print
27 octombrie 2021, la ora 10.00, va avea loc Susținerea tezei de doctor a dlui Ilie Creciun
28.09.2021

ANUNȚ

Se anunță susținerea publică a tezei de doctorat în drept cu tema „Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova", elaborată în cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice a USM de studentul-doctorand Creciun Ilie, specialitatea: 553.02 - Dreptul afacerilor, conducător de doctorat - ROȘCA Nicolae, dr. în drept, conf. univ.

la data de 27 octombrie 2021,

ora 10:00

Locul: Sala de conferințe „Victor Volcinschi", nr. 119, blocul II, Universitatea de Stat din Moldova (mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67).

Susținerea va avea loc în format mixt, iar doritorii se pot conecta online la următorul link:  https://us05web.zoom.us/j/4640681435?pwd=Qzltb3daSXRFcGkxQ3pmYndHQXdpQT09      

Meeting ID: 464 068 1435      Passcode: teza

 

Comisia de doctorat:

Președintele Comisiei:

 

SADOVEI Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar


Conducătorul de doctorat:

ROȘCA Nicolae, doctor în drept, conferențiar universitar


Referenți oficiali:

ALMĂȘAN Adriana, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

 

BĂIEȘU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar

 

BOLOGAN Dumitrița, doctor în drept, lector universitar


Secretarul științific al Comisiei:

 

CEBOTARI Valentina, doctor în drept, conferențiar universitar

 

 

Rezumatul și teza de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md) și pe pagina web a Școlii Doctorale Științe Juridice (www.drept.usm.md).  

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.