Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Hîncu Victoria
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. Iablokina 2/1, bir. 503, Chișinău
Tel: + 373 22 59 38 87
E-mail: viktoria.hincu@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor,

Dreptul societăţilor comerciale,

Dreptul civil

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul Afacerilor,

Dreptul Privat Roman

STUDII

Doctorand, Catedra Dreptul Antreprenoriatului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012-prezent

Laborant superior, Catedra Dreptul Antreprenoriatului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, octombrie 2010 - present

PUBLICAŢII

I. Comunicări ştiinţifice

Răspunderea administratorului pentru încălcarea obligaţiilor faţă de societatea comercială// Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, professor universitar, cu genericul: ,,Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", Chişinău: CEP USM, 2013

Unele aspecte privind protecţia dreptului asupra denumirii de firmă// Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională  ,,Interferenţe universitare - Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 179-182.

Răspunderea civilă a administratorului societăţii cu răspundere limitată // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională  ,,Interferenţe universitare - Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 177-179.

Reflecţii privind regimul juridic a contractului de răspundere materială a salariaţilor // Materialele conferinţei ştiinţifice-practice cu participare internaţională ,,Teoria şi practica administrării publice", Chişinău: AAP, 2012, p. 189-191.

II. Alte publicaţii   

Dreptul Afacerilor - Caiet de sarcini pentru seminare, Chişinău: CEP USM, 2012. - 131 p. (în colab. )

Dreptul Afacerilor (Scheme),  Chişinău: CEP USM, 2013. - 166 p. (în colab.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceza - fluent

rusa - fluent

spaniola - bine citit

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.