Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Colțeniuc Anatolie
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: +373 61 112 448
E-mail: anatol.colteniuc@gmail.com // anatolie.colteniuc@usm.md

Educație

2021- prezent:  Studii de Doctorat, „Școala Doctorală Științe Juridice"
2019 - 2021: Studii de Masterat „Drept Penal", Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova;
2015 - 2019 : licențiat în drept „Universitatea de Stat din Moldova" din Chișinău, Facultatea de Drept;
2011 - 2015 : Colegiul Financiar Bancar din Chișinău (Republica Moldova).

Experiență profesională

2021 - prezent: lector universitar, Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept a USM
2019 - prezent: LCȘ „Drept public comparat și E-Guvernare", USM
2019 - prezent: Inginer Laboratorul de Criminalistică;
2019 - present: Membru în echipa JURIDICE MOLDOVA
2019 - prezent: membru Consiliul Facultății de Drept;
2017 - 2020: Clinicist, A.O. „Clinica Juridică";
2017 - 2018: Practică în Procuratura mun. Chișinău, of. Rîșcani;
2011 - 2019: Administrarea, securizarea și actualizarea bazei de date a utilizatorilor (Enygme, București);
2015 - 2019: 3D-Mod. (ComoraPH, Prahova);
2012 - 2015: Lider Voluntar „Voluntar CFBC".

Varia
O foarte bună stăpânire a programelor Office (Word, Power Point, etc);
O bună stăpânire a aplicațiilor grafice Photoshop, 3D Studio Max, Sony Vegas (11, 13, 16);
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (înțelegere), rusa (fluent), franceză (înțelegere), italiană (fluent).

Publicații

-          Articolul „Latura întunecată a internetului - The dark side of internet", Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Statul, Securitatea și Drepturile Omului în era digitală"

-          „Lightshot: oportunitate sau risc", publicat: www.juridicemoldova.md

-          Cyberbullying: provocare sau realitate? (coautor: Șaporda Ecaterina). Materialele Conferinței științifice internaționale „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative", Chişinău, Moldova, 26-27 noiembrie 2021. DOI: 10.5281/zenodo.6640748
CZU: 343.63.004.343.9;

-          Unele aspecte privind victima infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii. Materialele Conferinței științifice internaționale  „Infracţiunea - Răspunderea penală - Pedeapsa. Drept şi Criminologie", ediția a II-a, Chişinău, Moldova, 24-25 martie 2022 .  în curs de publicare;

-          „Protecția interesului superior al copilului în mediul online". CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ cu genericul „INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI: ABORDARE SOCIO-CULTURALĂ, NORMATIVĂ ȘI JURISPRUDENȚIALĂ", 30 septembrie - 01 octombrie 2022, în curs spre publicare.

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2023 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.