Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Martin Cristina
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 12, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 01
E-mail: cristina.martin@aci.md

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul afacerilor.

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

Tema tezei de doctorat: „Reglementarea juridică a operațiunilor de leasing financiar în Republica Moldova"

Conducător ştiinţific: dr. drept, conf. univ. Victor Volcinschi

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1997 - prezent

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Privire generală asupra obiectului contractului de leasing // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 4, p. 31-38

Priviri generale asupra leasingului financiar şi operaţional // Revista Naţională dc Drept, 2005, nr. 6, p. 28-34

Apariţia şi dezvoltarea operaţiunilor de leasing // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice" vol. I, Chişinău, 2005, p. 255-261 (coautor Victor Volcinschi)

Reglementarea juridică a leasingului în Republica Moldova // Revista Naţională de Drept, 2005, nr. 12, p. 52-59

Avantajele leasingului // Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 1, p. 36-42 (coautor Victor Volcinschi)

II. Articole în reviste de specilitate străine

Avoiding the bubble // The 2012 guide to Mergers and Acquisitions, a supplement to International Financial Law Review, 2012, p. 67 - 69 (coautor Igor Odobescu)

A Snapshot of National Law Insolvency Procedures // CEE Legal Matters, 2016. 0,13 coli autor, on-line:

III. Comunicări ştiinţifice

Aprobarea tacită - principiu de bază a autorizării activității de întreprinzător // Conferința științifică naționala cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", 28-29 septembrie 2016, Rezumatele comunicărilor ştiinţe socio-umanistice Chişinău, 2016, p. 27 - 30

Contractul de leasing - forma juridică de exprimare a operaţiunilor de leasing // Rezumatele comunicărilor la conferinţa ştiinţifică internaţională "Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socioumanistice, vol. 2. Chişinău: CEP USM, 2006, p. 377-378.

IV. Alte publicaţii  

Libertatea contractului. Obligația de a contracta// Ghidul Judecătorului în materie civilă și comercială a Republicii Moldova. - Chișinău. - 2004 p. 125-141

Intermediere comercială. Agentul comercial. Comisionarul. // Ghidul Judecătorului în materie civilă și comercială a Republicii Moldova. - Chișinău. - 2004 p. 233-253 (coautor John Lipton)

Leasingul //Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. - Chişinău, 2005, p. 297 - 315

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

-Legea cu privire la leasing;

-Legea cu privire la ipotecă.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1993 - prezent

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova

Consiliul Economic de pe lângă Prim - Ministrul Republicii Moldova

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Arbitru al Arbitrajului Internaţional de pe lângă camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Membru a Comisiei de certificare a calității de auditor de pe lângă Ministerul Finanțelor, 2007 - 2010

Membru a Comisiei de atestare a administratorilor autorizați de pe lângă Ministerul Justiției, 2015 - 2016

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - excelent

Engleza - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.