Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT MD-2069, Chişinău, Moldova, str. A. Mateevici 60, bloc 2A, biroul 13
Tel: +373 22 57 78 36
E-mail: sorinbruma@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

12.00.03 - Drept privat (drept civil, dreptul afacerilor)

Domeniul de interes ştiinţific

1.      Drept civil (partea specială-contractele);

2.      Răspunderea delictuală în dreptul civil;

3.      Dreptul asigurărilor

DISCIPLINE PREDATE

Drept civil. Partea Specială (I);

Drept civil. Partea Specială (II);

Răspnderea delictuală în dreptul civil.

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova,2009

            Tema tezei de doctorat: „Locul răspunderii subsidiare în sistemul răspunderii juridice civile";

Masterat în ştiinţe economice , Universitatea de Stat din Moldova, 2012

            Tema tezei de master: " SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR PRIVIND ADMINISTRAREA FISCALĂ: EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI PRACTICA MOLDOVENEASCĂ". 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova,2001. 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar Universitar,  Universitatea de Stat din Moldova, 27 decembrie 2011 - prezent;

Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, 28 iunie 2010 - 27 decembrie2011;

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 21 ianuarie 2002 - 28 iunie 2010.

PUBLICAŢII

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:

Articole în reviste ştiinţifice:

1. Brumă Sorin „Caracteristica generală a temeiurilor răspunderii juridice" Revista naţională de Drept, Chişinău, 2005. - Nr. 6. - p. 38-44. - 0,3 c. a.;

2. Brumă Sorin „Locul răspunderii subsidiare in sistemul de tipuri ale răspunderii civile" Revista naţională de Drept, Chişinău, 2005. - Nr. 12. - p. 60-63. - 0,4 c. a.;

3.Brumă Sorin „Evoluţia istorică a răspunderii subsidiare in Legislaţia Europeană" Revista naţională de Drept, Chişinău, 2006. - Nr. 8. - p. 27-32. - 0,5 c. A;

 4. Brumă Sorin „Natura juridică  a răspunderii subsidiare" Revista naţională de drept, Chişinău, 2009. - Nr. 3. - p. 37-40. - 0,3 c. a.

 5. Brumă Sorin  „Natura juridică  a răspunderii subsidiare" (continuare) Revista naţională de drept, Chişinău, 2009. - Nr. 4. - p. 62-66. - 0,2 c. a.

6.Brumă Sorin "Particularitățile angajării răspunderii subsidiare în cadrul raprturilor contractuale" Revista Națională de drept (ediție specială) octombrie 2009, nr.10-12p.116;

7.Brumă Sorin "Particularitățile prescripției acțiunii în cadrul angajării răspunderii subsidiare" Revista Națională de drept, nr.1 ianuarie 2010, p.77

Articole în culegeri internaţionale:

8. Brumă Sorin " Analiza  doctinară a răspunderii juridice  civile în scpoul identificării răspunderii subsidiare". The 35th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA): conferinţa ştiinţifică internaţională: (04-10 iulie 2011). - Timisoara: România, 2011, 0,48 c.a. (în publicare).

9. Brumă Sorin, Criclivaia D., şi alţii, Abordare conceptuală  privind posibilitatea   aplicării răspunderii subsidiare. The 35th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA): conferinţa ştiinţifică internaţională: (04-10 iulie 2011). - Timisoara: România, 2011, 0,48 c.a. (în publicare).

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice: 

10.Brumă Sorin. TEMA:„Oglindirea răspunderii subsidiare în materie de asigurări  „Comunicările prezentate la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul Civil al Republicii Moldova 5 ani de aplicare-probleme, realizări şi perspective ". - Chişinău, Institutul Naţional  de Justiţie, 18-19 septembrie 2008- 0,2     c. a.,  p.6;

11. Brumă Sorin. TEMA:Coraportul dintre temeiurile juridico-civile a răspunderii subsidiare şi solidare" Comunicările prezentate la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul Civil al  Republicii Moldova 5 ani de aplicare-probleme, realizări şi perspective ". - Chişinău, Institutul   Naţional  de Justiţie, 18-19 septembrie 2008- 0,5 c. a., p.5;

12.Brumă Sorin.TEMA:„Concurenţa răspunderii delictuale cu răspunderea contractuală". Prezentat la Conferinţa Internaţională , Ştiinţifico-Practică"CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA:10 ANI-REALIZĂRI,REZERVE,ŞI PERSPECTIVE"., Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.19-20 septembrie 2013, Chişinău. 

13. Brumă Sorin Brumă Sorin.TEMA: „Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse cu viciu". Prezentat la Conferinţa Internaţională , Ştiinţifico-Practică"CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA:10 ANI-REALIZĂRI,REZERVE,ŞI PERSPECTIVE"., Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.19-20 septembrie 2013, Chişinău. 

LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE:

14.Brumă S, Cobzari L, şi alţii. Gestiune Fiscală Suport de curs. Chişinău: Editura Poligrafica USM, 2011 (în publicare conform planului pentru semestrul I al anului 2011);

15.Brumă Sorin. „Unele aspecte din Codul Civil ale răspunderii subsidiare". Studii juridice în onoarea  prof.univ.dr.Gheorghe Chibac. Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; resp. ed. Sergiu Băieşu.-Chişinău:CEPUSM,2013.-468p.

16.Brumă Sorin. „Contracte bancare", „Obligaţii care se nasc din daune,fapte juridice şi alte acte juridice unilaterale". „Drept civil partea specială, scheme, speţe, teste". Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra drept civil.ed. a 2-a-Ch.:S.n.,2013 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală")-332p.

17. Brumă Sorin „Evoluţia Reglementărilor în materia Răspunderii Juridice Civile Delictuale"monografie în curs de publicare 2013.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2010 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - bine;

Franceză - debutant, cu dicţionar;

Engleza -debutant, cu dicţionar.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.