Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Botnarenco Mihaela
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: mihaelabotnarenco@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal

Delincvența juvenilă

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Generală  (ciclul I - Licenţă)

Delincvența juvenilă (ciclul I - Licenţă)

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova,  2016

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

CURSURI DE FORMARE, SEMINARE:

Cours de formation de l'enseignant des disciplines professionnelles (droit, économie) en français, du 1 octobre 2012 au 15 décembre 2012, Chisinau.

Formator la cursul „Sistemul de informație automatică „Asistență socială", 15.07.2013-17.08.2013, Republica Moldova.

Discuții publice pentru avocații stagiari și tinerii avocați „Arestul preventiv - aspecte procedurale și practice. Jurisprudența CEDO", 29 aprilie 2013, Chișinău.

Discuții publice pentru avocații stagiari și tinerii avocați „Aspecte teoretice și practice privind extrădarea", 6 mai 2014, Chișinău.

Curs „Dreptul Uniunii Europene: dreptul unei organizații internaționale cu vocație integrativă", 6-8 octombrie 2014, Chișinău.

Conferința internațională „MoodleMoot", 23 mai 2014, Chișinău.

Cursuri de formare la Modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 2014-decembrie 2015.

Conferința internațională „Aplicarea pedepselor și discreția judiciară: cazul Republicii Moldova", 2-3 iunie 2016.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2015- prezent

Laborant superior, Universitatea de Stat din Moldova, 2011-2015

PUBLICAŢII

I.  Monografii

Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016. 284 p.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Hărțuirea sexuală - formă de discriminare? // Revista Națională de Drept, 2015, nr.1, p.29-38.

Latura subiectivă a infracțiunii de hărțuire sexuală. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.4, p.41-50.

Obiectul infracțiunii prevăzute la art.173 CP RM // Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae". Seria „Ştiinţe sociale", 2015, nr.3, p.67-81.

Unele observații referitoare la accepțiunile conceptului ,,șantaj" în Codul  penal al Republicii Moldova. Revista Națională de Drept, 2016, nr.9, p.30-33 (coautor: Plămădeală Ghenadie)

III. Comunicări ştiinţifice

Unele aspecte privind victima infracțiunii de hărțuire sexuală // Lucrările prezentate la Simpozionul internațional „Universul Științelor", Ediția a V-a, Iași (România), 2014, p.84-90.

Le harcèlement sexuel selon les derniers amendements de la loi pénale: analyse de la loi de la République de Moldova, de la Roumanie et en France // Conférence Internationale Francophone des Doctorants en Droit Pénal „La protection pénale des droits et libertés fondamentaux", Iași (România), 2014.

Subiectul infracțiunii de hărțuire sexuală // Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", Chișinău, 2014, p.102-105. 

Le harcèlement sexuel dans les relations de travail. Étude de droit pénal comparé: la loi de la République de Moldova, de la Roumanie et de la France // Conférence Internationale Francophone des Doctorants en Droit Pénal „La protection pénale des droits et libertés fondamentaux", Iași (România), 2015.  

Momentul de consumare a infracțiunii prevăzute la art.173 CP RM // Materialele Conferinței științifice internaționale cu genericul „Rolul științei și educației în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană", Chișinău, 2015, p.333-339.

Unele aspecte privind scopul infracțiunii de hărțuire sexuală // Culegere de teze ale Conferinței științifice internaționale a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători". Ediţia a IV-a, Chișinău, 2015, p.155.

Minorul - victimă a hărțuirii sexuale. Analiză de drept penal // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, p.36-40.

Flirt, seducție sau hărțuire sexuală? // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, p.40-44.

IV. Alte publicaţii

Răspunderea penală pentru proxenetism. Rezumat al tezei de master (coord. Brînza Sergiu) // Rezumatele tezelor de master: anii de studii: 2011-2013; 2012, 2014. Chișinău: CEP USM, 2015, p.25-47.

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Responsabil de Programul de master Drept penal (120 credite), din 2016

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - independent (B2)

Engleza - independent (B1)

Rusa - independent (B1)

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.