Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Chiroşca Igor
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar

DATE DE CONTACT E-mail: chirosca@rambler.ru

 

Igor CHIROŞCA

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul proprietăţii intelectuale

Drept civil

Dreptul concurenţei

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul proprietăţii intelectuale

Dreptul concurenţei

 

STUDII

Institutul Naţional al Justiţiei, 2011

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

            Tema tezei de doctorat: „Reglementarea juridică a relaţiilor privind operele de artă plastică" 

Master în Proprietate Intelectuală. Universitatea din Torino. Italia.

            Tema tezei: „Ownership of works of fine art and copyright: harmony or conflict? Overview of the moldavian copyright legislation".

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

02.10.2006 - 31.10.2006  Stagiu de cercetare la Universitatea „Universite Montesquieu.

                                          Bordeaux IV" din or. Bordeaux, Franta. În cadrul proiectelor de

                                          mobilitate ştiinţifică şi universitară organizate de Agenţia Universitară

                                          Francofonă.

16.08.2010 - 24.09.2010  Beneficiar al "Programului de consolidare a capacităţilor  

                                          profesioniştilor din domeniul justiţiei" - organizat de Departamentul

                                          de Stat al SUA/OPDAD şi Ambasada SUA din Moldova. Desfăşurat

                                          în SUA - Washington, D.C., Madison, W.I., and Columbia, S.C.

01.10.2013 - 10.11.2013  Beneficiar al programului „Professional Fellowship Program"

                                          organizat de Departamentul de Stat al SUA/ACTR ACCELS.

                                          Desfăşurat în SUA, Hawaii.

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2012 - prezent               Judecător în Judecătoria Străşeni.

2010 - 2012                   Avocat.

2004 - 2013                   Lector universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

2004 - prezent               Lector superior. Universitatea de Stat din Republica Moldova.

 

PUBLICAŢII

 Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

 

1.            VOLCINSCHI, V. CHIROŞCA, I. Originalitatea operelor de literatură, artă şi ştiinţă - condiţie sine qua non a protejabilităţii în dreptul de autor // „Legea şi Viaţa". - Chişinău, 2005. - Nr. 8. - p. 8-11. - 0,55 c. a.

2.            CHIROŞCA, I. CHIROŞCA, D. Culegere de materiale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe // Un Compact-Disc  în formă interactivă realizat în cadrul Catedrei UNESCO pentru Drept de Autor, cu suportul financiar al Biroului UNESCO din Moscova. - Chişinău, 2007

3.            CHIROŞCA, I. Unele aspecte privind forma obiectivă de exprimare - dovadă suficientă a caracterului patrimonial al ideii în dreptul de autor // „Comunicările prezentate la ediţia a IV-a a Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale". - Chişinău. AGEPI. 2006. - p. 168-174 - 0,52 c. a.

4.            CHIROŞCA, I. Unele consideratii privind conceptul de „operă" în dreptul de autor // „Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" (dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova), Vol. II, Ştiinţe socioumanistice. - Chişinău, CEP USM, 2006. - p. 379-380 - 0,15 c. a.

5.            CHIROŞCA, I. Dreptul de autor - un drept moral sau patrimonial // „Comunicările prezentate la ediţia a IX-a Simpozionului anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale: „Lecturi AGEPI". - Chişinău, AGEPI, 2006. - p. 198-202 - 0,34 c. a.

6.            CHIROŞCA, I. BODIUL, T. CHIROŞCA, D. Curriculum la disciplina Dreptul Proprietăţii Intelectuale // „Materialele simpozionului sub-regional „Instruirea şi perfecţionarea în domeniul proprietăţii intelectuale". - Chişinău, AGEPI, 2008, - p. 3-23 - 1,02 c. a.

7.            CHIROŞCA, I. Opera de artă plastică - un bun corporal sau incorporal? // „Comunicările prezentate la ediţia a VI-a a Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale". - Chişinău. AGEPI. 2009, - p. 118-120 - 0,29 c. a.

8.            CHIROŞCA, I. Legătura indisolubilă dintre operă şi suportul ei material - particularitate esenţială a operei de artă plastică // „Comunicările prezentate la Conferinţa ştiinţifică a doctoranzilor şi masteranzilor „Cercetare şi inovare. Perspective de evoluţie şi integrare europeană. - Chişinău, CEP USM, 2009. - p. 170-171 - 0,15 c. a.

9.            CHIROŞCA, I. Autoreferatul la teza de doctor în drept "Reglementarea jurdică a relaţiilor privind operele de artă plastică". - Chişinău, CEP USM, 2009, - 30 p. - 1.0 c.a.  

10.        CHIROŞCA, I. Locul operei de artă plastică în sistemul obiectelor de protecţie juridică din Republica Moldova // „Revista Institutului Naţional al Justiţiei". - Chişinău, 2010 - Nr. 2. - p. 69-72

11.        CHIROŞCA, I. Opera de creaţie - o varietate a bunurilor // „Intellectus". - Chişinău, AGEPI, 2012 - Nr. 1. - p. 19-21 

12.        CHIROŞCA, I. Reglementarea juridică a relaţiilor aferente operelor de artă plastică: Material metodico-didactic. - Chişinău, CEP USM, 2012. - 274 p. 

13.        CHIROŞCA, I. Unele aspecte privind condiţiile de protecţie a operelor de creaţie în dreptul de autor. - În curs de publicare. Conferinţa ştiinţifică. 

Articole în reviste de specilitate străine

1.      CHIROŞCA, I. Problemele definirii operei de artă în dreptul de autor al Republicii Moldova // „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale". - Bucureşti, 2007 - Nr. 4. - p. 62-72. - 0,57 c. a.

2.      CHIROŞCA, I. The work of fine-art - a source of potential conflicts between the author and the owner of the material support of the work. Overview of the moldavian copyright legislation // „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale". - Bucureşti. 2009 - Nr. 1. - p. 28-42. - 0,91 c. a.

3.      CHIROŞCA, I. Evoluţia istorică a reglementărilor juridice a relaţiilor ce ţin de operele de artă plastică. (Partea I) // „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale". - Bucureşti, 2010 - Nr. 1. - p. 161-168

4.      CHIROŞCA, I. Evoluţia istorică a reglementărilor juridice a relaţiilor ce ţin de operele de artă plastică. (Partea II) // „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale". - Bucureşti,  2010 - Nr. 4. - p.

5.      CHIROŞCA, I. Opera de artă plastică - bun mobil sau imobil? // „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale". - Bucureşti,  2011 - Nr. 4. - p. 182-190

VII. Alte publicaţii

CHIROŞCA, I. "Reglementarea jurdică a relaţiilor privind operele de artă plastic: Material metodico-didactic". - Chişinău, CEP USM, 2012, - 274 p.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa, Engleza - fluent

Franceza - bine

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.