Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Cazac Octavian
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 12, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 78 36
E-mail: octavian.cazac@turcanlaw.md

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul civil - obligaţiile, măsurile de ocrotire juridică a adulţilor, repararea prejudiciului moral, vânzarea internaţională de mărfuri, Proiectul Cadrului Comun de Referinţă (DCFR)

Arbitrajul

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul civil. Întroducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil

Dreptul civil. Drepturile reale principale

Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor

Ciclul II. Masterat

Dreptul transporturilor

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

Tema tezei de doctorat: „Instituţia rezoluţiunii şi rezilierii contractelor: metodă de soluţionare a raporturilor contractuale patogene"

Conducător ştiinţific: Prof. dr. Sergiu Băieşu

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2016 - prezent

Lector superior universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2015 - 2016

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2004-2015

Avocat Partener, „Ţurcan Cazac", b.a.a., 2008 - prezent

Jurist, „Ţurcan & Ţurcan" SRL, b.a.a., 2004 - 2008

PUBLICAŢII

1) „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor: Manual", Chişinău, 2015 (cu-autorat cu alţi lectori ai Catedrei Drept civil, Facultatea de Drept, USM; coord. Sergiu Baieş).  Autor al capitolelor:

          Cap. 5: Efectele contractului (inclusiv Forţa obligatorie a contractului; Interpretarea; Integrarea; Calificarea contractului);

          Cap. 6: Excepţiile de la forţa obligatorie a contractului (inclusiv Schimbarea circumstanţelor (Hardship); Suspendarea executării contractului; Rezoluţiunea şi rezilierea contractului; Imposibilitatea executării şi riscul contractului)

          Cap. 11: Garanţiile executării obligaţiilor (inclusiv Acţiunea oblică; Acţiunea pauliană; Fidejusiunea; Clauza penală; Arvuna; Retenţia). 

2) Teză de doctorat intitulată „Instituţia rezoluţiunii şi rezilierii contractelor: metodă de soluţionare a raporturilor contractuale patogene" și articole științifice asociate la subiect

3) „Conceptul de neexecutare esențială a contractului - temei fundamental al rezoluțiunii şi rezilierii contractelor civile", Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac, Chișinău, 2013, p. 93 -118

4) „Repararea Prejudiciului Moral", Manualul judecătorului pentru cauze civile, ed. a 2-a, Chişinău, 2013. p. 1031-1070 (coautor V. Nagacevschi)

5) „Creditul bancar şi garanţia bancară" Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova, ed. a 2-a, Chişinău, 2005. p. 353-372 (coautor R. Gladei)

6) Autor al modulului de drept civil în „Curriculum pentru instruirea continuă a avocaţilor" elaborat de ABA ROLI, Chişinău, 2013. 

7) Pentru publicaţii adiţionale, accesaţi pagina SSRN http://ssrn.com/author=1933254.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

- Codul civil (Legea de modificare şi completare), 2014 - prezent

- Legea condominiului, 2015 - 2017

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2007 - prezent

Society of European Contract Law (SECOLA), e.V., Munich, Germania, 2015 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Consiliului Ştiinţific de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 2008 - 2014, 2016

Membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova mai 2015 - februarie 2016, 2016 - prezent

Membru al Consiliului Director al Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova", 2012 - prezent

Vicepreşedinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău de pe lângă Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova", octombrie 2016 - prezent

Coordonator al Grupului de lucru pentru modificarea Codului civil, pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, 2014 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - bine

Franceza - bine

Rusa - bine

Germana - începător

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.