Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Copeţchi Stanislav
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: scopetchi@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Infracţiuni în care minorul apare pe post de victimă a infracțiunii

Reguli de calificare a infracțiunilor

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea specială (ciclul I - Licență).

Calificarea infracţiunilor (ciclul I - Licență).

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014

Tema tezei de doctorat: "Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - 2016

Conferențiar universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova, 2016 - prezent

Jurist, Compania de Consulting "ACI Partners" SRL, 2014 - 2015

Avocat, Biroul Asociat de Avocați "ACI Partners", 2015 - prezent

PUBLICAŢII

I. Monografii

Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapt imorale, Chișinău: Foxtrot, 2014, - 346 p.

II. Materiale metodico-didactice

Calificarea infracțiunilor. Note de curs. Chișinău: Tipografia centrală, 2015, - 352 p.

Ghid metodic la calificarea infracțiunilor. Chișinău: CEP USM, 2016, - 89 p. (coautor: Igor Hadârca)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Particularităţile obiectului şi victimei infracţiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale // Studia Universitatis, 2012, nr. 8 (58), p. 84 - 91

Unele reflecţii asupra practicii judiciare în cauzele penale privind aplicarea pedepsei în cazul concursului de infracţiuni // Revista Naţională de Drept, 2013, nr. 5, p.49 - 53.

Subiectulul infracțiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale // Revista Națională de Drept, 2014, nr. 2, p. 86 - 92.

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 208 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 3, p. 74 - 80.

Algoritmul aplicării art. 208 CP RM în ipoteza instigării minorilor la săvârşirea infracţiunilor // Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 4, p. 77 - 83.

Determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale: modalitate normativă a faptei prejudiciabile prevăzută la art. 208 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 8, p. 40 - 46.

Elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte imorale prevăzute la alin. (3), art. 208 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 9, p. 33 - 38.

Analiza juridico-comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale unor state europene // Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 10, p. 54 - 59.

Analiza juridico-comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale statelor membre CSI şi ale Ţărilor Baltice // Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 11, p. 46 - 53.

Atragerea minorilor la activitate criminală: modalitate normativă de exprimare a faptei prejudiciabile consemnate la art. 208 CP RM // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr. 3 (83), p. 110 - 115.

Aspecte controversate ale practicii judiciare în materia infracţiunilor prevăzute la lit.c), alin. (3), art.217, respectiv lit.c), alin. (3), art.217 alin. (1) CP RM // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr. 8 (78), p. 84 - 88.

Mijloacele şi metodele de influenţare asupra victimei infracţiunii prevăzute la art. 208 CP RM // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr.8 (78), p. 79 - 83.

Modalităţile şi principiile calificării infracţiunilor // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr. 1 (coautor: A.Ojoga).

Calificarea concursului de infracţiuni. Partea I // Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 1, p. 23 - 28 (coautor: Daniel Martin).

Calificarea concursului de infracţiuni. Partea II // Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 2, p. 37 - 43 (coautor: Daniel Martin).

Rolul clasificării semnelor componenţei de infracţiune la calificarea infracţiunii // Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 8, p. 33 - 39.

Discreditarea concurentului – formă de exprimare a infracțiunii de concurență neloială (lit. b), art. 246, alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova) // Revista AGEPI „Intellectus”, 2015, nr. 4, p. 15 - 20 (coautor: Daniel Martin).

Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor (art. 176 CP RM) versus discriminarea în câmpul muncii în baza criteriului de sex // Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 12, p. 21 - 25 (coautor: Daniel Martin).

Calificarea acțiunilor/inacțiunilor participanților la infracțiune // Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 12, p. 35 - 44 (coautor: Igor Hadârca).

Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței dintre o normă generală și una specială // Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 11, p. 31 - 37 (coautor: Igor Hadârca).

Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale (art. 208 CP RM) versus principiul neadmiterii tragerii la răspundere penală de două ori pentru una și aceeași faptă // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr. 11, p. 25 - 29 (coautor: Daniel Martin).

Calificarea infracțiunilor după latura subiectivă // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr. 11, p. 61 - 68 (coautor: Igor Hadârca).

IV. Comunicări ştiinţifice

Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale săvârșită de părinți sau de alți ocrotitori legali ai copilului, precum și de pedagogii acestuia // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice internaționale cu genericul „Rolul științei și educației în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, Chișinău, 05 februarie 2015, p. 244-250 (coautor: Daniel Martin).

Probleme privind identificarea momentului de consumare a infracţiunii prevăzute la art. 208 CP RM // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 127 - 130.

Instigarea minorilor la săvârșirea infracțiunilor – modalitate normativă a faptei prejudiciabile prevăzută la art. 208 CP RM: studiu de drept penal // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare” (Chişinău, 10-11 noiembrie 2014). Chişinău: CEP USM, 2014, p. 115 - 118.

Algoritmul calificării faptei infracţionale în cazul excesului de autor calitativ // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” (10 - 11 noiembrie 2015). Chişinău: CEP USM, 2015, p. 50 - 53 (coautor: Daniel Martin).

Calificarea tentativei de infracţiune // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” (10 - 11 noiembrie 2015). Chişinău: CEP USM, 2015, p. 53 - 56 (coautor: Daniel Martin).

Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale: formă specială a instigării? // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naţionale „Integrare prin cercetare şi inovare” (26-28 septembrie 2013). Chişinău: CEP USM, 2013, p. 124 - 126.

Reflecţii asupra Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 60 din 07.04.2016 // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28 - 29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Vol. II, Chişinău: CEP USM, 2016.

Noi implicaţii privind obiectul material/imaterial al infracţiunii de violare a dreptului la secretul corespondenţei // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28 - 29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Vol.II, Chişinău: CEP USM, 2016. 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Engleza - mediu

PREMII / DISTINCȚII / DECORAȚII

Laureat al Premiului Național pentru Tineret în domeniul ȘTIINȚEI (ediția 2014)

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.