Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Calmîc Vlada
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Tel: +373 22 57 78 36
E-mail: vlada.co@mail.ru

                                                          Educație și Formare:

Studii:

  1. 1994-2006 - Liceul Teoretic «A. S. Puşkin» mun. Chișinău
  2. 2006-2012 - Universitatea de Stat al Republicii Moldova, Facultatea Drept.
  3. 2014-Cursuri de psiho-pedagogie în cadrul USM

Gradul ştiinţific: Master în drept (2012)

Specializarea: Drept Civil

                                                         Experiența Profesională:

  1. Jurist în companie «Velesprod» SRL
  2. Avocat stagiar -stagierea în cadrul cabinetului de avocat   « Angela Balan».
  3. Jurist în asocația obștească „Pelican"- organizaţie necomercială care urmăreşte scopul de a susţine profesii liberale în Republica Moldova (notari, traducători, avocaţi, mediatori etc.)
  4. Lector universitar la Universitatea de Stat al RM, Facultatea Drept (01.09.2013- pînă în prezent)

                                         Apartenenţa la organizaţii profesionale:  

        1. Clinica Juridică Chişinău (servicii juridice gratuite adresate grupurilor social vulnerabile).

        2. Asociația Tinerilor Avocați formată pe lîngă Uniunea Avocatilor din Republica Moldova- Memru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați.

                                                           Publicații recente:

1.      Revista Studia Universitatis Moldaviae (categoria B), nr. 8 (118) 2018, articol științific „Formele exercitării vânzărilor la distanță".  Calmîc Vlada, lector universitar, magistru în drept (USM).

2.      Revista Legea și Viața, septembrie 2018, articol științific „Revocarea contractului de vânzare la distanță".

3.      Calmîc Vlada. CEBOTARI, V. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare la distanță. În: Revista Studia Universitatis Moldaviae (categoria B), Chișinău, 2016, nr.2(29), p.24-29.

                                                Conferinţe  ştiinţifice recente:

1.      Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare" Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 9-10 noiembrie 2017. Pag. 108-111 0,15, coli de autor. „Identificarea cumpărătorului în contractele de vânzare la distanță." - Vlada Calmîc, mag.în drept, lect.univ. 

2.      Conferinţa Ştiinţifică Internațională „Актуальные научные исследования в современном мире", Переяслав-Хмельницкий, Украина, aprilie 2017. Pag. 51-57 /0,15, coli de autor. Коммерсант-участник правоотношений по дистанционной купли-продажи в Республике Молдова.". - Vlada Calmîc, mag.în drept, lect.univ. 

3.      Conferinţa Ştiinţifică Internațională „Актуальные научные исследования в современном мире", Переяслав-Хмельницкий, Украина, aprilie 2018. Pag. 65-78/0,15, coli de autor. Право на информацию - фундаментальное и неотъемлемое право покупателя в рамках дистанционной торговли." - Vlada Calmîc, mag.în drept, lect.univ. 

4.      Conferință științifică națională cu participare internațională  « Integrare prin Cercetare și Inovare», 28-29 septembrie 2016, 05, coli de autor. Corelația dintre contractul de vânzare-cumpărare și contractul de vânzare-cumpărare la distanță. Calmîc Vlada, magistru în drept, lector universitar 

                                                           Competenţa lingvistică:

Limba română (scris/vorbit) - foarte bine;

Limba rusă (scris/vorbit) - maternă;

Limba engleză (scris/vorbit) - bine.

                                                         Cunoaşterea computerului:

Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Access,  Microsoft Power Point, Internet  - foarte bine;

Abilităţi: comunicabilă, responsabilă, punctuală, energică, devotată, abilităţi de lucru în colectiv, spirit de iniţiativă, calităţi estetice dezvoltate, creativă.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.