția 1973, Diplomă cu mențiune C № 460269, doctor în drept, profesor universitar, judecător în demisie al Curții Constituționale a RM( prima componență), ex-Ambasador al RM, prim-viceministru al Ministerului Afacerilor Externe, Cavaler al Ordinului Republicii. Decorat cu medalia „20 ani de la Victoria în Marele Război pentru apărarea Patriei 1941-1945", medalia „За трудовую доблесть", medalia „За доблестный труд", medalia „Meritul civic", Ordinul de Onoare, medalia „Azerbaidjan și Moldova 20 de ani de Independență 1991-2011", medalia „Dimitrie Cantemir" a Academiei de Științe a Republicii Moldova, cu „Ordinul Republicii", medaliile jubiliare USM la 60, 65, 70 de ani ai USM, medalia „Meritul Diplomatic" de clasa I ș. m. a. Profesor Onorific al Academiei Construcţiei de Stat şi Socială pe lângă Preşedintele Republicii Uzbekistan, 2001, Diploma nr. 00002, titular al Titlului de excelentă în domeniul dreptului constituțional, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Chișinău, 2014, Doctor Honoris Causa al Universității de Studii Politice și Economice „Constantin Stere", Republica Moldova, Chișinău, 2014, deținător al titlului onorific „Om Emerit", prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  nr.1461-VII din 20.02.2020.

1) Tradițional, discipolii USM sunt cei care asigură piața muncii cu profesioniști, specialiști cu o înaltă pregătire academică. Care au fost oportunitățile Dvs. de angajare și cum v-ați acomodat necesităților practice ale profesiunii?

În anii când am absolvit facultatea probleme cu angajarea în câmpul muncii nu existau, dat fiind faptul că toți tinerii specialiști erau în mod obligatoriu repartizați de către Comisia de Stat în organele de drept ale statului (Procuratură, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții de drept). Repartizarea se făcea în conformitate cu rezultatele obținute pe parcursul studiilor. Absolvenții eminenți aveau dreptul la alegerea instituției în care doreau să activeze (cu condiția că întruneau criteriile necesare stabilite pentru aceasta instituție).

Am fost repartizat în calitate de asistent la catedra Drept statal al facultății noastre, deși mi s-a propus funcție și în cadrul Ministerului Justiției și a Procuraturii, unde am realizat practica de stat.

Probleme cu acomodarea la necesitățile practice ale profesiei nu au existat.

2) Performanța și excelența academică sunt apreciate și la mare căutare. Absolvirea USM-ului v-a marcat traseul profesional?

Cu siguranță absolvirea Universității de Stat ne-a marcat serios viața profesională. Aș dori să menționez că Universitatea de Stat din Chișinău „V. I. Lenin" era înalt apreciată ca instituție universitară în fosta URSS și absolvenții ei erau solicitați de numeroase instituții și organizații ale fostei URSS, precum și ale multor țări din sistemul socialist. Cât privește Facultatea de Drept este unanim recunoscut că era una dintre puternicele facultăți de Drept din fosta Uniune Sovietică și unica Facultate de Drept din Moldova. Absolvenții facultății erau repartizați în organele de drept din toate republicile unionale, inclusiv în organele de drept ale forțelor armate.

Absolvirea USM a avut un rol important și atunci când am decis să-mi continui activitatea științifico-didactică și studiile doctorale în cadrul catedrei de Drept Internațional Public a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov".

Consider că atunci când mă prezentam ca absolvent al USM, Facultatea de Drept, nivelul de încredere și apreciere din partea celor cărora mă prezentam era destul de înalt.

3) Tinerețea și studenția sunt perioade absolut extraordinare, dinamice în viața unui om. Ce amintiri aveți Dumneavoastră din anii de studenție din cadrul Universității de Stat din Moldova?

Într-adevăr, anii de studenție sunt cei mai frumoși, o perioadă activă, energică. Aici am făcut cunoștință cu mulți tineri, care mai târziu mi-au devenit prieteni. Mă refer nu numai la colegii de facultate, dar și la colegii și prietenii de la alte facultăți, de la instituții de învățământ din Chișinău și alte orașe. Anume la universitate am continuat cu noii prieteni să practicăm sportul de performanță, personal am practicat canotajul caiac. Având atâtea ocupații și pasiuni, totuși pe primul loc era învățătura. Atât pentru mine, cât și pentru colegii mei să fii notat cu „trei" sau să ai restanțe era o mare rușine, în al doilea rând rămâneai fără bursă... Eu am reușit, începând cu semestrul doi al primului an, să devin stipendiat leninist, având bursa de 120 de ruble, bani serioși în acea perioadă. Să nu uităm că majoritatea dintre noi nu așteptau ajutor de la părinți, ci ajutau părinții și în paralel cu studiile munceam în diferite „funcții înalte" de paznic de noapte, hamal, descărcând vagoane cu ciment, îndeplinind alte munci; eu, de exemplu, lucrând ca tehnician-radio la Aeroportul Chișinău și paznic în perioada primăvara- toamna la gospodăria piscicolă Chișinău, iazul Dănceni.

Aici am făcut și patru ani de studii la Facultatea de Profesii Sociale, actuala Facultate de Arte Frumoase, deținând și diploma de coregraf, fiind dansator în ansamblul folcloric de cântec și dans popular „Struguraș". În acest ansamblu ne-am împrietenit cu actualii mari Artiști ai Poporului - Petre Neamțu, Vasile Iovu, Maria Sarabaș. 

Desigur nu pot fi uitate și detașamentele studențești în care am activat toți anii de studenție (Ungaria, Tomsk, Altai, Murmansk). Cum pot fi uitate munca patriotică în fiecare an în livezile și viile din zona de sud a Moldovei, Cahulul fiind zona de bază?!

Îmi amintesc cu mare plăcere de trei evenimente din perioada studenției, care au lăsat amprente puternice asupra mea: - 1969 croaziera pe râul Volga de la Moscova până la Volvograd, cu staționarea pe 2-3 zile în cele mai mari orașe de pe Volga - Kazan, Ulianovsk, Kuibîșev, Toliati, Gorikii, Saratov etc. Această croazieră, la care a participat ansamblul „Struguraș", a fost organizată pentru a vizita universitățile din orașe menționate mai sus, cu care USM avea relații de prietenie. În fiecare oraș prezentam și câte un mic concert. 

Excursia din 1970 de doua săptămâni cu trenul „Prietenia" organizată de Ministerul Învățământului și Comitetul Central al Komsomolului pentru studenții eminenți din toate instituțiile de învățământ superior și mediu din Moldova. Excursia a avut următoarea rută: Chișinău-Kiev-Minsk-Vilnus-Riga-Tallin-Leningrad-Moscova-Chișinău. Am vizitat cele mai importante monumente istorice și de cultură din aceste orașe, inclusiv muzee în care, în mod obișnuit, era foarte greu să obții un bilet. Iată câteva exemple: Lavra Pecerska din Kiev, Hatâni, Catedrala Petru și Pavel (Tomsk), Pevceskoe Pole, Ermitaj, crucișătorul Aurora, Armeria (Оружейная Палата), Monetăria (Монетный Двор), Galeria Tretiakov.

În 1971, la Moscova, a avut loc al doilea festival internațional al studenților la Marele Palat al Congreselor, în cadrul căruia am avut onoarea să prezint un discurs despre tineretul studios din Moldova și în special al USM. Delegația din Moldova a fost formată din 21 de persoane de la toate instituțiile de învățământ - trei fiind din cadrul USM. La acest festival, pentru reușita înaltă în învățătură și participarea activă în viața socială a republicii, toți delegații au fost decorați cu medalia comemorativă „100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin". 

Un moment interesant, medaliile au fost înmânate de către L. I. Brejnev și E. Tiajelnikov în sala Sf. Gheorghe din palatul Kremlinului, în care peste ani, am avut ocazia să reprezint Republica Moldova în calitate de prim-viceministru al afacerilor externe.

Tot în această perioadă m-am învrednicit de titlul de Laureat cu conferirea medaliei de aur al Concursului unional al lucrărilor științifice studențești.

4) Studiile și formarea profesională se datorează iscusinței și măiestriei profesorilor. Care dintre aceștia și prin ce v-au marcat pe parcursul anilor de studenție?

Când vorbim de anii de studenție, trebuie să menționăm că la Facultatea de Drept, până la sfârșitul anilor ʼ80 ai secolului trecut, majoritatea absolută a disciplinelor fundamentale și de bază, precum și cursurile speciale erau predate în limba rusă în toate grupele (două moldovenești și una rusă), excepție fiind Istoria PCUS, filosofia și economia politică. 

Din profesorii care mi-au predat nu pot să nu îmi amintesc de așa personalități ca: Diukarev Andrei Ivanovici - „Teoria generală a statului și dreptului", Maiațkii Feodosii Semionovici - „Logica și filosofia", Ovcinnikova Olga Vasilevna - „Drept și procedură civilă", Diablo Vsevolod Korneevici - „Drept administrativ și financiar", Sovetov Pavel - „Istoria statului și dreptului moldovenesc", Tiuteikin Iurii Ivanovici - „Drept statal", Ianovskii Mihail Vladimirovici - „Drept internațional public și privat". 

Aceștia, precum și alții, fiind ei însăși personalități în domeniul dreptului, ne-au altoit nouă dragostea, stima și respectul față de jurisprudență și profesia de JURIST, înalta responsabilitate pe care ne-o asumăm față de societate, stat și fiecare dintre concetățenii noștri atunci, când exercităm funcția de jurist, indiferent de postul deținut.

Mai târziu, după iluștrii profesori enumerați mai sus, a venit o nouă pleiada educați de ei, adevărați dascăli și juriști, precum - Volcinschi Victor, Florea Constantin, Lavric Vladimir, Cojuhari Alexandru, Televca Alexandru, Carpov Trofim - toți absolvenți ai primei promoții a Facultății de Drept, și Doroș Simeon.

Îmi amintesc cu nostalgie de primii ani de studii la Facultatea de Drept, când unul din marii pedagogi, personalitate, care nu avea nici grad, nici titlu științific, dar avea har dumnezeiesc, și ne preda logica și filosofia, domnia sa Teodosii Maiațkii ne-a zis chiar la prima oră: „V-ați ales о specialitate nobilă, prestigioasă, dar extrem de grea și plină de responsabilitate", argumentând printr-un exemplu elocvent: „Dacă copilul vine cu note rele de la scoală - părinții zic că de vină este profesorul, școala și îl mută la altă școală. Dacă un om a fost tratat greșit de medic, sunt acuzați medicii de la spital sau chiar medicina. Dacă un om a fost judecat fără vină, este acuzat Statul - justiția ca a treia ramură a puterii de stat".

Atât de sugestive sunt aceste cuvinte, pe care le spun și eu la rândul meu studenților mei. Și am observat că cei cu vocație, care au venit să studieze la drept, au o privire ce exprimă înțelegere, iar cei care au venit pentru că așa e la modă și prestigios, zâmbesc ironic. Și nu e de mirare, dacă cea mai răspândită definiție a legii, în rândul studenților de astăzi este: „Legea este о bară peste care caii sar, iepurii se strecoară pe sub ea, iar măgarii se opresc în fața ei".

5) Pasiunea pentru domeniul dreptului adaugă valoare pregătirii profesionale. De unde vine dragostea Dumneavoastră pentru această sferă?

Dintotdeauna am considerat că profesia de jurist, precum și cea de dascăl și medic, la fel ca alte specialități creative, о poți învăța și chiar profesa la un nivel destul de înalt.

Însă, pentru a fi un jurist profesionist este nevoie de vocație, iar cel care a devenit jurist din întâmplare, în urma anumitor circumstanțe, dar nu are vocație, har de la Dumnezeu - niciodată nu va fi о personalitate în domeniu - indiferent de sfera de activitate: judecător, procuror, polițist, avocat, notar, jurisconsult etc.

Nu pot explica ce înseamnă vocația de jurist, dar cred că în primul rând aceasta vizează dragostea și respectul pentru dreptate și adevăr, dorința ca acești doi piloni ai justiției - dreptatea și adevărul să triumfe.

Specialitatea de jurist a influențat foarte mult destinul meu. În fond, fiind de mic copil supranumit în familie, în special de bunica Anastasia, „avocatul", de când eram pe băncile școlii voiam să studiez la Facultatea de Drept. Dar, desigur am fost influențat și de literatura clasică a detectivului citită, istoria statului, relațiile internaționale. Practic, citeam tot ce apărea nou la biblioteca școlii. Dragostea față de lectura cu caracter istoric, juridic, diplomatic este puternică și în prezent.

6) Vă mai aduceți aminte de ce ați ales USM și cât de ușor a fost să fiți admis la studii?

În anul 1961, pe când încă nu împlinisem nici vârsta de 17 ani, am venit din or. Chilia, regiunea Odessa, Ucraina în Chișinău pentru a depune actele la Facultatea de Drept a USM, care atunci avea numai 2 ani de la înființare. Însă  comisia de admitere nu mi-a acceptat actele, deoarece, potrivit unei reguli de atunci, ca sa participi la concursul de admitere la facultate, trebuia să ai un stagiu de muncă de minim doi ani și armata făcută. De altfel, sunt de părere ca erau bune aceste reguli. Astfel, am devenit student, abia în 1968, după a doua încercare, la 24 de ani și am absolvit facultatea la vârsta de 29 de ani. Deci, aveam deja о experiență modestă de viață. La 33 de ani am absolvit doctorantura la Moscova.

Aș dori să menționez, că practic în acei ani, nimeni sau foarte puțini reușeau să devină studenți de la prima încercare. Nu avea niciun fel de avantaje sau înlesniri nimeni, chiar nici cei care au absolvit școala cu medalie. Se înmatriculau în primul rând cei cu cea mai înaltă reușită la examene, aveau stagiu de muncă, armata făcută și absolvenții școlilor pedagogice. Interesant că, raportul de gen se respecta în următoarea proporție: grupa academică 21-22 bărbați, 3-4 domnișoare. Consider că pentru a reveni la pregătirea juriștilor cu înalte calități profesionale, etice, morale și verticalitate este nevoie să revenim la sistemul de înmatriculare numai după susținerea examenelor și rezultatele concursului. De altfel, aceasta este o practică a multor universități din lume, atât în Europa, cât și în alte părți și la care s-au întors chiar și universitățile, care cândva au renunțat la examenele de admitere.

7) Ați devenit o personalitate notorie a țării noastre. Cum ați reușit să îmbinați studiile și să vă bucurați de tinerețe?

Din 1973 și până în prezent practic profesia de jurist, desfășurând nu numai activitatea științifico-pedagogică. În anul 1990, a fost ales primul Parlament democratic și, respectiv, a fost format primul Guvern. În august 1990, am fost desemnat în funcția de prim-viceministru al afacerilor externe, pe care am exercitat-o până în iunie 1992, când am demisionat și am revenit la USM. Din anul 1993, am fost Consilier de Stat pentru problemele de politică externă și relațiile internaționale al Președintelui Republicii Moldova Mircea Snegur. Din februarie 1994 până în februarie 1995, din nou am ocupat funcția de prim-viceministru al afacerilor externe. În februarie 1995, s-a format Curtea Constituțională a Republicii Moldova, eu fiind numit Judecător al Curții Constituționale - prima componentă prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, fiindu-mi conferit gradul superior de calificare. În perioada 1998-2001, am exercitat funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Uzbekistan, Kârgâzstan și Tadjikistan. Am demisionat din sistemul serviciului diplomatic al Republicii Moldova în 2001, revenind la USM.

8) Îndrăznesc să cred, că funcțiile respective mi-au fost încredințate ținându-se cont, în primul rând, de faptul că sunt jurist de specialitate și jurist în domeniul dreptului internațional ca specializare.

În toată această perioadă, începând din anii de studenție și până în prezent m-am străduit să îmbin studiile și activitatea profesională cu pasiunile mele: sportul, folclorul, acum mai mult pescuitul, șahul, călătoriile, întâlnirile cu prietenii și foștii studenți. Sunt convins că numai așa o viață te face fericit și este plină.

9) Studenții și absolvenții sunt barometrul performanțelor USM. Ce impresii aveţi despre Alma Mater în prezent?

Îmi este foarte greu să dau o apreciere incontestabilă despre Alma Mater în prezent. După 1991, USM cunoaște diferite perioade în evoluția sa. Însă, în fond, sunt convins că timpul complicat și greu în viața USM a rămas în urmă. Universitatea și-a găsit locul și rolul în sistemul educațional și de cercetare al Republicii Moldova, precum și în spațiul european, ocupând o poziție de frunte.

10) În timpul de față, sistemul educațional din țară urmează un anume model care este concentrat doar pe dezvoltarea de competențe. La ce să apeleze tinerii pentru a găsi un echilibru între presiunea de a deveni un specialist necesar pe piața muncii și pasiunea pentru un anume domeniu, chiar dacă e mai puțin căutat, solicitat?

Sunt ferm convins că tinerii din diferite domenii pentru a-și găsi locul și rolul său într-o funcție sau alta, într-un post sau altul, trebuie în primul rând să-și aprofundeze cunoștințele în specialitatea aleasă, atât în perioada studiilor, cât și ulterior în procesul de activitate. Cât privește studenții Facultății de Drept, pe lângă toate cele menționate, trebuie să aibă cunoștințe profunde în istoria statului și dreptului, să cunoască bine practica judiciară națională și internațională, pentru că numai așa poți înțelege și aplica corect buchea și spiritul legii.

10) Din perspectiva experienței valoroase a activității Dvs., ce sfaturi le puteți da actualilor și viitorilor studenți pentru a-și construi reușit istoria vieții lor?

Încă din timpurile antice, juristul era recunoscut drept о persoană cultă, educată, erudită, cu о ținută de om nobil. Numai când sunt întrunite aceste calități valoroase putem vorbi de un jurist ca personalitate, dar pentru aceasta este nevoie de muncă permanentă. Perfecționarea nu are limite. Și aici tot este nevoie de vocație.

Cu siguranță, în Republica Moldova avem о majoritate solidă de astfel de personalități. Însă, mediocritățile, chiar nulitățile, în unele cazuri, și corupții de tot soiul și toate nivelurile care se consideră mai presus de Lege, independenți de ea, sunt mai văzuți și mai cunoscuți anume prin fărădelegile pe care le comit.

Nu trebuie și nu avem dreptul să acuzăm pe toți și de toate. Juristul tot poate și, deseori, greșește. Important este să recunoască acest lucru și să corecteze greșeala. Este greu, dar trebuie și se poate. Per aspera ad astra. 

11) USM împlinește anul acesta 75 de ani de la fondare. Ce mesaj de felicitare vreți să transmiteți Almei Mater - Universitatea de Stat din Moldova?

Sincere felicitări și urări de bine! 

La mulți ani frumoși și prosperi, cu succese remarcabile, dragă Universitate! 

La mulți ani, prețios colectiv profesoral și administrativ-tehnic al Universității!

La mulți ani, dragi studenții, masteranzi și doctoranzi!

 

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.