Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Stati Vitalie
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: stativitalie71@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Partea specială a dreptului penal

DISCIPLINE PREDATE

 • Drept penal. Partea Specială (ciclul I - Licenţă)
 • Infracţiuni economice (master 90 credite)

STUDII

 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002
 • Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru infracţiuni legate de insolvabilitate"
 • Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

 • Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003-prezent
 • Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1999-2003
 • Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, 2006-2009

PUBLICAŢII

I. Tratate

(1) Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I și II. Chișinău, 2015. - 2628 p. (coautor: Sergiu Brînza) 

II. Manuale

(2) Drept penal. Partea specială, vol.II, Chişinău, 2005. - 804 p. (în colab.)

(3) Drept penal. Partea specială, Chişinău, 2011. - 2386 p. (coautor: Sergiu Brînza)

(4) Manualul judecătorului pentru cauze penale (Titlul 8, § 5, 7-12), Chişinău, 2013. - 1192 p. (în colab.)

 

III. Note de curs

(5) Infracțiuni economice: Note de curs, Chişinău, 2014. - 530 p. 

(6) Infracțiuni economice: Note de curs. Ediția a II-a revizuită și actualizată până la 1 iulie 2016, Chişinău, 2016. - 622 p. 

 

IV. Ghiduri metodice

(7) Infracțiuni economice: Ghid metodic, Chişinău, 2014. - 182 p. 

(8) Infracțiuni economice: Ghid metodic. Ediția a II-a revizuită și actualizată până la 1 iulie 2016, Chişinău, 2016. - 205 p. 

 

V. Suporturi de curs

(9) Drept penal: Suport de curs. Institutul Național al Justiției, Chişinău, 2008. - 216 p. (în colab.) 

 

VI. Monografii

(10)                   Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate, Chişinău, 2003. - 164 p. 

(11)                   Infracţiuni în care mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca mijloc de săvîrşire a infracţiunii, Chişinău, 2010. - 352 p. 

 

VII. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

 

(12)                   STATI Vitalie. Observații critice referitoare la modificările și completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor", nr.23 din 28.06.2004. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.2, p.2-18; Dreptul. Săptămânal juridic, 2015, nr.6, p.1, 3-4; nr.7, p.1, 3-5, 2,1 c.a.

(13)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Implicațiile juridico-penale ale adoptării Legii nr.133/2016 și a Legii nr.134/2016 // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2016, nr.8, p.90-98, 0,9 c.a.

(14)                   STATI Vitalie, POPOV Ruslan. Unele precizări cu privire la înțelesul noțiunii „persoana publică" (alin.(2) art.123 CP RM). În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.4, p.12-22; Dreptul. Săptămânal juridic, 2015, nr.5, p.1-5, 1,7 c.a.

(15)                   STATI Vitalie. Infracțiunile prevăzute la art.238 și 239 CP RM în lumina amendamentelor operate în Codul penal la 25.07.2014. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis", 2015, nr.3, p.205-224, 2,2 c.a.

(16)                   STATI Vitalie. Reglementarea răspunderii penale pentru infracțiunile prevăzute la art.3302 „Îmbogățirea ilicită" din Codul penal: controverse, soluții, perspective. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.9, p.2-12, 1,5 c.a.

(17)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie, POPOV Ruslan. Falsul în acte publice (art.332 CP RM): aspecte de drept penal. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis", 2015, nr.8, p.64-73, 1,1 c.a.

(18)                   STATI Vitalie. Infracțiunile prevăzute la art.2453, 2455-2458, 24511 și 24512 CP RM): studiu de drept penal. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis", 2015, nr.8, p.169-183, 1,6 c.a.

(19)                   STATI Vitalie. Infracțiunile legate de gestiunea sau supravegherea băncii (art.2391 și 2392 din Codul penal): analiza juridico-penală. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.11, p.18-24; nr.12, p.2-9, 1,9 c.a.

(20)                   STATI Vitalie. Infracțiunile legate de gestiunea sau supravegherea băncii (art.2391 și 2392 din Codul penal): analiza juridico-penală. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.11, p.18-24; nr.12, p.2-9, 1,9 c.a.

(21)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Considerații teoretice și practice cu privire la infracțiunile care aduc atingere unor relații de conviețuire socială (art.220-222 CP RM). În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2015, nr.11, p.39-54, 1,6 c.a.

(22)                    STATI Vitalie. Infracțiuni prevăzute la art.255 CP RM: aspecte de drept penal Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2015, nr.11, p.200-209, 1,1 c.a.

(23)                   STATI Vitalie. Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor: conotații juridico-penale. În: Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții (2014, Chișinău). Culegerea comunicărilor participanților la Conferința științifică internațională. Vol.II. Chișinău: USM; Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, 2015, p.109-117, 0,7 c.a.

(24)                   STATI Vitalie. Răspunderea pentru infracțiunile în domeniul societăților comerciale (art.2454, 2459 și 24510 CP RM). În: Rolul științei și educației în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Materialele Conferinței științifice internaționale (Chișinău, 05.02.2015). Iași: Vasiliana 98, 2015, p.220-226, 0,5 c.a.

(25)                    STATI Vitalie. Cu privire la oportunitatea adoptării art.1812 din Codul penal. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participare internațională: Științe juridice. Științe economice: Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2015, p.9-11, 0,5 c.a.

(26)                    STATI Vitalie. Analiza unei erori admise la modificarea art.238 din Codul penal prin Legea nr.180 din 2014. În: Conferință științifică națională cu participare internațională: Științe juridice. Științe economice: Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2015, p.12-14, 0,5 c.a.

(27)                    POPOV Ruslan, STATI Vitalie. Analiza de drept penal a infracțiunii de fals în documentele contabile (art.3351 CP RM). În: Turismul și dezvoltarea societății, conferință științifică națională (2015; Chișinău). Chișinău: USEM, 2015, p.166-170, 0,5 c.a.

(28)                    POPOV Ruslan, STATI Vitalie. Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 CP RM): aspecte de drept penal. În: Turismul și dezvoltarea societății, conferință științifică națională (2015; Chișinău). Chișinău: USEM, 2015, p.176-181, 0,5 c.a.

(29)                    STATI Vitalie. Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora (art.2501 CP RM): aspecte de drept penal. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr.2, p.20-27; nr.3, p.19-26, 2,1 c.a.

(30)                    STATI Vitalie. Comercializarea motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinației: (art.2401 CP RM): analiză de drept penal. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr.4, p.2-8, 0,9 c.a.

(31)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Protecția penală a patrimoniului cultural din perspectiva amendamentelor operate prin Legea nr.75/2016. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2016, nr.3, p.12-25, 1,5 c.a.

(32)                    STATI Vitalie. Observații referitoare la amendamentele operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2016, nr.3, p.90-97, 0,8 c.a.

(33)                    STATI Vitalie. Unele precizări cu privire la locul de săvârșire a infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participare internațională: Științe juridice: Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2016, p.14-17, 0,5 c.a.

(34)                    STATI Vitalie. De ce nu este necesară calificarea suplimentară în ipoteza aplicării alin.(2) sau (3) art.248 din Codul penal? În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participare internațională: Științe juridice: Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2016, p.10-13, 0,5 c.a.

(35)                   STATI Vitalie. Concurența dintre art.190 și 361 din Codul penal: analiza practicii judiciare neuniforme // Revista Naţională de Drept, 2016, nr.10, p.5-13, 1,2 c.a.

(36)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Implicațiile juridico-penale ale adoptării Legii nr.133/2016 și a Legii nr.134/2016 // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2016, nr.8, p.90-98, 0,9 c.a.

(37)                   STATI Vitalie. POPOV Ruslan. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fondurile externe, precum și delapidarea acestor mijloace în atenția legii penale a Republicii Moldova // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2016, nr.8, p.219-230, 1,3 c.a.

(38)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Cu privire la posibila neconstituționalitate a unor amendamente recente operate în Codul penal și în Codul contravențional // Revista Naţională de Drept, 2017, nr.1, p.2-12; nr. 2, p.2-12, 2,6 c.a.

(39)                   STATI Vitalie, BĂBĂLĂU Denis. Considerații teoretice și practice privind infracțiunile de practicare ilegală a activității de întreprinzător (art. 241 din Codul penal) // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2017, nr.3, p.202-210, 1,0 c.a.

(40)                   STATI Vitalie, PAVLIUC Ghenadie. Ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească (art. 349 din Codul penal): analiză de drept penal // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2017, nr.3, p.211-221, 1,2 c.a.

(41)                   STATI Vitalie. Reflecții cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite în alin. (1) art. 77 al Legii concurenței // Revista de proprietate intelectuală „Intellectus", 2017, nr.2, p.8-12, 0,4 c.a.

(42)                   STATI Vitalie. Sugestii și observații pe marginea unor proiecte de hotărâri ale Plenului Curții Supreme de Justiție // Revista Naţională de Drept, 2017, nr.5, p.5-15, 1,5 c.a.

(43)                   STATI Vitalie. Este oare oportună incriminarea faptei de propagare a schimbării orânduirii constituționale a Republicii Moldova? // Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participare internațională: Științe juridice: Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2017, p.7-10, 0,25 c.a.

(44)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Infracțiunile de violență în familie (art. 2011 din Codul penal) în lumina prevederilor Legii nr. 196/2016 // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2017, nr.8, p.47-56, 1,0 c.a.

(45)                    STATI Vitalie. Infracțiunile prevăzute la art. 217 și 2171 din Codul penal, privite prin prisma Legii nr. 193/2016 // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2017, nr.8, p.263-275, 1,35 c.a.

(46)                    STATI Vitalie. Inconsecvența Curții Constituționale cu privire la regimul juridic al analogilor substanţelor stupefiante sau psihotrope Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2018, nr.3, p.3-20, 2,0 c.a.

(47)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Opinii pe marginea unor amendamente recente operate în partea specială a Codului penal // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae", 2018, nr.8, p.3-13, 1,2 c.a.

 

VIII. Articole în reviste de specilitate străine

(48)                   СТАТИ Виталий. О некоторых вопросах применения ответственности за незаконное обогащение по уголовному законодательству Республики Молдова. În: Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати п'ятнадцятої міжнародної конференції: збірник наукових праць (30 червня 2016 р.) / Відп. ред. М.М. Приходько, С.В. Тонких. Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2016, р.58-62, 0,2 c.a.

(49)                   СТАТИ Виталий. Ответственность за фиктивное предпринимательство по уголовному законодательству Украины и Республики Молдова // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 9th International Conference: Collection of Research Papers (November 19, 2016). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2016, p.31-34, 0,2 c.a.

(50)                    СТАТИ Виталий. Ответственность за противодействие законной хозяйственной деятельности по уголовному законодательству Украины и Республики Молдова // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 9th International Conference: Collection of Research Papers (November 19, 2016). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2016, p.35-38, 0,2 c.a.

(51)                   СТАТИ Виталий. Unele reflecții pe marginea proiectului de Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului // International Scientific Journal „Euro-American Scientific Cooperation: research articles" (Hamilton, Canada) 2016. Volume 14, p.45-49, 0,4 c.a.

(52)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Liberarea de pedeapsă datorită perceperii în bugetul de strat a avantajelor patrimoniale: analiza proiectului de lege nr.366/2016 // International Scientific Journal „Euro-American Scientific Cooperation: research articles" (Hamilton, Canada) 2016. Volume 15, p.23-27, 0,4 c.a.

(53)                   STATI Vitalie. Proiectul de lege nr. 192/2016 privit din perspectiva unor norme constituționale // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 10th International Conference: Collection of Research Papers (February 23, 2017). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2017, p.60-63, 0,2 c.a

(54)                   STATI Vitalie. Încălcarea cerințelor de protecție a subsolului din perspectiva Proiectului de lege nr. 10/2017 // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 11th International Conference: Collection of Research Papers (June 2, 2017). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2017, p.58-62, 0,2 c.a.

(55)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Răspunderea pentru utilizarea muncii nedeclarate și încălcarea termenului de achitare a unor plăți cu caracter permanent, stabilite de legislație: analiza proiectului de lege nr. 3199/2016 // International Scientific Journal „Euro-American Scientific Cooperation: research articles" (Hamilton, Canada) 2017. Volume 16, p.48-52, 0,4 c.a.

(56)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Controversele legate de aplicarea în practică a art. 166 din Codul penal al Republicii Moldova // International Scientific Journal „Euro-American Scientific Cooperation: research articles" (Hamilton, Canada), 2018. Volume 18, p.30-35, 0,5 c.a.

(57)                    STATI Vitalie. Observații și sugestii pe marginea proiectului de Lege nr. 223/2018 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав Хмельницкий, 2018. - Вып. 6, ч. 2, p.51-57, 0,5 c.a.

(58)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Reflecții cu privire la constituționalitatea art. 370 din Codul penal al Republicii Moldova // Polish science journal (issue 3, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 146-153, 0,6 c.a.

(59)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Traficul de copii săvârșit în scopul exploatării sexuale: analiza practicii judiciare din Republica Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. - Переяслав Хмельницкий, 2018. - Вып. 7, ч. 3, p.27-34, 0,6 c.a.

(60)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Problemele aplicării răspunderii pentru distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor (art. 197 din Codul penal al Republicii Moldova) // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. - Переяслав Хмельницкий, 2018. - Вып. 7, ч. 3, p.35-42, 0,6 c.a.

(61)                    STATI Vitalie. Cu privire la posibila neconstituționalitate a lit. d) alin. (3) art. 328 din Codul penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. - Переяслав Хмельницкий, 2018. - Вып. 8, ч. 3, p.114-123, 0,75 c.a.

(62)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Falsul în declarații din perspectiva Deciziei nr. 46/2018 a Curții Constituționale a Republicii Moldova // Polish science journal (issue 5, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 106-116, 0,7 c.a.

(63)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Capitolul X al părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova: efectele adoptării Legii nr. 179/2018 // Polish science journal (issue 6, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 86-99, 1,0 c.a.

(64)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Erorile de aplicare a art. 175 „Acțiuni perverse" din Codul penal al Republicii Moldova // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 12th International Conference: Collection of Research Papers (December 12, 2017). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2017, p.39-42, 0,2 c.a.

(65)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Aplicarea în practică a art. 174 din Codul penal al Republicii Moldova: constatări și observații // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 12th International Conference: Collection of Research Papers (December 12, 2017). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2017, p.43-46. 0,2 c.a.

(66)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Tendințe jurisprudențiale în aplicarea răspunderii pentru determinarea la sinucidere (art. 150 din Codul penal al Republicii Moldova) // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 13th International Conference: Collection of Research Papers (April 24, 2018). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2018, p.16-25, 0,5 c.a.

(67)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Problemele aplicării în practică a art. 156 din Codul penal al Republicii Moldova // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 13th International Conference: Collection of Research Papers (April 24, 2018). Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2018, p.25-32, 0,4 c.a.

(68)                    STATI Vitalie. Hotărârile Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 22/2017 și nr. 33/2017: efectele preconizate asupra legii penale // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.2, ч.7, p.43-50, 0,6 c.a.

(69)                    STATI Vitalie. Impactul adoptării Legii nr. 287/2017 asupra interpretării art. 244 din Codul penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.2, ч.7, p.51-57, 0,5 c.a.

(70)                   STATI Vitalie. Îmbunătățirea climatului investițional văzută prin prisma unei recente inițiative legislative de amendare a legii penale a Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.3, ч.8, p.139-147, 0,6 c.a.

(71)                    STATI Vitalie. Cu privire la amendamentele la art. 24512 din Codul penal al Republicii Moldova, operate prin Legea nr. 149/2017 // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.3, ч.8, p.148-153 , 0,4 c.a.

(72)                    STATI Vitalie. Cu privire la posibila neconstituționalitate a noțiunii „document de importanţă deosebită", utilizate la lit. c) alin. (2) art. 361 din Codul penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.4, ч.1, p.94-99, 0,4 c.a.

(73)                    STATI Vitalie. Armonizarea Codului penal cu Legea privind piața de capital: efectele adoptării Legii Republicii Moldova nr. 225/2017     // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.4, ч.1, p.86-93, 0,6 c.a.

(74)                   MORARU Victor, STATI Vitalie. Este oare oportună amendarea Codului penal al Republicii Moldova pentru incriminarea exercitării atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese? // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th may, 2018). Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018. Part 2, p. 90-95, 0,45 c.a.

(75)                    MORARU Victor, STATI Vitalie. Modificări recente și preconizate privind reglementarea răspunderii penale pentru vânatul ilegal în legislația Republicii Moldova // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th may, 2018). Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018. Part 2, p. 96-101, 0,4 c.a.

(76)                    MORARU Victor, STATI Vitalie. Adoptarea legii Republicii Moldova nr. 300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare: conotații juridico-penale // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th may, 2018). Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018. Part 2, p. 102-107, 0,45 c.a.

(77)                   STATI Vitalie. Calitatea prevederilor art. 3521 din Codul penal al Republicii Moldova, privită prin prisma alin. (2) art. 23 al Constituției Republicii Moldova // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th June, 2018). - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 52-59, 0,6 c.a.

(78)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese: reglementarea răspunderii în Codul penal al Republicii Moldova // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th July, 2018). - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 19-30, 0,85 c.a.

(79)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Corelația dintre infracțiunile prevăzute la art. 238 și 361 din Codul penal al Republicii Moldova: analiza practicii judiciare // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th July, 2018). - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 31-38, 0,5 c.a.

(80)                    STATI Vitalie. „Decriminalizarea mediului de afaceri" în Republica Moldova: analiza unui proiect legislativ recent // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th August, 2018). - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 43-51, 0,65 c.a.

(81)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Capitolul X al părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova: efectele adoptării Legii nr. 179/2018 Polish science journal (issue 6, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 86-99, 1,0 c.a.

(82)                   BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Infracțiunile privind viața sexuală în Codul penal al Republicii Moldova: noi abordări în interpretarea judiciară oficială Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. - Переяслав Хмельницкий, 2018. - Вып. 9, ч. 2, p.108-120, 1,9 c.a.

(83)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie, RENIȚĂ Gheorghe. Reflecții privind posibila neconstituționalitate a alin. (2) art. 315 din Codul penal al Republicii Moldova Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th September, 2018). - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 93-103, 0,75 c.a.

(84)                    BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Sancționarea răspândirii pestei porcine africane în Republica Moldova: aspecte de lege ferenda Polish science journal (issue 7, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018, p. 126-135, 0,75 c.a.

 

IX. Comunicări ştiinţifice

(85)                   СТАТИ Виталий. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконной финансовой деятельностью: законодательный опыт Республики Молдова. În: Теорія і практика сучасної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 травня 2016 року). Київ: МЦНД, 2016, p.83-85, 0,2 c.a.

(86)                    СТАТИ Виталий. Наемничество: уголовно-правовая характеристика по законодательству Республики Молдова. În: Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 16 червня 2016 року. Тези наукових доповідей. Київ: АртЕк, 2016, p.141-147, 0,3 c.a.

(87)                    СТАТИ Виталий. Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг: уголовно-правовая характеристика по уголовному законодательству Республики Молдова. În: Тринадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 червня 2016 р.). Львів, 2016, p.82-87, 0,2 c.a.

(88)                    СТАТИ Виталий. Нарушение равноправия граждан: уголовно-правовая характеристика по уголовному законодательству Республики Молдова. În: Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 червня 2016 р.). Тернопіль, 2016, p.41-46, 0,2 c.a.

(89)                    STATI Vitalie. Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat: răspunderea conform legii penale a Republicii Moldova. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХІV Международная научная конференция (26-27 июня 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.6, ч.2, р.114-121, 0,5 c.a.

(90)                    СТАТИ Виталий. Незаконные действия с платежными инструментами по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ Современная наука: перспективы развития: материалы VI (LXX) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев, 24 июня 2016 г.). Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2016, p.26-32, 0,3 c.a.

(91)                   STATI Vitalie. Infracțiunile prevăzute la art.240 din Codul penal al Republicii Moldova: examinare prin prisma prevederilor Legii nr.105/2016. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХV Международная научная конференция (21-22 июля 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.7, ч.3, р.83-92, 0,6 c.a.

(92)                    STATI Vitalie. Adoptarea Legii nr.106/2016: implicații juridico-penale. În: Научные достижения XXI века: материалы VII (LXXI) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев, 29 июля 2016 г.). Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф. 2016, p.21-26, 0,35 c.a.

(93)                    СТАТИ Виталий. Администратор банка как специальный субъект преступления по уголовному законодательству Республики Молдова Научные достижения XXI века: материалы VII (LXXI) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев, 29 июля 2016 г.). Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф. 2016, p.27-31, 0,2 c.a.

(94)                    STATI Vitalie. Reflecții asupra unor proiecte legislative privind interpretarea termenului „substanțial", utilizat în art.3302 din Codul penal al Republicii Moldova. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХVI Международная научная конференция (26-27 августа 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.8, ч.1, р.140-145, 0,4 c.a.

(95)                   STATI Vitalie. Despre posibilele implicații ale ratificării de către Republica Moldova a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică Актуальные научные исследования в современном мире: ХVI Международная научная конференция (26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.9, ч.5, р.120-128, 0,6 c.a.

(96)                    СТАТИ Виталий. Ответственность за занятие игорным бизнесом по законодательству Украины и Республики Молдова. În: Пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 вересня 2016 року). Київ: МЦНД, 2016, p.43-45, 0,2 c.a.

(97)                    СТАТИ Виталий. Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей: сравнительный анализ законодательства Украины и Республики Молдова. În: Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 6 жовтня 2016 року). Тези наукових доповідей. Київ: АртЕк, 2016, p.138-142, 0,25 c.a.

(98)                    СТАТИ Виталий. Ответственность за контрабанду по законодательству Украины и Республики Молдова. În: Чотирнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2016, p.109-114, 0,25 c.a.

(99)                    СТАТИ Виталий. Невыполнение обязанности маркировать подакцизные товары марками установленного образца как основание ответственности по законодательству Украины и Республики Молдова. În: Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 2016, p.37-41, 0,25 c.a.

(100)              СТАТИ Виталий. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ // Потенціал сучасної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 08-09 листопада 2016 року). Київ: МЦНД, 2016, p.54-56, 0,2 c.a.

(101)              СТАТИ Виталий. Нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии отмыванию денег или финансирования терроризма: ответственность по законодательству Украины и Республики Молдова // П'ятнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2016, p.142-146, 0,25 c.a.

(102)              СТАТИ Виталий. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Украины и Республики Молдова // Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 2016, p.32-37, 0,25 c.a.

(103)              СТАТИ Виталий. Ограничение свободной конкуренции по законодательству Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ // Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2016 р.). Київ: КНУБА, 2016, p.87-89, 0,15 c.a.

(104)              STATI Vitalie. Impactul adoptării Legii nr.207/2016 asupra normelor din Capitolul X din Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХIX Международная научная конференция (26-27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.11, ч.4, р.24-29, 0,4 c.a.

(105)              СТАТИ Виталий. Компьютерные преступления в уголовном законодательстве Республики Молдова, Румынии и Украины: сравнительно-правовой анализ // Kieler Ostrechts-Notizen, 2016, nr.2-2017, nr.1, p.54-59, 0,6 c.a.

(106)              СТАТИ Виталий. Ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины // Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29-30 листопада 2016 року. Kиїв: МЦНД, 2016, p.56-58, 0,2 c.a.

(107)              СТАТИ Виталий. Доведение банка до неплатежеспособности: сравнительный анализ законодательства Украины и Республики Молдова // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 8 грудня 2016 року). Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2016, p.220-223, 0,3 c.a.

(108)              STATI Vitalie. Proiectul Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea art.327-329 din Codul penal al Republicii Moldova: observații și sugestii // Актуальные научные исследования в современном мире: ХX Международная научная конференция (21-22 декабря 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.12, ч.3, р.79-87, 0,65 c.a.

(109)              STATI Vitalie. Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование: ответственность по законодательству Республики Молдова и Украины // Теорія і практивка розвитку сучасних наукових знань (частина ІІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 грудня 2016 року). Київ: МЦНД, 2016, p.72-74, 0,2 c.a.

(110)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Observații critice pe marginea Proiectui de lege nr. 268/2016 // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXI Международная научная конференция (26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.1, ч.4, p.82-96, 1,1 c.a.

(111)              СТАТИ Виталий. Ответственность за незаконные действия относительно контрольных марок и голографических защитных элементов по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины // Сучасні наукові інновації (частина ІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 лютого 2017 року). Київ: МЦНД, 2017, p. 73-75, 0,2 c.a.

(112)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Analiza inițiativei legislative de înăsprire a răspunderii penale pentru agresiunile asupra lucrătorilor medicali // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXII Международная научная конференция (26-27 февраля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.2, ч.8, p.100-105, 0,35 c.a.

(113)              СТАТИ Виталий. Качество уголовного законодательства Украины и Республики Молдова об ответственности за доведение до банкротства // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 23 лютого 2017 року). Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017, p.136-139, 0,2 c.a.

(114)              СТАТИ Виталий. Ответственность за доведение до банкротства по уголовному законодательству Украины и Республики Молдова // Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 2017, p.46-50, 0,2 c.a.

(115)              СТАТИ Виталий. Качество уголовного законодательства Украины и Республики Молдова об ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами // Шістнадцяті економіко-правові дискусії (юридичне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2017, p. 68-73, 0,25 c.a.

(116)              СТАТИ Виталий. Манипулирование на фондовом рынке по уголовному законодательству Украины и Республики Молдова: сравнительно-правовой анализ // Сучасні тенденції розвитку науки (частина ІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 березня 2017 року). Київ: МЦНД, 2017, p. 83-85, 0,2 c.a.

(117)              СТАТИ Виталий. Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind activitatea birourilor istoriilor de credit: analiza proiectului de Lege nr. 410/2016 // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXIII Международная научная конференция (26-27 марта 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.3, ч.5, p.118-123, 0,4 c.a.

(118)              STATI Vitalie, PAVLIUC Ghenadie. Neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie: oportunitatea incriminării și caracteristicile juridico-penale // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXIII Международная научная конференция (26-27 марта 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.3, ч.5, p.124-130, 0,45 c.a.

(119)              СТАТИ Виталий. Подделка документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг: сравнительный анализ уголовного законодательства Республики Молдова и Украины // Інновації, тенденції та проблеми сучасного права: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 2017, p. 77-81, 0,25 c.a.

(120)              СТАТИ Виталий. Ответственность за нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по законодательству Украины и Республики Молдова // Правозастосування: теорія, методологія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 13 квітня 2017 року). Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2017, p. 116-119, 0,25 c.a.

(121)              СТАТИ Виталий. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ // Концептуальні шляхи розвитку науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 14-15 квітня 2017 року. Київ: МЦНД, 2017, p. 72-74, 0,2 c.a.

(122)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Fenomenul „jocurilor morții" în atenția legii penale a Republicii Moldova: aspectul de lege ferenda // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXIV Международная научная конференция (26-27 апреля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.4, ч.9, p.11-17, 0,45 c.a.

(123)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Proiectul noii Legi a Republicii Moldova cu privire la medicamente: posibilele implicații juridico-penale // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXIV Международная научная конференция (26-27 апреля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.4, ч.9, p.5-10, 0,4 c.a.

(124)              СТАТИ Виталий. Ответственность за ограничение свободной конкуренции по законодательству Украины и Румынии // «Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 квітня 2017 р.). Київ: КНУБА, 2017, p.81-83, 0,15 c.a.

(125)              СТАТИ Виталий. Уголовная ответственность за оборот продукции, опасной для потребителя, по законодательству Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовое исследование // Сімнадцяті економіко-правові дискусії (юридичне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2017, p. 156-160, 0,25 c.a.

(126)              СТАТИ Виталий. Ответственность за незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины // Актуальні питання сучасної науки (частина ІІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ (15-16 травня 2017 року). Київ: МЦНД, 2017, p. 63-65, 0,2 c.a.

(127)              СТАТИ Виталий. Незаконное собирание с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну: сравнительный анализ уголовного законодательства Республики Молдова и Украины // Актуальні питання сучасної науки (частина ІІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ (15-16 травня 2017 року). Київ: МЦНД, 2017, p. 61-63, 0,2 c.a.

(128)              STATI Vitalie. Problemele de interpretare a dispozițiilor art. 2391 și 2392 din Codul penal al Republicii Moldova prin prisma prevederilor Legii nr. 232/2016 // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXV Международная научная конференция (26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.5, ч.10, p.89-94, 0,5 c.a.

(129)              STATI Vitalie, RENIȚĂ Gheorghe. Efectele adoptării Legii nr. 291/2016 asupra aplicării răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXV Международная научная конференция (26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.5, ч.10, p.95-103, 0,75 c.a.

(130)              СТАТИ Виталий. Ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины // Теорія і практика сучасної науки (частина ІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 червня 2017 року). Київ: МЦНД, 2017, p.58-59, 0,2 c.a.

(131)              СТАТИ Виталий. Подкуп работника предприятия, учреждения или организации: сравнительный анализ уголовного законодательства Республики Молдова и Украины // Теорія і практика сучасної науки (частина ІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 червня 2017 року). Київ: МЦНД, 2017, p.60-61, 0,2 c.a.

(132)              БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. Ответственность за призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя по законодательству Республики Молдова и Украины // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 22 червня 2017 року). Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017, p.102-108, 0,4 c.a.

(133)              STATI Vitalie. Imperfecțiunile descrierii de către legiuitor a obiectului material (imaterial) al faptei în art. 256 din Codul penal al Republicii Moldova și în unele norme conexe // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVI Международная научная конференция (26-27 июня 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.6, ч.6, p.23-28, 0,4 c.a.

(134)              STATI Vitalie. Soluții de uniformizare a terminologiei art. 256 din Codul penal al Republicii Moldova și a unor norme conexe // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVI Международная научная конференция (26-27 июня 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.6, ч.6, p.29-34, 0,35 c.a.

(135)              СТАТИ Виталий. Сравнительный анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств по законодательству Украины и Республики Молдова // Перспективи розвитку сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 липня 2017 року. Київ: МЦНД, 2017, p.65-67, 0,2 c.a.

(136)              СТАТИ Виталий. Уголовная ответственность за противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований по законодательству Украины и Республики Молдова // Перспективи розвитку сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 липня 2017 року. Київ: МЦНД, 2017, p.67-69, 0,2 c.a.

(137)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Despre practica de aplicare a art. 371 „Dezertarea" din Codul penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVII Международная научная конференция (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.7, ч.2, p.110-115, 0,4 c.a.

(138)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Observații critice pe marginea Proiectului de Lege nr. 145/2017 // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVII Международная научная конференция (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.7, ч.2, p.116-125, 0,75 c.a.

(139)              СТАТИ Виталий. Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации: ответственность по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины //  Пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 серпня 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.75-77, 0,2 c.a.

(140)              СТАТИ Виталий. Сравнительный анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за разглашение коммерческой или банковской тайны по законодательству Украины и Республики Молдова // Пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 серпня 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.77-79, 0,2 c.a.

(141)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Observații și sugestii pe marginea Proiectului de Lege nr. 4416/2017 // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVIII Международная научная конференция (26-27 августа 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.8, ч.3, p.90-105, 1,15 c.a.

(142)              STATI Vitalie. Observații critice îndreptate spre optimizarea unora dintre hotărârile recente ale Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVIII Международная научная конференция (26-27 августа 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.8, ч.3, p.123-140, 1,3 c.a.

(143)              СТАТИ Виталий. Сокрытие информации о деятельности эмитента: сравнительное исследование уголовного законодательства Республики Молдова и Украины // Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 вересня 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.76-78, 0,2 c.a.

(144)              СТАТИ Виталий. Сравнительный анализ норм, предусматривающих ответственность за обман покупателя или заказчика по законодательству Украины и Республики Молдова // Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 вересня 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.78-80, 0,2 c.a.

(145)              STATI Vitalie. Posibilul impact al adoptării Proiectului nr. 217/2017 asupra interpretării art. 2391 și 2392 din Codul penal al Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXIX Международная научная конференция (26-27 сентября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.9, ч.4, p.61-66, 0,4 c.a.

(146)              STATI Vitalie. Articolul 243 „Spălarea banilor" din Codul penal al Republicii Moldova, privit prin prisma unor reglementări cu vocație internațională // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXIX Международная научная конференция (26-27 сентября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.9, ч.4, p.67-72, 0,4 c.a.

(147)               БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. О необходимости изменения законодательного подхода к измене Родине в форме оказания помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против Республики Молдова // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 5 жовтня 2017 р.). Тези наукових доповідей. Київ: АртЕк, p.118-125, 0,5 c.a.

(148)              СТАТИ Виталий. Законопроект о поправках к статье об ограничении свободной конкуренции Уголовного кодекса Республики Молдова нуждается в доработке // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). Київ: ТОВ «Тенар», 2017, p.78-81, 0,15 c.a.

(149)               СТАТИ Виталий. Ответственность за деятельность на фондовом рынке без лицензии по законодательству Украины и Республики Молдова // Сучасні наука: проблеми і перспективи (частина 2): матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 жовтня 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.61-63, 0,2 c.a.

(150)               СТАТИ Виталий. Ответственность за незаконное использование инсайдерской информации по уголовному законодательству Республики Молдова и Украины // Сучасні наука: проблеми і перспективи (частина 2): матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 жовтня 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.63-65, 0,2 c.a.

(151)               STATI Vitalie. Reflecții pe marginea Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 12 din 28.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor) // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXX Международная научная конференция (26-27 октября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.10, ч.3, p.54-60, 0,5 c.a.

(152)               STATI Vitalie. Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal al Republicii Moldova) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal al Republicii Moldova): deosebirile dintre componențele de infracțiuni // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXX Международная научная конференция (26-27 октября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.10, ч.3, p.61-66, 0,4 c.a.

(153)              СТАТИ Виталий. Нарушение порядка раскрытия информации на фондовом рынке: сравнительный анализ законодательства Республики Молдова и Украины // Потенціал сучасної науки (частина ІІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 листопада 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.48-50, 0,2 c.a.

(154)              СТАТИ Виталий. Ответственность за занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности по законодательству Республики Молдова и Украины // Потенціал сучасної науки (частина ІІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 листопада 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017, p.48-50, 0,2 c.a.

(155)               STATI Vitalie. Despre inițiativa legislativă de incriminare a neexecutării hotărârilor Curții Constituționale a Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXI Международная научная конференция (26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.11, ч.8, p.112-118, 0,45 c.a.

(156)               STATI Vitalie. Ameliorarea măsurilor de influențare juridico-penală asupra infracționalității în sfera activității de întreprinzător: analiza proiectului de remaniere a legii penale a Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXI Международная научная конференция (26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.11, ч.8, p.112-118, 0,45 c.a.

(157)               СТАТИ Виталий. Фиктивное банкротство по законодательству Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 грудня 2017 р.) Київ: МЦНД, 2017, p.119-125, 0,2 c.a.

(158)               СТАТИ Виталий. Нарушение запрета размещения ставок на спорт, связанных с манипулированием официальным спортивным соревнованием, по законодательству Украины и Республики Молдова (сравнительно-правовое исследование) // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 грудня 2017 р.) Київ: МЦНД, 2017, p.62-63, 0,2 c.a.

(159)               БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля: сравнительный анализ уголовного законодательства Украины и Республики Молдова  Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 7 грудня 2017 р.). Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017, p.126-134, 0,6 c.a.

(160)               БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. Noile reglementări din legislația penală a Ucrainei cu privire la contracararea violenței în familie - model pentru Republica Moldova? // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXII Международная научная конференция (26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.12, ч.6, p.45-50, 0,45 c.a.

(161)               STATI Vitalie. Cu privire la oportunitatea incriminării diseminării de știri false // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXII Международная научная конференция (26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып.12, ч.6, p.61-69, 0,6 c.a.

(162)               MORARU Victor, STATI Vitalie. Din nou despre inițiativa legislativă privind așa-numita „decriminalizare a infracțiunilor economice" în Republica Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXIII Международная научная конференция (26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хм MORARU Victor, STATI Vitalie. Hotărârile Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 39-41 din 2017: observații și recomandări         Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXIII Международная научная конференция (26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.1, ч.2, p.26-33, 0,55 c.a.

(163)               MORARU Victor, STATI Vitalie. Raportul dintre infracțiunea de incest și violul săvârșit asupra unui membru de familie în practica judiciară a Republicii Moldova // Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXIII Международная научная конференция (26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.1, ч.2, p.34-40, 0,45 c.a.

ельницкий, 2018, Вып.1, ч.2, p.19-25, 0,5   c.a.

(164)              БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. Сравнительный анализ норм, предусматривающих ответственность за шпионаж по законодательству Украины и Республики Молдова // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). Тези наукових доповідей. Київ: Центр учбової літератури, 2018, p.116-125, 0,7 c.a.

(165)              BRÎNZA Sergiu, STATI Vitalie. Уголовная ответственность за диверсию: сравнительный анализ законодательства Украины и Республики Молдова // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.). Матеріали І Всеукраїнських наукових читань пам'яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018, p.93-101, 0,7 c.a.

(166)              STATI Vitalie. Propaganda ca amenințare a securității informaționale a Republicii Moldova: aspecte de lege ferenda    // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.5, ч.10, p.28-35, 0,6 c.a.

(167)               STATI Vitalie. Noțiunea „bunuri înghețate" din perspectiva completării art. 251 din Codul penal al Republicii Moldova prin Legea nr. 49/2017 // Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.5, ч.10, p.22-27, 0,35 c.a.

(168)              БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. Надругательство над государственными символами: сравнительный анализ уголовного законодательства Республики Молдова и Украины // Захист прав і свобод людини: досягнення, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 14 червня 2018 р.). Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018, p. 69-77, 0,5 c.a.

(169)              БРЫНЗА Сергей, СТАТИ Виталий. Сравнительный анализ норм, устанавливающих ответственность за террористический акт по законодательству Республики Молдова и Украины Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ (4 жовтня 2018 р.). Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018, p. 67-80, 0,75 c.a.

(170)               

 

X. Alte publicaţii

 

Peste 10 curricule la disciplinele Drept penal. Partea Specială (ciclul I - Licenţă) și Infracţiuni economice (master 90 credite)

 

 

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

 

 • Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, decembrie 2009 - prezent

 

 • Membru în colegiul redacţional al revistei „Jurnalul de Studii Juridice" (Iaşi), 2008-prezent

 

 • Membru în colegiul redacțional al culegerii lunare de comunicări la conferințele cu genericul «Актуальные научные исследования в современном мире», desfășurate în or. Pereiaslav-Hmelnițki (Ucraina)

 

 • Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor la profilul ştiinţific 554 Drept penal de pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova, 2006-prezent

 

 • Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ (Secţia penală) de pe lîngă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, 2004-2014

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - debutant

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.