Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Vîrlan Petru
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal

Criminologie

Drept Execuțional Penal

Informații personale
locul nașterii: Republica Moldova, s. Dănceni, r. Ialoveni
data nașterii: 15 decembrie 1993

Informații de contact
+37368387251
+37367660567
v.petru15@gmail.com
petru.virlan@usm.md
petru.virlan@probatiune.gov.md

Educație și formare

  • 2019: Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală Științe Juridice (Tema tezei de doctor „ Răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită")
    2017- 2019: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova
  • 2016-2017: mobilitate studențească în cadrul Programului Erasmus +, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
  • 2013-2017: Licența în drept, Universitatea de Stat din Moldova

Experiență

-        Martie 2019-prezent: Șef al Inspectoratului Regional de Probațiune Centru al RM, Ministerul Justiției al RM

-        Septembrie 2019- prezent: Membru al Senatului Universității de Stat din Moldova

-        Octombrie 2019 - prezent: Precedent al Asociația Angajaților din Probațiune și a Juriștilor Liber-Profesioniști

-        Septembrie 2019 - prezent: Lector universitar, Departamentul Drept Penal din cadrul Facultății de Drept, USM

-        August 2017 - prezent: Precedent al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova ,,LEGIS"

-        Septembrie 2014 - mai 2018: membru Consiliul Facultății de Drept, USM

-        Februarie 2018 - martie 2019 Șef al Direcției Administrație Publică din cadrul Consiliului Raional Ialoveni

-        Decembrie 2017- februarie 2018 Șef Biroul de Probațiune Ialoveni, Inspectoratul Național de Probațiune

-        Octombrie 2017 - decembrie 2017: Controlor superior de stat, Consiliul concurenței al Republicii Moldova

-        Februarie 2017 - decembrie 2017: Jurisconsult Centru de Sănătate Publică Ialoveni al Agenției Naționale de Sănătate Publică

-        Mai 2018 - decembrie 2019 Coordonator de proiect ,, Integrated Value Chain for Improvement on Labour Market,, în programul SOFT/1.1/94 al Programului Trasfrontarier comun România- Republic of Moldova , ENI- Cross Border Cooperation.

-        Mai 2018 - decembrie 2019 Coordonator de proiect ,, Bridges for Increasing the Trust between the Police and the Citizens of Ialoveni County and Iasi County,, în programul 2SOFT/4.3/48 al Programului Transfrontalier comun România- Republic of Moldova , ENI- Cross Border Cooperation.

-        Iulie 2016 - iulie 2017: Asistent de program, Privind informarea cetățenilor despre drepturile pe care le au în raport cu Autoritățile Publice în colaborare cu Centrul pentru Drepturile Omului din România, Chișinău (Republica Moldova)

-        Septembrie 2016 - decembrie 2016 Consultant regional, Proiectului "LEAD YOUR WAY TO BUSINESS" Republica Moldova și România Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina - Republica Moldova, consultant regiunea centru, Chișinău (Republica Moldova)

Alte activități relevante:

§  August 2014 - august 2016: Secretar General al Consiliului Raional de Tineret Ialoveni

§  Iunie 2011 - decembrie 2016: membru Fondului pentru Tineri Ialoveni.

§  August 2014 - septembrie 2014:  Stagiul de practică  pe lîngă Avocatul Parlamentar Anatolie Munteanu Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova

§  Martie -2017 - mai 2017 Stagiu de practică Comisia juridică, numiri și imunități din cadrul Parlamentului Republicii Moldova

§  Octombrie 2015 - octombrie 2017 : Stagiar Biroul  Asociat de Avocați ,,Avolex,,

§  Aprilie 2014 - aprilie 2015: Dezvoltarea abilităților de protecție a victimelor traficului de persoane, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului

§  2016: participant al echipei de drept civil, „Universitatea de Stat din Moldova" în cadrul competiției „Hexagonul Facultăților de Drept. Iași 2016",

§  2016: Deținător al „Bursei de Merit 2016 a Republicii Moldova conferită de Centru de Informații Universitare sub egida Consiliului Rectorilor din RM", acordat celor mai buni 15 studenți din Republica Moldova;

§  2017: Diplomă Onorifică acordată de Universitatea de Stat din Moldova ca Șef al Promoției 2017 pentru rezultate remarcabile în domeniul studiilor  universitare și activităților extracuriculare.

§  Titlul ,,Tânărul jurnalist al anului 2012'' in cadrul festivalului raional al Tinerilor Activi Ediția III

§  Titlul de ,,Cel mai activ Voluntar 2012'' în cadrul festivalului raional al Tinerilor Activi Ediția III conferit de Fondul pentru Tineri Ialoveni.

§  Titlul ,, Tînărul Voluntar al Anului 2013" în cadru Festivalului Tinerilor Activi 2013 Capitala Națională̆ a Tineretului

§   Diplomă pentru rezultate deosebite în cadru concursului,, Școala Viitorilor Olimpici-2013" conferită de către Academia de Științe Republicii Moldova

§  Diplomă de gradul II în cadru conferinței științifice instituționale organizate de USM ,,Dreptul la muncă în contextual integrării europene" din 29.11.2014

§  Diplomă de gradul II în cadru conferinței științifice naționale ,, Securitatea Economică a Uniunii Europene și necesitatea Uniunii Politice la nivel  European,, în cadru catedrei Drept International și Relații Economice Externe, USM

Publicații

o   Inițierea unei afaceri, oportunități pentru tinerii din Republica Moldova. Publicația ,,Susținerea Businessului Mic și Mijlociu în UE" publicat de asociați INDECO Iași 2014

o   CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE LA LICITAŢIE, ANALIZA JURIDICĂ A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢONALE ŞI ACCEPŢIUNILE JURIDICE ALE ACESTUIA publicat în Revista Studias Universitaires Moldaves, Chișinău 2016 pag.157- 182.

o   Contractul de vânzare - cumpărare la licitație analiza juridică și accepțiunile juridice al acestuia,, publicat în Revista Națională de Drept nr.7,Chișinău 2016 pag.58-64

o   Securitatea economică a Uniunii Europene publicat în  Rezumatele comunicărilor științifice din cadrul Sesiunii Naționale de comunicări științifice studențești  2015, Chișinău 2016 pag.16-18

o   Delimitarea escrocheriei de delictele civile. Propunere de lege ferenda. publicat în Revista Juridică Studențească nr.2,Chișinău 2018 pag.68-75

o    Personalitatea infractorului care a comis infracțiunile de trafic de persoane, Sesiunea de comunicări științifice «Probleme actuale de prevenire si combatere a traficului de ființe umane», de la data de 25 octombrie, Academia "Stefan cel Mare" a MAI

o   Personalitatea infractorului în cazul traficului de Persoane. Aspecte teoretico-practice.,  Masa rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de ființe umane: de la origini până în prezent", în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

o   Îmbogățirea ilicită: aspect teoretico-practice. publicat în  Culegerea  Comunicărilor Conferința Științifică cu participare Internațională  ,,Realități și perspective ale învățământului juridic național,, Vol II  2020, Chișinău  pag.398-411

o   Îmbogățirea ilicită: aspect teoretico-practice publicată pe site-ul juridicemoldova.md: https://juridicemoldova.md/7044/imbogatirea-ilicita-aspecte-teoretico-practice.html

Limbi vorbite

Româna-maternă

Engleza-nivel intermediar

Rusa-nivel avansat

Franceza-nivel avansat

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.