Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Grosu Vladimir
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: 069 175 158
E-mail: grosuvladimir2@gmail.com

 

Aria de Specializare 

Grosu Vladimir - începând în 1996 activitatea în domeniul jurisprudenţei în calitate de consultant la Judecătoria sect.Botanica, apoi de lector de drept penal la Catedra de Drept penal şi Criminologie a facultăţii de drept a Universităţii de Stat din Moldova, şi- a extins aria şi interesul prin activitatea de predare a disciplinelor de drept penal Comparat şi Drept Penal Internaţional, precum şi prin activitatea practică de reprezentare în instanţe de judecată, consultanţă juridică, practici de negocieri, reprezentare a Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

Interese:

 • drepturile omului, jurisprudenţa CtEDO şi a altor organe jurisdicţionale internaţionale, drept Comparat şi Drept (Penal) Internaţional, problematica răspunderii penale a persoanelor juridice, psihologia maselor, tactica negocierilor (diplomatice).

 

Educaţia & Instruirea 

 • Februarie 2011 - audient al seminarului internaţionalIndependenţa judecătorilor şi procurorilor. Perspective şi provocări", Comisia de la Veneţia, Trieste, Italia.
 • Octombrie  2008 - audient al ciclului internaţional specializat în administrare publică "Practica negocierilor diplomatice", Certificat de Specialitate, Şcoala naţională de administrare (ENA), Paris, Franţa;
 • Octombrie 2006- noiembrie 2006 - participarea la seminar internaţional în domeniul proprietăţii intelectuale pentru ţările în curs de dezvoltare, Qingdao, China.
 • Octombrie 2006 - conferirea titlului ştiinţifico-didactic de Conferenţiar Universitar (Docent) ;
 • Februarie 2003 - Universitatea de Stat din Moldova - susţinerea tezei de Doctor în drept cu atribuirea gradului ştiinţific de Doctor în Drept ;
 • Septembrie 2003 - stagiu de perfecţionare profesională în organele de drept şi universităţile din Minnesota, SUA.
 • Martie-iulie 2000 - stagiu de perfecţionare profesională la Universitatea Bordeaux IV (Franţa)- Universitatea publică din Navarra (Spania).
 • 1999-2000 -  Universitatea de Stat din Moldova - susţinerea tezei de Magistru în drept cu atribuirea titlului de Magistru în drept;
 • 1992-1997 - studiile la Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, la absolvire cu atribuirea titlului de licenţiat în drept, specializarea Drept Internaţional. 

 

Experienţa de muncă 

 • August 1997 - prezent - lector/conferenţiar universitar, Departamentul Drept Penal şi Criminologie, Facultatea de Drept, USM, Profesor de Drept penal, Drept penal comparat şi Drept penal internaţional; 
 • Februarie - iulie 2015 - Ministru al Justiției Rep. Moldova 
 • Iunie 2011- februarie 2015- Vice-Ministru al Justiției al Rep. Moldova
 • Decembrie 2006- iunie 2011 - Agent Guvernamental - Reprezentantul Guvernului Rep.Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
 • Martie 2006 - decembrie 2006 - director Departament Drept de Autor şi Drepturi Conexe,  Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Rep. .Moldova (AGEPI);
 • August 2004 -  martie 2006 - Prodecan, Facultatea de Drept, USM
 • August 2001 - august 2003 - Şef departament juridic S.A."Euromol" (companie de consultanţă);
 • Octombrie 1999 - martie 2000 - Şef serviciu juridic "Chisinau-Gaz"S.R.L.
 • Octombrie 1997 - Octombrie 1999 - jurist "Moldova-Gaz"S.A.
 • Octombrie 1996 - Octombrie 1997 - consultant juridic la Judecătoria sect. Botanica, Chisinau, Rep.            Moldova;

 

Alte activităţi profesionale & în cadrul comunităţii 

 • 2013 - 2018 - membru-supleant din partea Rep.Moldova la Comisia de la Veneția, CoE.
 • 26-27 martie 2015 - participarea în calitate raportor și șef de delegație a Rep. Moldova, în cadrul Conferinței de nivel Înalt "Implimentarea Convenției Europene a Drepturilor Omului: responsabilitatea noastră partajată", organizată de Consiliul Europei și Ministerul de Externe a Belgiei, Bruxelle.
 • octombrie 2013 - participarea în calitate de raportor și șef de delegație a Rep. Moldova la I-ul Congres Mondial al Probațiunii, sub auspiciile Conferinței Europene a Probațiunii, Londra,
 • Octombrie 2011 - șeful delegației Rep.Moldova pentru prezentarea și susținerea raportului pe țară în contextul Evaluării Periodice Universale a drepturilor omului în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului, Geneva, Elveția. 
 • Aprilie 2011 - şeful delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa de Nivel Înalt « Viitorul Curţii Europene a drepturilor omului » organizată cu ocazia preşedinţiei turce la Consiliul Europei, Izmir, Turcia.
 • Februarie 2010 - membrul delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa Ministerială « Viitorul Curţii Europene a drepturilor omului » organizată cu ocazia preşedinţiei elveţiene la Consiliul Europei ; Interlaken, Elveţia.
 • 2010 - participarea în calitate de raportor la Conferinţa cu tema „Aspecte recente ale cazuisticii Curţii Europene ale drepturilor Omului în materia dreptului la un proces echitabil, raport întitulat "Aspecte ale cazuisticii CEDO în materia neexecutării hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele din Republica Moldova", organizat de Ministerul Afacerilor Externe a României, Bucureşti,
 • Noiembrie 2009 - membrul delegaţiei Republicii Moldova  pentru prezentarea raportului pe ţară privind respectarea drepturilor omului în perioada 2003-2009 în cadrul sesiunii a 43-a a Comitetului ONU contra Torturii ; Geneva, Elveţia.
 • 2008 - 2014 - formator la Institutul Naţional al Justiţiei ;
 • 2007 - 2011 - membrul din partea Rep. Moldova în cadrul comitetelor specializate ale Consiliului Europei - Comitetul Director pentru Drepturile Omului (CDDH) şi Comitetul de Experţi pentru Perfecţionarea Procedurilor de Protecţie a Drepturilor Omului (DH-PR);
 • Septembrie 2006 - participarea la Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională « Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar », Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă ;
 • Iulie 2006 - participarea la congresul regional Europa de Est - Asia Centrală pe tema combaterii contrafacerii şi pirateriei ;
 • februarie 2006 - decembrie 2006 - participarea în cadrul grupului de lucru pe lângă Ministerul Justiţiei al Rep.Moldova pentru modificarea Codului Penal a Rep.Moldova ;
 • Septembrie 2004 - expert în cadrul Institutului de Reforme Penale pe marginea proiectelor « Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie »,  Implementarea Codului execuţional penal.
 • 18-19 Aprilie 2003 - participarea la Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională "Criminalitatea în Republica Moldova :starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi combatere", Academia"Stefan cel Mare", Chisinau, Rep. Moldova.
 • 18-19 Mai 2003 - participarea la Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională « Violenţa în societatea de tranziţie », Universitatea de Criminologie din Moldova, Chisinau.
 • 2000 - 2002- participarea la proiectul internaţional Tempus Tacis II  (Universitatea de Stat din Moldova - Universitatea Bordeaux IV (Franţa)- Universitatea publică din Navarra (Spania).
 • 29-30 Noiembrie 2002 - participarea la Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională "Dezvoltarea Ştiinţei penale în spaţiul post-comunist", Universitatea de Criminologie din Moldova, Chisinau.

 

 

Cetăţenia &Posedarea limbilor

Cetăţenia: Rep. Moldova

Posedarea limbilor: Româna - maternă

Limbi străine: Rusa, Franceza, Engleza - fluent

Spaniola - satisfăcător

 

Publicaţii 

18 publicaţii ştiinţifice (articlole) (cele mai semnificative):

 • V.Grosu et al., "Drept Penal. Partea Generală. Volumul I", Tipografia Centrală, Chișinau, 2012,
 • GROSU Vladimir et al., Drept Penal Comparat. Suport de Curs. CEP, USM, Chişinău, 2014, 402 p.,
 • V.Grosu et al., "Drept Penal. Partea Specială.", Tipografia Centrală, Chișinau, 2005,
 • V.Grosu. Legitima apărare: experienţa statelor străine, standarde internaţionale şi drepturile omului. Revista de ştiinţe penale.-2006.-Nr.2, p.90-100.
 • 5. V.Grosu, I.Dolea, V.Zaharia. Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie. Raport de monitorizare. Ed.UNICEF, IRP. Chişinau 2005.

 

Posedarea Computer

Microsoft Office, Internet Explorer, abilitatea folosirii în lucru E-mail. 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.