Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Stati Vitalie
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc. 2 A, bir. 105, MD-2009, Chişinău
E-mail: vitalie.stati@usm.md / stativitalie71@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Partea specială a dreptului penal

 

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Specială (Ciclul I Licenţă)

Infracţiuni economice (Ciclul II Master, 90 de credite)

 

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru infracţiuni legate de insolvabilitate"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1999 - 2003

Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, 2006 - 2009

 

PUBLICAŢII

I. Tratate

1. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I și II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. - 2628 p. (coautor S.Brînza) ISBN 978-9975-53-468-0. 

II. Manuale

1. Drept penal. Partea specială, Chişinău, 2005. - 804 p. (în colab.) ISBN 9975-79-324-X.

2. Drept penal. Partea specială, Chişinău, 2011. - 2386 p. (coautor S. Brînza) ISBN 978-9975-53-028-6.

3. Manualul judecătorului pentru cauze penale (Titlul 8, § 5, 7-12), Chişinău, 2013. - 1192 p. (în colab.) ISBN 978-9975-53-231-0.

 

III. Compendii

1. Drept penal. Partea specială: Compendiu. Chișinău: CEP USM, 2021. - 370 p. (coautor S. Brînza) ISBN 978-9975-158-47-3.

 

IV. Note de curs

1. Infracțiuni economice: Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2014. - 530 p. ISBN 978-9975-71-520-1.

2. Infracțiuni economice: Note de curs. Ediția a II-a. Chişinău: CEP USM, 2016. - 622 p. ISBN 978-9975-71-807-3.

3. Infracțiuni economice: Note de curs. Ediția a III-a. Chişinău: Tipografia centrală, 2019. - 600 p. ISBN 978-9975-146-73-9.

 

V. Ghiduri metodice

1. Infracțiuni economice: Ghid metodic. Chişinău: CEP USM, 2014. - 182 p. ISBN 978-9975-71-516-4.

2. Infracțiuni economice: Ghid metodic. Ediția a II-a. Chişinău: CEP USM, 2016. - 205 p. ISBN 978-9975-71-806-6.

3. Infracțiuni economice: Ghid metodic. Ediția a III-a. Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. - 204 p. ISBN 978-9975-146-74-6.

 

VI. Suporturi de curs

1. Drept penal: Suport de curs. Institutul Național al Justiției, Chişinău, 2008. - 216 p. (în colab.) ISBN 978-9975-66-093-8.

 

VII. Cursuri universitare plasate pe platforme didactice

1. Drept penal. Partea specială (I). Ciclu licență (https://moodle.usm.md/course/view.php?id=2188). 2. Drept penal. Partea specială (II). Ciclu licență (https://moodle.usm.md/course/view.php?id=2202).

3. Infracțiuni economice. Ciclu master: (https://moodle.usm.md/course/view.php?id=2191).

 

VIII. Culegeri de probleme / teste

1. Infracțiuni economice: Culegere de spețe și teste-grilă. Chișinău: Tipografia Centrală, 2021. - 58 p. (coautor S. Brînza) ISBN 978-9975-158-46-6.

 

IX. Monografii

1. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate, Chişinău, 2003. - 164 p. ISBN 9975-70-240-6.

 

X. Materiale didactico-științifice

1. Infracţiuni în care mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca mijloc de săvârşire a infracţiunii, Chişinău, 2010. - 352 p. ISBN 978-9975-70-983-5.

 

XI. Alte publicaţii didactico-metodice

Circa 10 curricule la disciplinele Drept penal. Partea Specială (Ciclul I Licenţă) și Infracţiuni economice (Ciclul II Master, 90 de credite)

 

XII. Articole în reviste științifice, culegeri științifice și culegeri ale conferinţelor ştiinţifice din Republica Moldova și din străinătate

Peste 380 de publicaţii (inclusiv indexate în bazele de date internaționale Scopus, Web of Science, ProQuest, HeinOnline, Index Copernicus, SSRN, DOAJ)

 

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, decembrie 2009 - prezent

Redactor-șef adjunct al Revistei științifice a USM „Studia Universitatis Moldaviae", Seria „Științe juridice"

Membru în colegiul redacțional al revistei științifice «Актуальные научные исследования в современном мире» (Pereiaslav, Ucraina)

Membru în colegiul științific al Revistei Procuraturii Republicii Moldova

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor la profilul ştiinţific 554 Drept penal de pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - 2020

Președinte al Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor la profilul ştiinţific 554 Drept penal de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova, 2020 - prezent

Activitatea în comisiile de doctorat și în consiliile ştiinţifice specializate la specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, 2006 - prezent

Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ (Secţia penală) de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, 2004 - 2014

 

DISTINCȚII DE STAT

Medalia „Meritul Civic" (Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1287 din 01.10.2019 privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Universității de Stat din Moldova)

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - utilizator experimentat

Engleza - utilizator elementar

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.