Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Dumneanu Ludmila
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: +373 22 57 78 35
E-mail: bpap.lspinu@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

 • Drept penal
 • Drept penal comparat

Domeniul de interes ştiinţific

 • Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului
 • Cercetare în domeniul Dreptului Penal Comparat
 • Dezvoltarea capacităţii de analiză ştiinţifică a ştiinţelor juridice.
 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul Dreptului Comunitar

 

DISCIPLINE PREDATE

 

 • Drept penal. Partea Specială (I) şi (II)
 • Drept penal comparat
 • Categorii (tipuri) de infracţiuni în dreptul comparat

 

STUDII

 

 • Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000
 • Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996
 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003. Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului"

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

 • Seminarul „Eficienţa procesului de judecată. Interacţiunea procurorului, avocatului şi judecătorului privind asigurarea examinării eficiente a cauzelor penale" // Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova Norlam; Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău , decembrie 2009 
 • Atelierul de Lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale „Utilizarea Eficientă a Acordului de recunoaştere a vinovăţiei: Bunele practici şi proceduri // Ambasada SUA în RM; ABA Rule of Law Inititive;Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, noiembrie 2009 
 • Curs de instruire pentru avocaţi „Reprezentarea axată pe client şi reprezentarea holistică" // BP AP „Avocaţii Publici" şi Fondaţia Soros - Moldova, Chişinău, septembrie 2009 
 • Masa rotundă „Remedii penale împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante" // Proiectul „Susţinere pentru consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în conformitate cu Prevederile Protocolului opţional la Convenţia împotriva Torturii(OPCAT), Chişinău, septembrie, 2009 
 • Curs de instruire pentru avocații publici „Retorica" // Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova, Chişinău, mai 2009 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

¾  Lector  universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1996 - 2007

¾  Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2007 - prezent

¾  Avocat,  Baroul Chişinău, BPAP„Avocaţii Publici" ,     2002 - prezent  

 

 

ALTE RESPONSABILITĂȚI PROFESIONALE

 

 • Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, decembrie 2009 - prezent
 • Membru al Comisiei de Licenţiere Uniunea Avocaţilor din RM, 2011- present
 • Membru al Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii de drept, USM, 2010-2015

 

 

PUBLICAŢII

 

I. Monografii

 

(1)      Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului, Chişinău: CEP USM, 2004. - 168 p. 

 

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

 

(2) Infracţiuni penal-internaţionale: aspect istoric, social şi de drept // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2000, nr.1 , p. 264-270 

(3) Tendinţele de bază ale terorismului contemporan // Revista Naţională de Drept, nr.12, 2000, p. 27-28 

(4) Construcţia noţiunii de terorism internaţional şi elementele acestuia // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2001, nr. 1, p.283-287 

(5) Aspectul legislativ al comunităţii internaţionale şi colaborarea dintre state pentru prevenirea şi reprimarea// Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2001, nr. 1, p.288-292

(6) Aspectul legislativ de combatere a terorismului pe plan naţional // Aspectul legislativ de combatere a terorismului pe plan naţional Revista Naţională de Drept, nr.1, 2003, p.29-31 

(7) Pericolul terorismului // Revista Naţională de Drept, nr.2, 2003, p.45-48 

(8) Tipurile şi formele terorismului // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2003, nr.1 , p.148-152

(9) Deosebirea terorismului de alte infracţiuni conexe // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2003, nr. 1, p.153-156 

(10)                   Complicele la săvîrşirea infracţiunii // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2003, nr. 1, p.162-166 

(11)                   Noţiune de sistem de drept // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2004, nr. 1, p.203-206 

(12)                   Noţiune de familie de drept // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2004, nr.1 , p.207-212 

(13)                   Constituţia: sursa superioară de drept penal comparat.// Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, nr.1 , p.307-309 

(14)                   Noţiunea de faptă infracţională // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, nr.1 , p.310-317

(15)                   Analiza reglementărilor referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile în care se incriminează fapta de trafic de persoane (presupunând ca circumstanţă agravantă săvârşirea faptei asupra unui minor (copil)), alături de fapta de trafic de copii. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", 2014, nr.8, p.89-92. (coautor: Ştefănoaia M.)

(16)                   Analiza reglementărilor referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile în care se incriminează fapta de trafic de persoane
în scop de exploatare sexuală, alături de fapta de trafic de persoane de sex feminin, avându-se în vedere că cele două fapte se referă la ipoteze diferite
. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", 2014, nr.8, p.93-95. (coautor: Ştefănoaia M.)

(17)                   Dumneanu L.  Analiza juridico-comparativă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Albaniei şi Germaniei. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", 2014, nr.3, p.189-191. (coautor: Ştefănoaia M.)

(18)                   Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept. Revista Ştiinţifică „Studia Universitatis" seria ştiinţe sociale USM, Chişinău, 2015.

(19)                   Traficul de persoane: unele reflecţii ştiinţifice ale autorilor străini. Revista Ştiinţifică „Studia Universitatis" seria ştiinţe sociale USM, Chişinău, 2015.

(20)                   Curtea Penală Internaţională în lumina prevederilor Statutului de la Roma. Revista Ştiinţifică „Studia Universitatis" seria ştiinţe sociale USM, Chişinău, 2015.

(21)                   Traficul de fiinţe umane: reglementări naţionale. Chişinău, Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2015

(22)                   Traficul de fiinţe umane: instrumente de reglementare. Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2016.  

(23)                   Cazuistica traficului de fiinţe umane . Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2016. (coautor: Ştefănoaia M.) 

(24)                   Experienţe ale statelor străine privind procesul de ratificare şi implementare a Statutului de la Roma şi a Acordului privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţională. Revista Ştiinţifică „Studia Universitatis" seria ştiinţe sociale USM, Chişinău, 2016 

 

Articole în reviste de specilitate străine

 

(25)                   Libertatea de exprimare // Dialog Juridic „Patrulaterul Facultăţilor de Drept", Iași: Universitatea „A.I.Cuza", 2007, nr.1, p.189-195

(26)                   Forme de activitate ale autorităţilor administraţiei publice // Jurnalul de Studii Juridice, Iaşi: Editura Lumen, Anul IV, nr. 3-4, 2009 (coauthor: Tatiana Stahi), p.227-338

(27)                   Unele aspecte teoretice cu privire la decizia administrativă // Jurnalul de Studii Juridice, Iaşi: Editura Lumen, Anul IV, nr. 3-4, 2009 (coauthor: Tatiana Stahi), p. 239-248

(28)                   Consideraţii în legătură cu reglementarea răspunderii penale pentru faptele privind traficul de persoane în Codul penal al Armeniei. Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012. (coautor: Ştefănoaia M.)

(29)                   Unele observaţii cu privire la reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în Codul penal al Lituaniei. Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012. (coautor: Ştefănoaia M.)

 

III. Comunicări ştiinţifice

 

(30)                   Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei în viziunea dreptului comparat // Rezumatele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, nr.10-12, Chișinău: CEP USM, 2009, p.82

(31)                   Institutul probaţiunii şi liberării condiţionate de executarea a pedepsei în dreptul penal comparata: condiţii de fixare şi executare, temeiurile de aplicare.  // A XVIII-a Conferinţă Ştiinţifică Anuală cu participaţie internaţională „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Anuar. Tomul XIV - Drept, Universitatea „Petre Andrei",  Iași: Venus, 2008. p. 263-274

. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Universitatea Constantin Stere, Chişinău, 2015

(33)                   Consolidarea capacităţilor juridice în vederea acordării asistenţei calificate persoanelor cu disabilităţi mentale. Conferinţa naţională Drepturi şi libertăţi fundamentale: dimensiune istorică şi constituţională. Universitatea de ştiinţe agricole şi Medicină "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2015, 10 decembrie 

 

 

 

IV. Alte publicaţii

 

(34)                   Programa analitică la disciplina Drept Penal (Partea Specială), Chişinău: CEP USM, 2005, 59 p., (în colab.) 

(35)                   Curriculum la disciplina Drept Penal Comparat. Chişinău: CEP USM, 2005, 16 p.; 

(36)                   Drept penal. Partea Specială. Album de scheme (Material metodico-didactic).  Chişinău, Tipografia Universul, 2005, 317 p.  

(37)                   Ghid metodic. Drept penal comparat. (ciclul II masterat 120 credite). Chişinău, Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2015.

(38)                   Traficul de fiinţe umane. Chişinău, Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2015 

 

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

 

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova,  2002 - prezent

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 

Rusă - fluent

 

Engleză - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2023 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.