Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Tretiacov Olga
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 21, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 79
E-mail: olgatretiacov@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor

Societăți comerciale

Drept civil

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul afacerilor

Cadrul legislativ al întreprinderilor

Contabilitate legală

STUDII

Studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, 2007-2011

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2005 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Dreptul afacerilor, support de curs la specialitaea dreptul afacerilor pentru studenții Facultății Științe economice, Ediția II-a revăzută și adăugită,  Chişinău: Centrul editorial-poligrafic al USM, 2013. - 431 p. (în colab.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Documentaţia - prima etapă a evidenţei contabil //  Analele USM, vol. Ştiinţe socio-umanistice, 2006

Obligaţiile profesionale ale întreprinzătorului individual // Revista Națională de Drept, 2009, nr. 10-12, p. 136-138

III. Comunicări ştiinţifice

Unele consideraţiuni privind licenţierea în activitatea de întreprinzător // Materialele Conferinţei ştiinţifice  internaţionale, USM, Chişinău, 2006

Răspunderea asociaţilor pentru neefectuarea vărsării aporturilor la capitalul social // Materialele Conferinţei ştiinţifice  internaţionale, USM, Chişinău, 2006 (coautor: Gheorghe Guțu)

Problematica definirii noţiunii de întreprinzător individual // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul

procesului integraţionist european", Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2007

Unele precizări privind condiţiile de dobândire a calităţii de întreprinzător individual în legislaţia naţională // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Drept european şi drept naţional", Universitatea Ovidius din Constanţa, România, 2008

Obligaţiile profesionale ale întreprinzătorului individual // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „educație și cercetare într-un stat bazat pe drept", USM, Chișinău, 2009

Forme de organizare a activităţii individuale de întreprinzător în legislaţia României şi a Republicii Moldova. Aspecte comparate //  Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Universitatea Piteşti, 2011

Incursiuni în conținutul dreptului de a desfășura activitate de întreprinzător // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Instituții juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană", București: Universul Juridic, 2012, p.137-143

Discussion on the application of rules governing companies' activity on individual entrepreneurs in Moldova // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „The challenges of the 21st century in law and public administration", Târgu-Mureș, România, 2013

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariu teoretico-practic la Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, Chişinău: Tipografia Centrală, 2009, 160 p. (în colab.)

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

engleza - fluent

rusa - fluent

franceza - bine citit

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.