Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Bacalu Natalia
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: natalia_bmw@mail.ru

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

Bacalu Natalia

 

 

Fax

 

E-mail

Natalia_bmw@mail.ru

Naţionalitate

Moldova

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Ø  2003-2005  membru al Asociației Obștești Clinica Juridica  pe lîngă  Universitatea de Stat din Moldova;

Ø  2004-2006  voluntar în cadrul Centrului pentru Combaterea traficului de fiinte umane (CPTF);

Ø  2004 perioada de 31 iunie-07 iulie, școala de vară, organizată de Asociația Obștească Clinica Juridica;

Ø  2006 1 septembrie,  încadrată în cadrul Universității de Stat din Moldova, în calitate de lector universitar al Departamentului Drept Privat , Facultatea de Drept,  activînd pînă în prezent;

Ø  2007 -2010  paralel acceptată în calitate de lector universitar la facultate Business and Administration al filialei din Florida SUA, Keiser University, am ținut prelegeri și seminare la disciplinile: "Business Law" si Business Ethics";

Ø  2017 luna octombrie angajată în Parlamentul Republicii Moldova, Secretariatul Parlamentului, asistent al deputatului în Parlament.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

 

 

 

 

Ø  2001-2005  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea: Drept Internaţional, licenţiată în drept.

Ø  2005-2006,Universitatea de Stat din Moldova , studii postuniversitare , facultatea de Drept, specialitatea Drept Constituţional şi Administrativ , master în drept.

Ø  2004(noiembrie)-2007(martie), studierea limbii engleze la Şcoala Internaţională de limbi moderne(ILTC).

Ø  2010 îinmatriculată la studiile postuniversitare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept .

Ø  2018 (iulie-august), curs intensiv de studierea  limbii engleze la ILTC Moldova(împrospatarea cunoștinșelor).

ACTIVITATI STIINTIFICE

Ø  Teza de licenţă cu tema:"Soluţionarea litigiilor arbitrale pe calea patrimonială".

Ø  Teza de master cu tema:"Statutul administrativ  juridic al funcţionarului public".

Ø  Publicarea articolului in  " Revista Nationala de Drept", nr.7 , iulie 2008, cu tema: "Reglementarea juridico-economico a inflatiei".

Ø  Publicarea articolului in "Revista Nationala de Drept" , nr.4 , aprilie, 2009, cu tema : "Etica -cea mai buna eticheta in afacere".

Ø  Conferinţa ştiinţifică în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, cu ocazia împlinirii a 60 de ani , 2006 1 octombrie , prezentarea temei "Inflaţia , notiuni. Reglementarea juridică".

Ø  Seminarul republican "Servicii alternative  pentru copii şi familii în situaţii de risc", septembrie 2006 , organizat de Trustul International," Every Child" din Moldova.

Ø  Seminarul republican  "Servicii postinstituţionale pentru orfani din instituţiile rezidenţiale în scopul prevenirii migraţiei", decembrie 2006 , Organizaţia Internaţională pentru migraţie(OIM).

Ø  Conferinta Internaţională  "Protecţia drepturilor copiilor în Republica Moldova,ţările din fosta CSI" , mai 2007,organizat de Trustul International,"Every Child"si Ministerul Asistenţei Sociale şi Protecţia Copilului.

Ø  Conferinţa Internaţională "Integrarea serviciilor de protecţie şi de asistenţa pentru victimile şi potentţialele victime a traficului de fiinţe umane în sistemul protecţiei societăţii de stat", decembrie 2003 ,organizat de Organizaţia Internaţională "La Strada", Ministerul Asistenţei Sociale şi Protecţia Copilului.

Ø  Conferinţa Internaţională "Protectia Consumatorului" ,  organizată de filiera francofonă din cadrul Universităţiii de Stat din Moldova , facultatea de Drept, octombrie 2007.

Ø  Conferinţa Internaţională "Corupţia în Republica Moldova", organizată de Transperancy Internaţional , Centrul de Combatere a Corupţiei şi Crimelor Economice(CCCCE) , decembrie 2007.

Ø  Publicarea articolului in "Revista Nationala de Drept" cu tema: " Etica -cea mai eticheta in afaceri".

Ø  Schimb de experienta si anume care este modul de predare si organizare a orelor din cadrul universitatii private Keiser University, Florida SUA. Participarea la sustinerea publica a tezelor de licenta, participarea la inminarea diplomelor studentilor atit americani cit si studentilor din Republica Moldova din cadrul universitatii ,  perioada de 01.06.09-04.07.09.

Ø  Participarea la cursul de instruire pentru avocati si stagiari pe tema:"Prezentarea unei cause in fata instantei de judecata intr-un process penal" , care a avut loc la 22-24 martie 2010 si a fost organizat de Biroul Asociatiei Avocatilor Amercicani Initiativa pentru Suprematia Legii din Republica Moldova.

Ø  Participarea la un training international cu participarea  a 9 state europene  in Turcia orasul Izmir, care a avut loc la 14-23 mai 2010, organizat de Comisia Europeana

Ø  Participarea la un seminar national cu tematica:"Societatile Comerciale", organizat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, care a avut loc la 17-19 aprilie 2011.

Ø  Publicarea manualului de  Drept Privat Roman, Chișinău 2014 CEP USM, fiind coautor cu alți colegi de department.

Ø  Elaborarea unui curs de Dreptul Afacerilor cu alți colegi de department, Chișinău 2012, destinată studenților facultăților științe economice, precum și persoanelor ce sunt interesate de studiul prezentului curs.

Ø  Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 28-29 septembrie 2016. Titlul comunicării: „Noțiunea administratorului. Rolul administratorului în societatea comercială". (Trad. în engleză: The notion of commercial society's managers. The role of commercial society's managers companies).

 

Ø  Conferința științifico-practică internațională „Protecția juridică a drepturilor omului". Academia de Administrare Publică, 09 decembrie 2016. Titlul comunicării: „Protecția drepturilor investitorilor de către administratorii societăților de investiții". (Trad. în engleză: Investor's rights' protection by the investment firms managers).

 

Ø  Conferința științifică internațională „Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere: realități interne și valorificarea experienței internaționale". Institutul de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei, 04 mai 2017. Titlul comunicării: „Instituția administratorilor societății în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană". (Trad. în engleză: Commercial society's managers in the context of implementing the provisions of European Union - Moldova Association Agreement)

 

 

Ø  Conferința științifică cu participare internațională „Responsabilitatea socială a guvernanței publice - componentă majoră a dezvoltării relațiilor dintre România și Republica Moldova". Institutul de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei, 05 mai 2017. Titlul comunicării: „Instituția administratorilor societății comerciale în România: soluții și idei pentru legiuitorul din Republica Moldova". (Trad. în engleză: Commercial society's managers in Romania: solutions and ideas for Republic of Moldova's Parliament).

 

 

Ø  Conferința internațională științifico-practică „Teoria și practică administrării publice (TRAP-2017)". Academia de Administrare Publică, 19.05.2017. Titlul comunicării: „Regimul juridic al administratorilor societăților de investiții". (Trad. în engleză: Legal framework of investments firms managers).

 

 

Ø  Masa rotundă „Reformele administrative în Republica Moldova - obiectiv prioritar al guvernării". Institutul de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei, 06 iunie 2017. Titlul comunicării: „Particularitățile administrării întreprinderilor municipale". (Trad. în engleză: The particularities of the management of municipal enterprises).

 

Ø  Conferința Științifică cu Participare Internațională a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția a VI-a. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 15.06.2017. Titlul comunicării: „Instituția administratorilor societății comerciale în dreptul comparat". (Trad. în engleză: Commercial society's managers in Comparative Law).

 

Ø  Bacalu Natalia. Noțiunea administratorului. Rolul administratorului în societatea comercială. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 28-29 septembrie 2016. Chișinău, 2016. Volumul: 0,5 c.a. (8 pagini).

 

Ø  Bacalu Natalia. Instituția administratorilor societății în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană. În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere: realități interne și valorificarea experienței internaționale". Ed. Institutul de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei. Chișinău, 2017. Volumul: 0,5 c.a. (8 pagini). Articol aflat în proces de publicare.

 

Ø  Bacalu Natalia. Regimul juridic al administratorilor societăților de investiții. În: Materialele conferinței internaționale științifico-practice „Teoria și practică administrării publice (TRAP-2017)". Ed. Academia de Administrare Publică. Chișinău, 2017. Volumul: 0,8 c.a. (13 pagini). Articol aflat în proces de publicare.

Ø  Conferința Științifică cu Participare Internațională a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția a VI-a. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 15.06.2017. Titlul comunicarii: "Instituția administratorilor societății comerciale în dreptul comparat"

Ø  Conferința științifică cu participare internațională „Republica Moldova pe calea modernizării: abordări politologice, juridice și sociologice". Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. Chișinău, 07 noiembrie 2017 . Titlul comunicarii: „Tendințele moderne în regimul juridic al administratorilor societăților comerciale.

 

Ø  Conferința științifico-practică Regională privind „Internetul și Agenda Digitală". Consiliul Europei și Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova. Chișinău, 06-07 decembrie 2017. Titlul comunicarii: „Reconfigurarea regimului juridic al administratorului societății comerciale în era digitală"

Ø  Conferința științifică națională „Drepturile omului în Republica Moldova - 2017: starea actuală și perspective". USM (Facultatea de Drept), AȘM (Institutul de Cercetări Juridice și Politice) și Promo-Lex. Chișinău, 07-08 decembrie 2017. Titlul comunicarii: „Reconceptualizarea rolului administratorului societății comerciale în condițiile societății informaționale"

 

Ø  Conferința științifico-practică internațională „Mecanisme de protecție a drepturilor omului". Academia de Administrare Publică, 6 decembrie 2017. Titlul comunicarii: „Unele aspecte privind controlul activității administratorilor societății comerciale"

 

Ø  Conferință internaționalacu tematica "Mobilizarea globala și angajamente în domeniul combaterii Tuberculozei. Abordări multisectoriale de redresare a situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova, Parlamentul Republicii Moldova".

 

Ø  Conferința internațională științifico-practică „Teoria și practică administrării publice (TRAP-2018)". Academia de Administrare Publică, 18.05.2018. Titlul comunicarii:

Ø  „Statutul juridic al administratorului societății pe acțiuni".

Ø  Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare". Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău, 8-9 noiembrie 2018. Titlul comunicarii: „Administratorul societății comerciale în sistemul de drept anglo-saxon"

 

Ø  Conferința internațională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea". ASE București, 16 noiembrie 2018. Titlul comunicarii: "Instituția administratorului societății comerciale în contextul modernizării Codului Civil al Republicii Moldova"

 

Ø  Conferința științifico-practică internațională „Instrumente moderne de protecție a drepturilor omului". Academia de Administrare Publică, 10 decembrie 2018. Titlul comunicarii:

Ø  „Administratorul unei societăți din cadrul organizațiilor de creditare nebancară: reglementări de ultimă oră"

 

 

Limba maternă

Moldoveneasca

Limbi străine cunoscute

Moldoveneasca,rusa,engleza franceza cu dictionarul

Aptitudini şi competenţe artistice4 

Lectura,dans,muzica

Aptitudini şi competenţe sociale5 

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă, sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială - de exemplu: cultură, sport etc.)

Aptitudini şi competenţe organizatorice6

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane şi / sau  proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în acţiuni voluntare - de exemplu în domenii culturale şi sportive)

Aptitudini şi competenţe tehnice7 

Microsoft Office

 

Alte aptitudini şi competenţe8

(Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

(Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.)

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.