Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Ulianovschi Xenofon
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
E-mail: xenofon58@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

 • Drept penal
 • drept penal militar
 • drept penal comparat
 • drept execuțional penal
 • tehnica încadrării juridice a infracțiunilor

DOMENIUL DE INTERES ŞTIINŢIFIC

 • Infracţiunile militare;
 • Infracţiuni ecologice;
 • Infracțiuni contra ordinii publice și securității publice;
 • Problemele respectării egalităţii în drepturi a persoanei în legea penală a Republicii Moldova;
 • Infracțiunile bazate pe prejudecată;
 • Teoria şi practica interpretării judiciare a normelor referitoare la infracţiunile militare.

 

DISCIPLINE PREDATE

 • Drept penal militar
 • drept penal internațional
 • tehnica încadrării juridice a infracțiunilor

 

STUDII

 • Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

         Tema tezei de doctorat: „Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal"       

 • Doctor în drept, Universitatea „Babeş-Boliay" din Cluj Napoca, România, 1998

         Tema tezei de doctorat: „Participaţia penală" 

 • Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1980

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 • Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ULIM noiembrie 2014 - prezent
 • Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ULIM, 24 aprilie 2003 - noiembrie 2014
 • Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 1992 - iunie 1995
 • Lector universitar, Academia de Poliţie din Moldova „Ştefan cel Mare", septembrie 1995 - iunie 1996;
 • Lector universitar, ULIM, Universitatea de Stat din Moldova, septembrie 1996 - 24 aprilie 2003

PUBLICAŢII (perioada anilor 2015-2018)

I. Manuale

(1) Ulianovschi X., Manual de drept penal militar, Chişinău, Tipografia ULIM, 2015, 446 pag.

II. Articole  în  diferite reviste ştiinţifice  

(2) X. Ulianovschi, S. Pilat, Modalitățile comiterii infracțiunii de vandalism, Revista Legea și Viața, nr. 7 (307), iulie, 2017, p. 45-50;

(3) X. Ulianovschi, Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea aerului, Revista Naţională de Drept, nr. 3, martie, 2016, pag. 10-18;

(4) X. Ulianovschi, Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi a deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, Revista Naţională de Drept, nr. 2, februarie, 2016, pag. 13-19;

(5) X. Ulianovschi, V. Muntean, Răspunderea penală pentru încălcarea cerinţelor securităţii ecologice, Revista Institutului Naţional de Justiţie, nr. 4 (35), 2015, pag. 32-38;

(6) X. Ulianovschi, Elementul subiectiv şi caracterul personal al răspunderii penale în cazul persoanelor juridice, Revista Naţională de Drept, nr. 3, martie, 2015, pag. 9-16;

(7) X. Ulianovschi, Participaţia la infracţiunile militare, Revista Naţională de Drept, nr. 5, mai, 2015, pag. 2-7 ;

(8) X. Ulianovschi, Starea de extremă necesitate şi reţinerea infractorului: aspecte juridico-penale militare Revista Naţională de Drept, nr. 8, august, 2015, pag. 10-15;

(9) X. Ulianovschi, Justiţia penală militară: aspecte teoretice şi practice, Revista Institutului Naţional de Justiţie, nr. 3 (34), 2015, p. 20-27;

(10)   X. Ulianovschi, Legitima apărare: Aspecte juridico-penale militare Revista Naţională de Drept, nr. 9, septembrie, 2015, pag. 13-17 ;

(11)   X. Ulianovschi, Noţiunea şi caracterizarea generală a infracţiunilor ecologice, Revista Naţională de Drept, nr. 10, octombrie, 2015, pag. 2-9

III. Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice

3.1. Conferinţe internaţionale (peste hotare)

(12)   Ulianovschi X., V. Sîli, Unele trăsături specifice ale obiectului infracțiunilor cu caracter terorist, Международная научно практическая интернет конференция Тенденции и перспективы развития науки и образования," Ucraina, or. Periaslav-Khmelnitskei,  on 28.11/2018, сборник материалов конференции 41, 2018; 

(13)  Ulianovschi X., V. Sîli, Scopul infracțiunilor cu caracter terorist, Международная научно практическая интернет конференция Тенденции и перспективы развития науки и образования," Ucraina, or. Periaslav-Khmelnitskei,  on 28.11/2018, сборник материалов конференции 41 2018;

(14) Ulianovschi X., Specificul militar al legitimei apărări, XXXIX International  Scientific Conference,  "Recent researches in the Modern World," Ucraina, or. Periaslav-Khmelnitskei,  on 27.07/2018, Collection of scientific conference, Актуальные научные исследования в современном мире Журнал выпуск 7(39) Часть 3, стр. 43-48;

(15) Ulianovschi X., Specificul terorismului internațional, XXXIX International  Scientific Conference,  "Recent researches in the Modern World," Ucraina, or. Periaslav-Khmelnitskyi,  on 27.07/2018, Collection of scientific conference, Актуальные научные исследования в современном мире Журнал выпуск 7(39) Часть 3 стр. 43-48;

(16)  Ulianovschi X., Pilat Sofia, Уголовная ответственность за вандализм Сравнительный анализ, International scientific conference,  "Modern Scientific Challenges and Trends," Warsaw, 0n 20-th may 2018, Collection of scientific conference, p. 126-130,

3.2. Conferinţe internaţionale în republică

(17)  X. Ulianovschi, Dreptul militar în sistemul de drept al R. Moldova, Materialele Conferinței științifico-practică internațională "Problemele și posibilitățile activității criminologice," Chișinău, 24 martie 2017, Chișinău. 2018, p. 119-137;

(18)  X. Ulianovschi, S. Pilat, Delimitarea vandalismului de infracțiunea de huliganism, Materialele Conferinței științifico-practică internațională "Problemele și posibilitățile activității criminologice," Chișinău, 24 martie 2017, Chișinău. 2018, p. 143-157;

(19)  X. Ulianovschi, S. Pilat, Faptele de vandalism în legislația penală a R. Moldova, Materialele Conferinței științifico-practică internațională "Problemele și posibilitățile activității criminologice," Chișinău, 24 martie 2017, Chișinău. 2018, p. 176-184;

(20)  X. Ulianovschi, V. Chirița, Răspunderea penală pentru actul terorist, Materialele Conferinței științifico-practică internațională "Problemele și posibilitățile activității criminologice," Chișinău, 24 martie 2017, Chișinău. 2018, p. 162-176;

IV. Alte publicații (manuale, lucrări, articole științifice, lucrări științifico-metodice:

4.1.Monografii, monoautor

(21)   Ulianovschi X. Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal. Chişinău: ULIM, 2009. 553p.

(22)   Ulianovschi X. Participaţia penală. Chişinău: Centrul de Drept, 2000. 239 p.

(23)   Ulianovschi X. Probaţiunea. Alternative la detenţie Chişinău Prut Internaţional, 2004. 32 p.

4.2.  Monografii, manuale, comentarii, colective (cu specificarea contribuţiei personale)

(24)   К Ульяновски В Бужор В Гуцуляк и др Уголовный кодекс Республики Молдова Комментарий Institutul de ştiinţe penale şi criminologie aplicată, Chişinău, 2010, ( autor al cap. IX PS, p. 669-698 şi cap. XVIII PS, p. 1075-1110).

(25)   Ulianovschi X., Barbăneagră A., Berliba V. et. al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009. 860 p. (autor a cap. I art. 3-7 PG, p. 12-20; cap. IV PG, p. 93-110; cap. V PG p. 110-117; cap. XI PG p. 224-236; cap. IX PS p. 466-491; cap. XIII PS p. 630-669; cap. XVII şi XVIII PS, p. 747-745).

(26)   Ulianovschi X., Barbăneagră A., Berliba V. et. al. Codul penal comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier juridic, 2005. 565 p. (autor a cap. IX PS p. 331-355; cap. XVIII PS, p. 586-640).

(27)   Ulianovschi X., Barbăneagră A., Carpov T. et. al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Cartier juridic, 2003. 836 p. (autor a cap. I art. 3-7 PG, p. 36-46; cap. IV şi V PG p. 114-148; cap. XI PG p. 248-266; cap. IX PS p. 462-495; cap. XVIII PS, p. 767-835).

(28)   Ulianovschi X., Ulianovschi Gh., Bucatari V. Dreptul militar în Republica Moldova. Chişinău: Prut Internaţional, 2003. 360 p. (autor a cap. I -VII, p. 5-125; cap. IX-X,  p.170-285, cap. XIII p. 301-358).

(29)   Ulianovschi X., Golubţov I., Zaharia V. et. al. Ghidul consilierului de probaţiune. Chişinău:Institutul de Reforme Penale, 2004. 172 p. (autor a cap. I-VII,  p. 5-125; cap. IX-X p.170-285 şi cap. XIII p. 311-358).

(30)   Ulianovschi X., Serbinov I., Golubţov I. et. al. Ghid practic privind munca neremunerată în folosul comunităţii. Chişinău: Prut Internaţional, 2004. 112 p. (autor a cap. II p. 9-23)

(31)   Ulianovschi X., Mîrza V., Golubţov I. et. al. Ghid privind munca neremunerată în folosul comunităţii, aplicată faţă de minori. Chişinău: Institutul de Reforme Penale 2005. 124 p. (coautorat), p. 33-64, Anexele (coautorat).

(32)   Ghidul recrutului, / broşură /. Chişinău, Editura „Arc", 2000

(33)   Ghidul persoanei care satisface serviciul de alternativă Chişinău, Editura „Arc", 2000

(34)   Ghidul militarului în termen Chişinău, Editura „Arc", 2000

4.3  Publicații, în același rând, și  în  diferite reviste ştiinţifice

     4.3.1. În reviste din străinătate recunoscute

(35) Ulianovschi X. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de cap. XVIII Cod penal Republica Moldova „Infracţiuni militare". În: Revista Eurodreptul, Universitatea „Spiru Haret", Bucureşti (România), 2006, nr. 2, p. 16-55.

 

4.3.2.  În reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

(36)  X. Ulianovschi, S. Pilat, Modalitățile comiterii infracțiunii de vandalism, Revista Legea și Viața, nr. 7 (307), iulie, 2017, p. 45-50;

(37)  X. Ulianovschi, Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea aerului, Revista Naţională de Drept, nr. 3, martie, 2016, pag. 10-18;

(38)  X. Ulianovschi, Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi a deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, Revista Naţională de Drept, nr. 2, februarie, 2016, pag. 13-19;

(39)   X. Ulianovschi, V. Muntean, Răspunderea penală pentru încălcarea cerinţelor securităţii ecologice, Revista Institutului Naţional de Justiţie, nr. 4 (35), 2015, pag. 32-38;

(40)   X. Ulianovschi, Elementul subiectiv şi caracterul personal al răspunderii penale în cazul persoanelor juridice, Revista Naţională de Drept, nr. 3, martie, 2015, pag. 9-16;

(41)   X. Ulianovschi, Participaţia la infracţiunile militare, Revista Naţională de Drept, nr. 5, mai, 2015, pag. 2-7 ;

(42)   X. Ulianovschi, Starea de extremă necesitate şi reţinerea infractorului: aspecte juridico-penale militare Revista Naţională de Drept, nr. 8, august, 2015, pag. 10-15;

(43)   X. Ulianovschi, Justiţia penală militară: aspecte teoretice şi practice, Revista Institutului Naţional de Justiţie, nr. 3 (34), 2015, p. 20-27;

(44)   X. Ulianovschi, Legitima apărare: Aspecte juridico-penale militare Revista Naţională de Drept, nr. 9, septembrie, 2015, pag. 13-17 ;

(45)   X. Ulianovschi, Noţiunea şi caracterizarea generală a infracţiunilor ecologice, Revista Naţională de Drept, nr. 10, octombrie, 2015, pag. 2-9

(46)  X. Ulianovschi, Analiza juridică a Legislaţiei penale referitoare la crimele din ură Revista naţională de drept, nr.79, iulie, 2014, p. 2-8

(47)   X. Ulianovschi, Reglementări în legislația penală a Republicii Moldova cu privire la pedeapsa penală, condițiile și modul de aplicare a ei în practica judiciară, Revista naţională de drept, nr. 9, septembrie, 2014, p. 2-9;

(48)   X. Ulianovschi, M. Dogaru, Utilitatea răspunderii penale a persoanei juridice Revista Institutului Naţional de Justiţie, nr. 4 (31), 2014, p. 25-30

(49)   X. Ulianovschi, M. Dogaru, Sfera persoanelor juridice care răspund din punct de vedere penal, Revista Naţională de Drept, nr. 11, noiembrie, 2014, pag. 2-9.

(50)   Ulianovschi X. Sistemul justiţiei militare în unele state ale lumii: scurt istoric şi analiza comparativă. În: Revista de Studii şi Cercetări Juridice, 2010, nr.3-4, p.72-85.

(51)  Analiza juridică a Legislaţiei penale referitoare la crimele din ură,  Revista naţională de drept, nr.79, iulie, 2014, p. 2-8

(52)   Ulianovschi X. Trăsăturile distincte ale obiectului infracţiunilor militare. În: Avocatul Poporului, 2007, nr.5, p.18-21.

(53)   Ulianovschi Xenofon, Sîli Vitalie, Pleşca Ruslana, Prevenirea şi combaterea finanţării organizaţiilor teroriste, Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAIRM: ştiinţe socio-umane, nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976, Pag. 124-127.

(54)   Ulianovschi X., Ulianovschi T. Jurisdicţia instanţelor judecătoreşti militare. Aspecte internaţionale şi naţionale. În: Avocatul Poporului, 2006, nr.1, p. 6-14.

(55)   Ulianovschi X., Ulianovschi T. Jurisdicţia instanţelor judecătoreşti militare. Aspecte internaţionale şi naţionale. În: Avocatul Poporului, 2005, nr.12, p. 6-8.

(56)   Ulianovschi X. Unele aspecte privind latura subiectivă a infracţiunilor militare. În: Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică, 2006, nr. 3-4, p. 30-40.

(57)   Ulianovschi X., Ulianovschi T. Bioterorismul - o particularitate a terorismului internaţional. În: Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 2, p. 55-62.

(58)   Ulianovschi X. Dreptul militar şi legislaţia militar-penală în sistemul de drept al Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 11, p.43-47.

(59)   Ulianovschi X., Ulianovschi Gh. Subiectul infracţiunilor militare în legislaţia penală a altor ţări. În: Avocatul Poporului, 2006, nr. 2, p. 1-3.

(60)   Ulianovschi X. Persoana fizică şi vârsta - semne principale ale subiectului infracţiunilor militare. În: Revista de Ştiinţe Penale, 2006, Anul II, p.100-115.

(61)   Ulianovschi X. Maxime juridice latine, Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. În: Revista de Ştiinţe penale, 2006, Anul II, p.339-341.

(62)   Ulianovschi X. Executarea ordinului ca circumstanţă care exclude caracterul penal al faptei. În: Revista Naţională de Drept, 2006, nr.6, p. 35-43.

(63)   Ulianovschi X. Consideraţiuni generale cu privire la subiectul special al infracţiunilor militare. În: Revista Naţională de Drept, 2006, nr.3, p. 49-54.

(64)   Ulianovschi X. Răspunderea penală a minorilor. În: Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 3, p. 10-12.

(65)   Ulianovschi X. Răspunderea penală a persoanelor juridice. În: Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 2, p. 4-7.

(66)   Ulianovschi X. Noţiunea infracţiunii militare în Noul Cod penal. În: Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 10, p. 44-49.

(67)   Ульяновски К. Дисциплинарный арест военнослужащих срочной службы. Проблемы и практика применения. În: Закон и Жизнь, 2002, № 2, p.15-19.

(68)   Ulianovschi X. Unele sugestii cu privire la constituţionalitatea Statutului Curţii Penale Internaţionale (CPI). Aspecte militare ale Statutului CPI. În: Avocatul Poporului, 2007, nr. 8-9, p. 12-13.

(69)   Ulianovschi X. Cazurile de exonerare a persoanelor care exercită serviciul militar de răspunderea penală pentru infracţiunile militare. În: Analele ştiinţifice, ULIM, Secţiunea Drept, 2005, Vol.6, p.66-81.

(70)   Ulianovschi X. În contradicţie cu doctrina penală. Dreptul, 2004, nr. 13 (62), p. 4-7.

(71)   Ульяновски К. До принятия нового УК, необходимы изменения в действующем. În: Закон и Жизнь, 1998, № 1, p.29-32.

(72)   Ulianovschi X. Până la adoptarea noului cod penal urmează a fi modificat codul penal in vigoare. În: Legea şi Viaţa, 1998, nr. 1, p.33-36.

(73)   Ulianovschi X. Autoratul ca formă a participaţiei penale. Legea şi Viaţa, 1998, nr. 11, p. 24-26.

(74)   Ulianovschi X. Legislaţia Republicii Moldova în lumina Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. În: Legea şi Viaţa, 1997, nr. 7, p. 3-6.

(75)   Ulianovschi X. Legislaţia penal-militară: sugestii, constatări. În: Legea şi Viaţa, 1996, nr. 1, p. 13-15.

(76)   Ulianovschi X. Noţiuni generale cu privire la participaţia la infracţiunile cu subiecţi speciali. În: Revista Themis, 2002, nr. 9, p. 38-43.

(77)   X. Ulianovschi, S. Vozniuc, „Способы совершения мошенничества формы и средства мошеннического обмана," în: Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii, Academia „Ştefan cel Mare," MAI, Anuarul ştiinţific, Ediţia a VII-a, Chişinău, 2006, p. 278-287.

(78)   X. Ulianovschi, Fapta prevăzută de legislaţia militară penală ce nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni, în Studii Juridice Universitare, Institutul Cercetări în domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, ULIM, nr. 1-2, Anul I/2008, p. 93-99.

(79)   Ulianovschi X. De ce se încalcă regulile statutare militare. Interpretări ale legislaţiei şi sugestii Legea şi viaţa, 1995. nr.6, pag.26-29

(80)   Ulianovschi X. Infracţiunile ecologice Legea şi viaţa, 1995. nr.12, pag.20-24

(81)   Ulianovschi X. Legislaţia penal-militară: sugestii, constatări. Legea şi viaţa, 1996. nr.1, pag.13-15

(82)   Ulianovschi X. Dreptul la libertate. Legea şi viaţa, 1996. nr.5, pag.13-15

(83)   Ulianovschi X. Dreptul la inviolabilitatea domiciliului Legea şi viaţa, 1996. nr. 11, pag. 21-25

(84)   Ulianovschi X. Omorul premeditat. Problematica interpretării. Legea şi viaţa, 1997. nr. 2, pag.10-12

(85)   Ulianovschi X. Pînă la adoptarea noului Cod penal urmează a modifica Codul penal în vigoare. Legea şi viaţa, 1998. nr.1, pag.33-36

(86)   Ulianovschi X. Noţiunea, caracterizarea şi formele pluralităţii de făptuitori. Legea şi viaţa, 1998. nr. 6, pag.3-6

(87)   Ulianovschi X. Natura juridică a participaţiei. Legea şi viaţa, 1998. nr. 9-10, pag. 21-23

(88)   Ulianovschi X. Problemele aplicării practice a legislaţiei penale cu privire la omorul intenţionat. Rezumatele conferinţei ştiinţifice,ULIM-97, pag.160-161

(89)   Ulianovschi X. Participaţia penală Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, Revistă de drept, 1998. nr.9 (13), pag.22-47

(90)   Ulianovschi X. „ Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, Revistă de drept, 1998. nr.9 (13), pag. 97

(91)   Ulianovschi X. Formele participaţiei penale. Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, Revistă de drept, 1998. nr.1 (14), pag.50-64

(92)   Ulianovschi X. „ Tantum devolantum, quantum apelatum" Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, Revistă de drept, 1998. nr.1 (14), pag. 103

(93)   Ulianovschi X. „ Mitior lex." Principiul aplicării legii mai favorabile. Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, Revistă de drept, 1998, nr.2 (15), pag.87

(94)   Ulianovschi X. Arestul şi detenţia străinilor, migranţilor ilegali şi refugiaţilor: Modul de expulzare din ţară. Convenţia Europeană pentru drepturile omului şi protecţia persoanelor care necesită protecţie internaţională. Chişinău, 2000. Pag. 183-190 Notă: Acest articol a fost publicat şi în varianta engleză în aceiaşi culegere, pag. 45-53.

(95)   Ulianovschi X. Probleme privind noţiunea de refugiat Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „ Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de drept", Chişinău, 2001. Pag. 16-20

(96)   Ulianovschi X. Amnistia în Noul Cod penal Revista "Avocatul Poporului", 2002. nr. 7-9

4.3.3. Alte materiale/ teze  la forurile ştiinţifice

(97)   Ulianovschi X., Sofia Maria Pagarin, Activite des services de probation dans les pays europeen, în Materialele Conferinţei Internaţionale „The Acquis Communautaire a need for the European integration," Universitatea din Piteşti, România, 7-8 aprilie 2006, p. 128-136. 

(98)   Ульяновски К., Медиация по уголовным делам. Действующее законодательство Республики Молдова и его внедрение, Формувание украинской модели видновного правосудия, În: Международная конференция, 10-11 лютого, Киев, 2005, p. 91-94 

(99)   Ulianovschi X. Аспекты прав военнослужащих срочной службы в контексте международных документов /Aspectele drepturilor recruţilor şi a militarilor în termen în contextul Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. (Conscript"s rights in the context of the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)/, Seminar internaţional "Военное правосудие и защита прав военнослужащих срочной службы." Organizat de COLPI, Kazahstan, Alma Ata, 12-14 iunie 2001, Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Венгрия, Будапешт: 2002., p. 1-9; Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al. Conscript's rights and military justice training manual. Budapest, Hungary: 2002, p. 1-9. 

(100) Ulianovschi X. Системы модели и практики Военное правосудие в переходный период в странах СНГ, Seminar internaţional " Аспекты прав призывников в контексте национального законодательства и Европейских документов по правам человека." Organizat de COLPI, Armenia, Ţahkadzor, 18-22 ianuarie 2001, în Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Венгрия, Будапешт: 2002., p. 77-123; Conscript's rights and military justice training manual. Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al.Budapest, Hungary: 2002, p. 6-109. 

(101) Ulianovschi X. Концепции и составы дисциплинарных нарушений и воинских преступлений дисциплинарные уставы и уголовные кодексы Seminar internaţional "Military Justice: National and International Legislation and Practice Organizat de COLPI, Riga, 28-30 iunie, 2000, în Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Венгрия, Будапешт: 2002., p. 123-181; Conscript's rights and military justice training manual. Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al.Budapest, Hungary: 2002, p. 109-167. 

(102)  Ulianovschi X. Обязанности и ответственность военнослужащих по международному уголовному праву, Seminar internaţional " Militari Justice and international Legislation" Organizator: COLPI. Georgia, Tbilisi, 03- 05 iulie, 2000. în Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Венгрия, Будапешт: 2002., p. 203-248; Conscript's rights and military justice training manual. Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al.Budapest, Hungary: 2002, p. 189-225. 

(103)   Ulianovschi X. Системы модели и практики Военное правосудие в переходный период в странах СНГ, Seminar internaţional "„Система военного правосудия в переходный период в странах СНГ„ Organizat de COLPI, Azerbajan, Баку, 20-24 noiembrie, 2000, în Conscript's rights and military justice training manual. Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al.Budapest, Hungary: 2002, p. 67-109. 

(104)  X. Ulianovschi, Infracţiunea militară contra ordinii de subordonare: concept şi caracterizare, Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice internaţionale "Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene", Chişinău: USEM, ICESD, IISD, 2010, 212 pag.; 

(105) X. Ulianovschi, Compatibilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile Statutului Curţii Penale Internaţionale (CPI), Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Promovarea drepturilor Omului în contextul integrării Europene: Teorie şi practică," 9-10 iunie 2009, Chişinău, p. 76-86. 

(106)                     Ulianovschi X. Probleme ce apar cu privire la executarea ordinului în timpul de război sau conflicte armate, în Materialele Colocviului Internaţional Promovarea drepturilor Omului în contextul integrării Europene: Teorie şi practică", 30-31 octombrie 2009, ULIM, Chişinău 2009, p. 69-79. 

(107)                     Ulianovschi X. Cazurile de exonerare a persoanelor care exercită serviciul militar de răspunderea penală pentru infracţiunile militare, în Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional", 22 decembrie 2009, IRIM, Chişinău, 2010, p. 73-99. 

(108)                     Ulianovschi X. Probleme actuale ale legislaţiei penal-militare în Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European", Chişinău, 2008, p. 209-213. 

(109)                     Ulianovschi X. Statul de drept şi sugestii cu privire la independenţa justiţiei în Republica Moldova în Materialele Masa Rotundă Internaţională „Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldova. Standarde europene şi realităţi naţionale," organizată de Fundaţiile „Eurasia" şi „Prisa," 15 iunie 2009, Chişinău, p. 29-39 

(110)                     Ulianovschi X. Arestul şi detenţia străinilor, migranţilor ilegali şi refugiaţilor. Modul de expulzare din ţară, în Materialele Conferinţei Internaţionale „Convenţia Europeană pentru Drepturi,le Omului ş protecţia persoanelor care necesită protecţie internaţională," organizată de ICNUR, 8-9 Chişinău, Chişinău 2000, p. 183-189. 

(111)                     Arest and detention of aliens, illegal migrants and refugees. The way of their expulsion aut of the country, în Materialele Conferinţei Internaţionale „European Convention on Human Rights and protection of persons in need of international protection," organizată de ICNUR, 8-9 Chişinău, Chişinău 2000, p. 45-52. 

(112)                      Ulianovschi X. Delimitarea terorismului internaţional de agresiunea armată. Sistemul de măsuri de combatere a terorismului. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale "Prevenirea şi combaterea fenomenului terorismului: actualităţi şi perspective, Chişinău, Academia "Ştefan cel Mare", MAI, 18 mai 2006, p. 74-82. 

(113)                     Ulianovschi X. Probleme privind noţiunea de refugiat, în: Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Statutul Juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de drept," din 22 decembrie 2000, Chişinău, 2001, p. 16-20. 

(114)                     Ulianovschi X. Aspectele drepturilor recruţilor şi a militarilor în termen în contextul Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. (Conscript"s rights in the context of the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), Seminar internaţional "Justiţia Militară practica legislaţiei naţionale şi internaţionale." Organizat de COLPI, Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Justiţiei din Moldova şi Judecătoria Militară. Chişinău 12-14 iunie, 2000. Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Венгрия, Будапешт: 2002., p. 1-9; Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al. Conscript's rights and military justice training manual. Budapest, Hungary: 2002, 1-9. 

(115)                     Conferinţă Internaţională:  „Implementarea PROBAŢIUNII în Republica Moldova: realităţi şi perspective„ Organizatori: Institutul de Reforme Penale, Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova, PRI. Chişinău, 23 - 24 octombrie, 2003. / A pregătit şi prezentat rezultatele Misiunii de Evaluare „Implementarea PROBAŢIUNII în Republica Moldova: realităţi şi perspective „ /. 

(116)                     Ulianovschi X. Analiza criminalităţii violente între militari, Conferinţa naţională „Criminologia în Republica Moldova: realizări, probleme, perspective," Sala Senatului, ULIM, 4 martie 2008. 

(117)                     Conferinţă Naţională de evaluare a Muncii Neremunerate în folosul comunităţii". Organizatori: Institutul de Reforme Penale, Comisia Juridică pentru Numiri şi Imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, PRI. Chişinău, Sala de conferinţă a Cancelariei de Stat, 07 decembrie, 2004. / A pregătit şi prezentat filmul „ Munca neremunerată în folosul comunităţii"/. 

(118)                     Conferinţă de evaluare: „ Implementarea PROBAŢIUNII presentenţiale şi a muncii neremunerate în folosul comunităţii pentru minori, în Republica Moldova". Organizatori: Institutul de Reforme Penale, UNICEF. Chişinău, 16 - 18 septembrie 2004. / A pregătit şi prezentat raport privind „Prezentarea conceptului probaţiunii aflat în implementare, în Republica Moldova" /. 

(119)                     Şedinţa publică a Comisiei pentru drepturile omului: „ Asigurarea drepturilor militarilor". Organizatori: Parlamentul Republicii Moldova, Comisia pentru drepturile omului. Chişinău, 29 martie 2006. / A pregătit şi prezentat raport /. 

 

 

V. Studii  ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură)

(120)                     Ulianovschi X. Ulianovschi T. Drepturile militarilor în documentele naţionale şi internaţionale. Chişinău: Editura „Prag 3"2005. 16 p.

(121)                    Ulianovschi X. Babâră V., Pâslă M. et. al. Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru apărarea Patriei. Aspecte legislative şi psihologice pentru recruţi şi militari în termen. Chişinău, Editura „Prag 3", 2004. 62 p.

(122)                    Ulianovschi X. Ulianovschi T. Cetăţenii Republicii Moldova şi serviciul militar. Chişinău, Editura „Prag 3", 2002. 60p.

 

8.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul    instituţiei)

(123)                     Ulianovschi X., Manual de drept penal militar, Chişinău, Tipografia ULIM, 2015, 446 pag.

(124)            Ulianovschi X., Dilon M., Rotaru V. et. al. Manual de mediere. Chişinău: IRP, 2006. 132 p.(cap. IV, p. 47-76).

(125)             Ulianovschi X., Brânză S., Stati V. et. al. Drept penal, Partea specială. Vol. II, Chişinău: Cartier Juridic, 2005. 656 p.(cap. X, p. 383-413, cap. XIV, p. 532-581, cap. XVIII, p. 665-727 şi cap. XIX, p. 727-783).

(126)                                                                                                                                     Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Венгрия, Будапешт: 2002. 262 p. (cap. 1, p. 9-51, cap. 3 p. 77-123, cap. 4 (în coautorat), p. 123-1181 şi cap. 6 p. 203-248).

(127)                                                                                                                                     Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al. Conscript's rights and military justice training manual. Budapest, Hungary: 2002. 262 p. (cap. 1, p. 9-45, cap. 3 p. 67-109, cap. 4 (în coautorat), p. 109-167 şi cap. 6 p. 189-225).

 

 

Alte materiale didactice (hărţi, atlase, tabele murale, planşe, filme didactice, culegeri de texte comentate,   culegeri de teste, softuri didactice, caiete de lucrări), aprobate de  comisiile metodice, consiliul facultăţii pentru învăţământul universitar  şi de ministerul de resort  pentru învăţământul preuniversitar

(128)                     Ulianovschi X., Botezatu R., Furdui S., Gurschi C., Puică V., Modele de acte judecătoreşti în procesul penal. Sentinţe, decizii, încheieri, Ed. "T-PAR SRL," Chişinău, 2008, 376 p.

(129)              Ulianovschi X., Zaharia V., Cojocaru V. et. al. Raport pribvind implimentarea alternativelor la detenţie pentru minori (Report on the implimentation of alternatives to detention for juveniles, Chişinău, 2006, 108 p.

(130)              Ulianovschi X., Manual de drept penal militar, Chişinău, Tipografia ULIM, 2015, 446 pag.

(131)            Ulianovschi X., Dilon M., Rotaru V. et. al. Manual de mediere. Chişinău: IRP, 2006. 132 p.(cap. IV, p. 47-76).

(132)             Ulianovschi X., Brânză S., Stati V. et. al. Drept penal, Partea specială. Vol. II, Chişinău: Cartier Juridic, 2005. 656 p.(cap. X, p. 383-413, cap. XIV, p. 532-581, cap. XVIII, p. 665-727 şi cap. XIX, p. 727-783).

(133)                                                                                                                                     Ульяновский К., Cассоли М., Пчелинцев А. et. al. Права призывников и военная юстиция. Учебное пособие. Венгрия, Будапешт: 2002. 262 p. (cap. 1, p. 9-51, cap. 3 p. 77-123, cap. 4 (în coautorat), p. 123-1181 şi cap. 6 p. 203-248).

(134)                                                                                                                                       Ulianovschi X., Sassoli M., Ptchelintsev A. et. al. Conscript's rights and military justice training manual. Budapest, Hungary: 2002. 262 p. (cap. 1, p. 9-45, cap. 3 p. 67-109, cap. 4 (în coautorat), p. 109-167 şi cap. 6 p. 189-225).

VII. Alte publicaţii

 • Curriculum la disciplina Drept penal militar. (masterat profesional). CEP USM, Chişinău, 2010, 17 p.
 • Curriculum la disciplina Drept penal comparat, (învăţămînt cu frecvenţă redusă). CE ULIM, Chişinău, 2005, 18 p.
 • Curricula la disciplina Drept penal. Partea Specială (învăţămînt la zi). Chişinău, CE ULIM, 2004, 26 p. (coautori: A. Barbăneagră, T. Carpov

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

 • Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la statutul refugiaţilor (1997);
 • Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la mediere (1999);
 • Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la probaţiune (1998);
 • Proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Cu privire la adoptarea Regulamentului cu privire la executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii (a. 2002);
 • Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la modificarea Codului de procedură penală, (2014-prezent);
 • Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la modificarea Codului penal, Codului Contravenţional şi a altor Legi privitor la combaterea faptelor bazate pe ură (2014-prezent);

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

 • Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova, 1997 - prezent
 • Asociaţia Juriştilor militari din Moldova, 2000 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

 • COLPI ( Institutul de Politică Legislativă din Europa, Budapesta). Am participat în calitate de expert în programul "Democratizarea Forţelor Armate în ţările CSI", în procesul căruia am organizat şi efectuat seminare internaţionale cu judecătorii, procurorii şi persoanele de comandă a Ministerelor Apărării din Georgia, Armenia, Azerbaijan, Cazahstan, Latvia, Rusia şi R. Moldova (1998-2005).
 • Membrul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 2009-2014;
 • Judecător ad-hoc la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (2010-prezent);
 • Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului (expert, 1995-2004). Am efectuat mai multe studii în domeniul Drepturilor Omului, cu privire la respectarea dreptului la libertate, viaţă şi viaţa personală a deţinuţilor, respectarea dreptului la un proces echitabil în şedinţele instanţelor de judecată etc.
 • Crans Montana Forum ( Conferinţe internaţionale în materie de Drept penal (a. 2000-2001).
 • Programa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Reprezentanţa din R. Moldova (a. 2000-2005).

În cadrul unui grup de experţi am elaborat Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, am analizat şi monitorizat executarea acestui plan în Forţele Armate şi am raportat despre realizarea lui în a. 2006, cadrul unei şedinţe deschise a Comisiei pentru Drepturile Omului a Parlamentului R. Moldova.

Am efectuat expertiza cu privire la compatibilitatea legislaţiei R. Moldova cu Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1950 şi Protocolul Adiţional privind statutul refugiaţilor din 1867,cât şi cu Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) am întocmit raportul asupra situaţiei din R. Moldova în această problemă.

Prin Rezoluţia Consiliului de Securitate a ONU nr. 1449/ 2002 am fost nominalizat pentru funcţia de Judecător permanent al Curţii Penale Internaţionale pentru Rwanda.

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

 • Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2012- present
 • Membru al Comitetului de redacţie al Revistei „Eurodreptul" Universitatea „Spiru Haret", din Bucureşti, România, 2008 - prezent
 • Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2007 - prezent, Preşedinte al Consiliului,- ocazional);
 • Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Themis". Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2003 - 2009 etc.
 • Formator al Institutului Național de Justiție, 2008 - prezent

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

 • Medalia "În slujba Patriei", gradul I;
 • Medalia "În slujba Patriei", gradul II;
 • Medalia "În slujba Patriei", gradul III;
 • Militar eminent etc.
 • Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 220 din 14.10.1996, menţionat cu cadou de preţ.
 • Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • În a. 2011 s-a acordat, de către Consiliului Superior al Magistraturii, titlul onorific de Veteran al sistemului judecîătoresc
 • în a. 2016, s-a acordat, de către Consiliului Superior al Magistraturii, s-a conferit titlul onorific: Decan al Autorităţii Judecătoreşti

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză, engleza - bine

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.