Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Tarlapan Artur
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 314, mun. Chișinău
E-mail: tarlapanartur@rambler.ru

DOMENII DE CERCETARE

Drept privat roman / Drept civil / Dreptul proprietăţii intelectuale

DISCIPLINI PREDATE

Drept privat roman / Dreptul proprietăţii intelectuale

STUDII 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Cursuri de pregătire „Protecţia proprietăţii intelectuale" pentru obţinerea calificării „Consilier în proprietate intelectuală", Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, oct. 2008 - ian. 2009

Colloquium for Teachers of Intellectual Property, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, iunie 2018

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Avocat, Cabinetul Avocatului „Tarlapan Artur" - iunie 2016 - prezent

Lector universitar, Facultatea de Drept a USM, Departament Drept Privat - septembrie 2009 - prezent

Avocat-stagiar, Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept", noiembrie 2011 - mai 2016

Jurist, compania „DARTAX Consulting", noiembrie 2006 - august 2011

Asistent jurist, compania „Brodsky Uscov Looper Reed & Partners", ianuarie 2006 - iunie 2006

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept privat roman / Autori: Victor Volcinschi, Daniela Țurcan, Serghei Cebotari [et. al.], red. şt. Victor Volcinschi. Chişinău, 2014 (coautor).

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Particularitățile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie // Revista Studia Universitatis nr. 3(103), 2017

Obiectul raportului juridic de ipotecă // Revista Studia Universitatis nr. 3(83), 2015

Mărimea creanţei a cărei satisfacere este garantată cu un drept subiectiv de ipotecă // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 6

Cesiunea dreptului subiectiv de ipotecă // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 1

Condiţiile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 8

Situaţia juridică a garantului ipotecar în raportul juridic de ipotecă // în Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 6-7

 

III. Articole în reviste de specilitate străine

Succesio hypothecaria - succedarea la ipotecă în dreptul roman // Revista de Științe Juridice nr. 2 (supliment), 2015

IV. Comunicări ştiinţifice

Fundamentele civile ale cesiunii drepturilor de proprietate industrială // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2016

Controverse privind determinarea naturii juridice a dreptului subiectiv de ipotecă // Conferința Științifică Internațională „Rolul Științei și Educației în Implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană", 05 februarie 2015

Particularitățile exercitării dreptului de gaj și ipotecă în cadrul procesului de insolvabilitate // Conferința Științifică Internațională „Insolvabilitatea întreprinzătorilor în lumina Legii insolvabilității nr. 149/2012. Probleme teoretice și practice", 10 octombrie 2014

Accesorietatea dreptului subiectiv de ipotecă // Conferinţă ştiinţifică internaţională "Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, rezerve şi perspective", 19-20 septembrie 2013

Principiul specialităţii în domeniul dreptului de ipotecă // Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualutate şi perspective", dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, 22 aprilie 2013

Prescripţia extinctivă în materia dreptului de ipotecă // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2012

Dreptul de prioritate a creditorului ipotecar (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău, 2012

Forma contractului de ipotecă // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Ştiinţe sociale. Volumul I", Chişinău, 2011

Actele de dispoziţie ale debitorului ipotecar privind bunul imobil ipotecat (coautor Victor Volcinschi V., dr. în drept, prof. univ.) // Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Ştiinţe sociale. Volumul I", Chişinău, 2011

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaților din Moldova, Baroul Chișinău

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.