Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Plotnic Olesea
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc. 2B, bir. 13, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 38 87
E-mail: plotnicolesea@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Domeniul protecţiei consumatorilor

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul protecţiei  consumatorilor (Licenţă)

Dreptul protecţiei  consumatorilor (Master)

STUDII

Doctor în drept, Université de Savoie (Franţa), 2013

Tema tezei de doctorat: „Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Aspects de droit francais, moldave et communautaire"

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012

Tema tezei de doctorat: „ Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Aspecte de drept internaţional privat"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii", Université de Savoie (Franţa), 01 noiembrie 2011- 20 ianuarie 2012

„Protecţia intereselor economice ale consunatorilor", Université de Savoie (Franţa), 01 iunie - 30 iunie 2011

„Practicile comerciale neloiale faţă de consumatori", Université de Savoie (Franţa), 05 ianuarie -15 martie 2011

„Contractul de consum", Université de Savoie (Franţa), 02 decembrie 2008-24 martie 2009

„Consumatorul - subiect special al contractului de consum", Université de Savoie (Franţa), 02 aprilie - 02 mai 2008

 „Conceptul francez de protecţia a consumatorilor pentru Republica Moldova", Université de Savoie (Franţa), 02-31 octombrie 2005

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Formator, Institutul Naţional de Justiţie al Republicii Moldova,  2012 - prezent

Director adjunct, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor din subordinea Ministerului Economiei, 2012 - prezent

Şef adjunct, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor din subordinea Ministerului Economiei, 2008 - 2012

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2004 - prezent

Şef, Direcţia drept, resurse umane şi relaţii externe, Serviciului Standardizare şi Metrologie, 2007 - 2008

Şef, Sectorul juridic, Serviciului Standardizare şi Metrologie, 2005 - 2007

Specialist principal, Sectorul juridic, Departamentului Standardizare şi Metrologie, 2003 - 2005

 PUBLICAŢII

I. Manuale

 Culegere de speţe, Chişinău, USM, 2012, 51 p. (coautor:Violeta Cojocaru)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Protecţia consumatorului în R.Moldova prin prisma reglementărilor europene // Revista Naţională de Drept. nr.7/8., 2010. p.56-60

Respectarea autonomiei de voinţă a părţilor la încheierea contractelor de consum //  Revista Naţională de Drept. nr.9/10., 2010. p.82-85

Mecanismul de protecţie a consumatorilor în R.Moldova. Aspecte de drept comparat //  Revista Naţională de Drept. nr.11/12., 2010. p.42-47

Apariţia şi evoluţia conceptului de clauză abuzivă // Revista Naţională de Drept. nr.9., 2011. p.8-12

Părţile contractante în cadrul raporturilor de consum // Revista Naţională de Drept, nr.12 2011, p.23-30

Le développement de la pratique des contrats d'adhésion // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.2, 2012, p.18-32, (coautor:Violeta Cojocaru)

Încălcarea bunei-credinţe - element de apreciere a clauzei abuzive în contractul de consum, Studia Universitatis Seria „Ştiinţe Sociale", nr.1, 2012, p.102-105

Le développement de la pratique des contrats d'adhésion // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.2, 2012, p.18-32

III. Comunicări ştiinţifice

Evoluţia instituţiei protecţiei consumatorului prin prisma dreptului francez // Materialele conf. şt. Practice consacrate împlinirii a 10 de ani ai învăţămîntului în asistenţă socială „Realizări, probleme şi perspective de soluţionare",  Revista ştiinţifică „Studias Universitatis" - Seria „Ştiinţe sociale". nr.3 (23). 2009.

Participanţii la raporturile de consum: consumatorul şi agentul economic // Materialele conf. şt. în cadrul Conferinţei internaţionale Bienale, Volumul ştiinţific al Facultăţii de drept şi ştiinţe administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. nr.1. Bucureşti, 2011. p.762-771

Modalităţi de apreciere a caracterului abuziv în cazul unei clauze contractuale de consum // Materialele conf. şt. în cadrul Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016" , Revista Naţională de Drept, nr.10-11, 2011, p.57-62

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Elaborarea Legii nr.256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor prin reglementarea instituţiei „practicilor comerciale incorecte"

Elaborarea proiectului de lege privind creditul de consum

Elaborarea capitoulului privind Protecţia consumatorului din Codul Contravenţional

 LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Rusa- fluent

Engleza- bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diploma de onoare pentru activitate prodigioasă în cadrul Serviciului Standardizare şi Metrologie, în calitate de şef Direcţie drept, resurse umane şi relaţii externe - înmînată de directorul general Sergiu Baban, aprilie 2008.

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.