Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Vidaicu Mihaela
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
E-mail: mihaela_vidaicu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

 • Drept penal
 • Drept penal European
 • Justiţia penală

DISCIPLINE PREDATE

 • Drept penal. Partea generală
 • Drept penal. Partea specială
 • Drept penal european

STUDII

 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008. Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală a eutanasiei"
 • Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004
 • Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Stagiu de cercetare în domeniul dreptului penal, Centrul European de Drept Public, Atena, Grecia, iunie-septembrie 2006

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 • Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent
 • Consultant juridic, ABA ROLI/Moldova, 2009 - prezent
 • Coordonator naţional al Proiectului „Promovarea reformelor în învăţământul juridic superior", Public Law Initiative Institute (PILI), 2008-2010

PUBLICAŢII

I. Manuale

(1) Manual de standarde pentru agenţiile de ocupare a forţei de muncă peste hotare, International Labour Organization, Chişinău, 2008. - 40 p.

(2) Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni, Chişinău: Cartier, 2010, p. 670-684 (în colab.)

(3) Drept penal european. Culegere de tratate şi convenţii internaţionale, vol. I, Chişinău: CEP USM,  2008. - 307 p. (în colab.)

(4) Drept penal european. Culegere de tratate şi convenţii internaţionale, vol. II, Chişinău: CEP USM,  2008. - 507 p. (în colab.)

(5) Combaterea traficului de fiinţe umane (drept material şi drept procesual), Suport de curs pentru Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău: Nova Imprim SRL, 2009. - 187 p. (coautor: Igor Dolea)

II. Monografii

(6) Analiza juridico-penală a eutanasiei. Chişinău: Sirius, 2009. - 240 p. 

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

(7) Traficul de influenţă // Analele ştiinţifice. Ştiinţe juridice. Facultatea de Drept. Seria nouă, Chişinău, nr. 7, 2004, p. 169-174

(8) Corupţia: definiţii, aspecte teoretice, reglementare naţională şi internaţională // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. 1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 356-361

(9) Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul - infracţiune prevăzută de legislaţia penală a R. Moldova // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. 1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 362-367

(10)       Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă // Revista Naţională de Drept, 2005, nr.1, p. 53-63

(11)       Obiectul juridic al infracţiunii traficul de influenţă // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 3, p. 33-36

(12)       Dreptul la moarte // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 4, p. 50-53

(13)       Polemici de definire a conceptului de eutanasie // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 410-415

(14)       Regimul juridic al eutanasiei în legislaţiile diferitelor state // Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 416-422

(15)       Eutanasia şi dreptul la viaţă: compatibilităţi şi controverse // Analele ştiinţifice ale USM. Seria ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 423-427

(16)       Evoluţia istorico-juridică a conceptului de eutanasie // Revista Naţională de Drept,  2006, nr. 7, p. 52-55

(17)       Obiectul infracţiunii de eutanasie. Importanţa determinării momentului începutului şi sfârşitului vieţii în cazul infracţiunii de eutanasie // Analele ştiinţifice ale USM, Seria Ştiinţe socio-umane, vol. I, Chişinău, 2006, p. 564-570

(18)       Eutanasia în retrospectivă legislativă // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 1, p. 65-67

(19)       Eutanasia şi suicidul asistat // Revista Naţională de Drept, 2006, nr.10, p. 65-69

(20)       Consimţământul victimei în dreptul penal // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale",2007, nr. 3, p. 207-210

(21)       Legalizarea eutanasiei: abuz sau necesitate // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2007,  nr. 6, p. 211-217

(22)       Particularităţi ale laturii obiective a infracţiunii de eutanasie // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2008, nr. 1, p. 133-140

(23)       Analiza noţiunilor „boală incurabilă" şi „suferinţe fizice insuportabile" în cazul infracţiunii de eutanasie // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 5, p. 52-55

(24)       Particularităţile laturii subiective a infracţiunii de eutanasie // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 6,  p. 17-19

(25)       Subiectul infracţiunii de eutanasie // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2008,  nr. 4, p. 181-186

(26)       Delimitarea Eutanasiei de alte infracţiuni similare // Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe sociale", 2009, nr.8, p.176-183

IV. Articole în reviste de specialitate străine

(27)       Răspunderea penală pentru eutanasie în legislaţia diferitelor state // Jurnal de studii juridice al Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi, Anul III, 2008, nr.3-4, p. 9-27 

(28)       Juxtapunerea legii penale interne a Republicii Moldova la prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi la jurisprudenţa CEDO // Jurnal de Studii Juridice al Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi: Lumen, Anul IV, 2009, nr. 3-4,  p.37-49 (coautor: Maria Mutu-Strulea)

(29)       The need for a new law professor in Moldova // The new law school - reexamining goals, organization and methods for a changing world, Jagellonian University Press, Krakow, 2010, p.93-102 (în colab.)

V. Comunicări ştiinţifice

(30)       Infracţiune de corupţie în lumina legislaţiei internaţionale şi convenţiilor internaţionale // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice: prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice, 19-20 noiembrie, Chişinău, 2004, p. 114-124

(31)       Precedentul judiciar în cazul infracţiunii de eutanasie // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială - Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice", Chişinău, 29 septembrie 2007, p. 90-94

(32)       Noi perspective interpretative în legea penală a Republicii Moldova // Comunicările Conferinţei: „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Iaşi, Casa de Editură Denis, p.193-210 (în colab.)

(33)       Armonizarea legislaţiei penale - o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul european // Revista Naţională de Drept, nr.10-12, 2009 - Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16.octombrie, 2009, p.86-88 (în colab.)

(34)       Защита жизни человека - как одна из первоочередных задач уголовного право // Матерялы IV Pоссийского Конгресса Уголовного Право «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», 28-29 май 2009, Москва: Проспект, 2009, p.645-650

(35)       Penal policy on recidivism in Moldova, Report on the Open Society Foundation for South Africa (OSF-SA) Conference on recidivism and reoffeding in South Africa, 29-30 noiembrie 2010, Johannesburg, p. 27-28

VI. Alte publicaţii

(36)       Cercetare cu privire la instituţia reţinerii în Republica Moldova, Fundaţia Soros Moldova, Chişinău: Cartier, 2011. - 34 p. (în colab.)  

 

Participarea la seminare de formare continuă

 • 1-5 Noiembrie 2015 - vizită de studiu la Bonn, Germania: Aplicarea măsurile alternative arestării preventive (Fundația Soros Moldova și IRZ);

În perioada 1 - 5 noiembrie 2015, în cadrul proiectului „Garanţii procesuale la etapa prejudiciară a urmăririi penale", implementat de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, s-a desfăşurat, la Bonn, Germania, o vizită de studiu a membrilor grupului de experţi ai proiectului. Vizita a fost organizată cu sprijinul Fundaţiei Germane pentru Cooperare juridică Internaţională (IRZ) şi a avut ca scop documentarea în domeniul experienţelor avansate ale Germaniei referitoare la aplicarea măsurilor alternative arestului preventiv la etapa pre-judiciară şi monitorizarea respectării drepturilor omului la această etapă, experienţe necesare şi utile pentru elaborarea studiului de evaluare a necesităţilor Republicii Moldova în domeniul măsurilor preventive alternative arestului preventiv. În cadrul vizitei au avut loc 5 runde de interviuri/discuţii cu reprezentanţi ai Procuraturii, Poliţiei, ai unei instanţejudecătoreşti de circumscripţie şi ai avocaturii. Astfel, în fiecare dintre aceste interviuri a fost pusă în discuţie procedura aplicării măsurilor alternative la arest şi mecanismele de protejare a drepturilor omului în cadrul acestor proceduri, reliefînd, în mod special, rolul fiecăruia dintre subiecţi - procuror, poliţist, judecător de instrucţie şi, respectiv, avocat - în aceste proceduri. În rezultatul interviurilor s-a reuşit stabilirea punctuală a procedurii de aplicare a măsurilor alternative arestului, pornind de la momentul şi modul de luare a deciziei privind necesitatea aplicării arestului preventiv sau a unei alternative la acesta, continuînd cu procedura solicitării şi pînă la aprobarea aplicării lor.

 • Programul de mobilitate la Universitatea din Aalborg,Danemarca, 14 - 25 noiembrie 2016, în cadrul Proiectului: Introducerea în RM a metodelor de învățare bazat pe probleme. Sporirea competitivității și angajabilității studenților (implementat de Facultatea de Drept, USM și ASEM, UTM, USBălți, USCahul) finanțat de UE.

Programul de mobilitate a fost găzduit de Facultatea de Drept a Universității din Aalborg. Pe parcursul programului de mobilitate am avut întâlniri cu profesorii de la Facultatea de Drept la care am discutat despre folosirea învățării problematizate la diferite discipline și abordarea fiecărui cadru didactic față de construirea cursului în baza acestui concept. De asemenea, am asistat la diferite cursuri, precum și la sesiunile de lucru cu studenții care își desfășoară stagiul de practică la diferite companii (sesiuni organizate de Facultatea de Economie a Universității din Aalborg).

 • Vizita de studiu la Universitatea din GloucestershireMarea Britanie, 28 februarie - 5 martie 2016în cadrul Proiectului: Introducerea în RM a metodelor de învățare bazat pe probleme. Sporirea competitivității și angajabilității studenților (implementat de Facultatea de Drept, USM și ASEM, UTM, USBălți, USCahul) finanțat de UE.

În cadrul acestei vizite de studiu am participat la diverse întâlniri cu reprezentanți ai Facultății de Business, Facultății de Drept și Facultății de Tehnologii Informaționale. Prezentările la care am participat și orele de curs la care am asistat au avut drept scop familiarizarea delegației din RM cu procesul de studiu de la această universitatea, precum și prezentarea unor metode interactive de predare orientate spre o învățarea activă și o implicare mai intensă a studenților în procesul de predare-învățare.

 

Tot în cadrul acestui proiect am avut două prezentări la o conferință internațională desfășurată la Chișinău, urmată de publicații:

·        M. Vidaicu, Using visual learning tools for teaching criminal law, Conference proceedings, PBLMD International Conference, 27-28 October, 2016, Chișinău, Moldova, _c.a., p. 110-125;

 • M. Vidaicu, L. Țurcan, N. Zamfir., How PBL can increase the efficiency of educational process at law school?, When students take the lead: Enhancing quality and relevance of higher education through innovation in student-centered problem based, Conference proceedings, PBLMD International Conference, 27-28 October, 2016, Chișinău, Moldova, _c.a., p. 46-51;
 • De asemenea, am participat la elaborarea rapoartelor de evaluare, după cum urmează:

- raport de evaluare a seminarelor pentru judecători și procurori organizate de Misiunea OSCE în colaborare cu INJ în domeniul combaterii traficului de ființe umane, realizat în 2015 la solicitarea Misiunii OSCE.

- evaluarea gradului de implementare a activității 2.5.1. (liberalizarea politicii penale prin aplicarea sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate) din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016) realizat in 2015 la solicitarea Misiunii NORLAM

 • Am participat în calitate de expert în procesul de evaluare a implementării a următoarele proiecte internaționale:

     -evaluarea Programului de Reformare a Justiției Penale implementat de Misiunea NORLAM in Moldova (evaluarea realizată în 2014 de către International Security Sector Advisory Team (ISSAT). 

     -evaluarea proiectului privind implementarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor de muncă implementat de Organizația Internațională a Muncii în Moldova (evaluare realizată în 2015 de un grup de experți). 

Grupul este format din cercetători și profesori de drept penal și criminologie. Membrii pot fi gasi aici:  https://www.strath.ac.uk/humanities/lawschool/centreforlawcrimeandjustice/ourresearchandknowledgeexchange/europeangrouponsentencingandpenaldecision-making/europeangrouponsentencingandpenaldecisionmakingmembers/

 • Pe 19-20 aprilie 2018 am participat la Seminarul European pe tema: Procesul de individualizare a pedepsei și discreția în procesul penal,organizat de acestgrup la Universitatea Leiden din Olanda cu o prezentare despre aplicarea pedepsei în RM.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.