Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 13, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 36; + 373 79 45 51 51
E-mail: docim@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Drept civil, dreptul contractelor, calificarea raporturilor civile

DISCIPLINE PREDATE

Drept civil (contracte speciale)

Calificarea raporturilor civile

Dreptul transportului

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov, 2001

Tema tezei de doctorat: „Modelul juridico - civil al raporturilor de leasing financiar în Federaţia Rusa şi Republica Moldova" 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1995

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1995 - prezent

Avocat al BAA „Facultatea de Drept", 1996 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept civil. Prelegeri. Unele categorii de obligaţii, Chişinău: CEP USM, 2002 (coautor: Gheorghe Chibac) 

II. Monografii

Calificarea raporturilor contractuale. Studiu monografic, Chişinău: Editura Grafema Libris, 2013

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Critici aduse teoriei contractului administrative // Revista Natională de Drept, Ediţie specială, 2009, nr. 10-12

Natura juridică a răspunderii subsidiare // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 3 (coautor: Sorin Brumă)

Natura juridica a raspunderii subsidiare // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 4 (coautor: Sorin Brumă)

Importanţa juridică a negocierii contractelor // Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 5

Oportunitatea modelelor contractuale legale // Revista Naţională de Drept, 2012, nr.2

Antecontractul // Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 9

Analiza juridico-economică a dobînzii convenţionale în contractele de împrumut // Revista Naţională de Drept, 2011, nr.3  

Valenţa juridică a clasificării contractelor civile // Revista ştiinţifică a USM, 2011, nr. 3 (43) (coautor: Alexandru Bot)

Instituţia calificării contractelor civile // Revista Naţională de Drept, 2011, nr. 4

Recalificarea locaţiunii în raporturile de transport feroviar al bunurilor // Avocatul Poporului, 2012, nr. 1-2 (coautor: Alexandru Bot)

Reflecţii asupra teoriei contractului civil // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 4

Criteriile de calificare a clauzelor abuzive // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr. 1

Obligaţia juridică de informare // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr. 3

Obligatia juridica de informare // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr. 4

IV. Comunicări ştiinţifice

Criteriile de calificare a clauzelor abusive // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea dlui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", 22 aprilie 2013

Dreptul de a fi informat şi obligaţia de informare în raporturile contractuale // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizari, rezerve şi perspective", Chişinău, 19-20 septembrie 2013

Impactul practicii judiciare asupra dezvoltării legislaţiei civile // Conferinţa internaţională  ştiintifico-practică cu genericul  „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizari, rezerve şi perspective", Chişinău, 19-20 septembrie 2013

Caracterul rezonabil al dobînzii convenţionale în reglementarea legislaţiei civile a Republicii Moldova // Conferinţa cu genericul „Reforma legislativă în dreptul românesc", 21-22 aprilie 2011

Analiza teoretică a abordărilor practicii judiciare privind efectele nulităţii în cadrul grupurilor de contracte // Conferinţa ştiinţifică cu participare internatională cu genericul „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău, 2012

Ideoogia si economia contractului civil // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", Chisinau, 2012

Calificarea juridico-civila a raporturilor de creditare în temeiul legislaţiei civile a Republicii Moldova // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european", Chişinău, 2008

Interesul modern al califiării contractelor // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internatională cu genericul „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011

Antecontractul // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internatională cu genericul „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011

Calificarea contractului civil - metode si procedee // Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac, Chişinău: CEP USM, 2013

V. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariul Codului civil al R.Moldova, ed. a II-a, Cartea a III-a, art. 823-826, 859-866, 923-930, 1030-1085, 1179-1221

VI. Alte publicaţii

Calificarea contractului civil - metode şi procedee, publicat pe: www.dreptprivat.wordpress.com 

Analiza teoretică a abordărilor practicii judiciare privind efectele nulităţii în cadrul grupurilor de contracte, publicat pe: www.dreptprivat.wordpress.com

Drept civil. Partea specială. Scheme, speţe, teste, Chişinău: CEP USM, 2013 (în colab.)

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1996 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

Membru al Consiliului ştiinţific al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

Membru al Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Comparat şi a Dreptului Internaţional Privat 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză - fluent

Engleză - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.